Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Chyba #DELENIENULOU! sa v Microsoft Exceli zobrazí, keď sa určité číslo delí nulou (0). Môže ísť o prípady, keď zadáte jednoduchý vzorec, napríklad =5/0, alebo keď vzorec odkazuje na bunku, ktorá obsahuje nulu alebo neobsahuje žiadnu hodnou, ako je znázornené na obrázku.

Príklady vzorcov, ktoré spôsobujú #DIV/0! #HODNOTA!.

Pri odstraňovaní chyby vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Skontrolujte, či deliteľ vo funkcii alebo vo vzorci nemá hodnotu nula alebo nie je tvorený prázdnou bunkou.

  • Zmeňte odkaz na bunku vo vzorci na inú bunku, ktorá neobsahuje nulu (0) ani prázdnu hodnotu.

  • Do bunky, na ktorú sa vo vzorci odkazuje ako na deliteľ, zadajte hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

V mnohých prípadoch #DIV/0! sa nedá vyhnúť, pretože vaše vzorce čakajú na vstup od vás alebo niekoho iného. V takom prípade vôbec nechcete, aby sa chybové hlásenie zobrazuje, takže existuje niekoľko spôsobov spracovania chýb, ktoré môžete použiť na potlačenie chyby počas čakania na vstup.

Vyhodnotenie menovateľa pre 0 alebo žiadnu hodnotu

Najjednoduchším spôsobom na potlačenie chyby #DELENIENULOU! je použiť funkciu IF na vyhodnotenie existencie menovateľa. Ak je to 0 alebo žiadna hodnota, namiesto chybovej hodnoty #DELENIENULOU! sa zobrazí 0 alebo žiadna hodnota, a v opačnom prípade sa vzorec vypočíta.

Ak chybu spôsobuje napríklad vzorec =A2/A3, použite vzorec =IF(A3;A2/A3;0), ak chcete vrátiť hodnotu 0, alebo použite vzorec =IF(A3;A2/A3;””) , ak chcete vrátiť prázdny reťazec. Môžete tiež zobraziť napríklad takúto vlastnú správu: =IF(A3;A2/A3;”Je potrebný vstup”). S funkciou QUOTIENT z prvého príkladu by ste použili vzorec =IF(A3;QUOTIENT(A2;A3);0). Tento vzorec dá Excelu pokyn: AK(A3 existuje, vrátiť výsledok vzorca, v opačnom prípade ho ignorovať).

Príklady riešenia problémov #DIV/0! #HODNOTA!.

Potlačenie chyby #DELENIENULOU! pomocou funkcie IFERROR

Túto chybu môžete potlačiť aj vnorením operácie delenia do funkcie IFERROR. Pri použití vzorca A2/A3 môžete použiť vzorec =IFERROR(A2/A3;0). Tento vzorec dá Excelu pokyn, že ak je výsledkom vzorca chyba, má vrátiť 0, a v opačnom prípade má vrátiť výsledok vzorca.

Vo verziách Excelu starších ako Excel 2007 môžete použiť metódu IF(ISERROR()): =IF(ISERROR(A2/A3);0;A2/A3) (Pozri tému Funkcie IS).

Poznámka: metóda IFERROR aj IF(ISERROR()) sú nástroje na hromadné spracovanie chýb, čo znamená, že potlačia všetky chyby a nie len chybu #DELENIENULOU!. Pred použitím akéhokoľvek spracovania chýb sa treba presvedčiť, či vzorec funguje správne, v opačnom prípade možno nezistíte, že vzorec nefunguje podľa vašich očakávaní.

Tip: Ak je v Exceli zapnutá kontrola chýb, môžete kliknúť na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 vedľa bunky, v ktorej sa zobrazuje chyba. Kliknite na tlačidlo Zobraziť kroky výpočtu (ak je k dispozícii) a vyberte riešenie, ktoré bude v prípade vašich údajov fungovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

IF (funkcia)

IFERROR (funkcia)

IS (funkcie)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×