Aktivácia balíka Office 2007

Podpora balíka Office 2007 skončila

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Dôležité: Keď si zvolíte možnosť aktivácie balíka Office cez telefón, môže sa vám zobraziť táto chyba: Telefonická aktivácia tohto produktu už nie je podporovaná. Aktivácia balíka Office cez telefón je možná aj na číslach uvedených pre vašu krajinu alebo oblasť v tomto článku.

Pri prvom spustení programov balíka Office 2007 po prvý raz po inštalácii sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key, ak ste tak ešte neurobili počas inštalácie.

Ďalšie informácie o kód Product Key nájdete v téme Vyhľadanie kódu Product Key pre Office 2007 pre ďalšie informácie o riešení problémov nájdete na lokalite technickej podpory .

Aktivácia programov balíka Office 2007

Aktivácia balíka Office 2007 cez Internet alebo telefonicky

Po zadaní platného kódu Product Key sa automaticky spustí Sprievodca aktiváciou a ponúkne vám dve možnosti, ako postupovať:

 • Aktivácia pomocou internetu     Sprievodca aktiváciou automaticky kontaktuje licenčné servery spoločnosti Microsoft prostredníctvom internetového pripojenia. Ak používate platný kód Product Key, ktorý sa ešte nepoužil pre povolený počet inštalácií, produkt sa aktivuje okamžite.

  Pri aktivácii cez Internet sa do spoločnosti Microsoft odošle identifikácia produktu (odvodená z inštalačného kódu Product Key). Odpoveď (potvrdzovací identifikátor) sa odošle späť do počítača na aktiváciu produktu. Ak sa rozhodnete svoj produkt aktivovať cez internet a nemáte pripojenie na internet, Sprievodca vás upozorní, že neexistuje žiadne pripojenie.

 • Aktivácia prostredníctvom telefónu     Centrum aktivácie môžete telefonicky použiť na aktiváciu produktu pomocou čísel pre konkrétnu krajinu alebo oblasť, ktoré sú uvedené v tomto článku , a to pomocou zástupcu oddelenia služieb zákazníkom.

  Telefonická aktivácia môže trvať dlhšie ako aktivácia cez internet. Pri volaní by ste sa mali nachádzať v počítači a mali by ste mať k dispozícii kód Product Key pre softvér.

  1. Zatelefonujte do centra aktivácie pomocou čísel pre konkrétnu krajinu alebo oblasť, ktoré sú uvedené v tomto článku.

   Zástupca oddelenia služieb zákazníkom vás požiada o identifikáciu inštalácie (zobrazenú na obrazovke) a ďalšie relevantné informácie. Po overení identifikácie inštalácie získate identifikáciu potvrdenia.

  2. V Sprievodcovi aktiváciou Zadajte identifikáciu potvrdenia do priestorov poskytnutých v dolnej časti obrazovky a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Telefonická aktivácia nie je k dispozícii pre verzie skúšobných verzií a predplatného.

  4. Pre nepočujúcich používateľov a používateľov s poruchami sluchu sú k dispozícii služby Microsoft Text Telephone (TT/TTY). Ak používate modem TT/TTY, v USA môžete volať na telefónne číslo (800) 718 1599. V ostatných krajinách môžete s použitím modemu TT/TTY volať na číslo (716) 871 6859. Služba TT/TTY je k dispozícii iba v angličtine.

Ako môžem aktivovať Office 2007 neskôr?

Ak pri inštalácii nechcete aktivovať svoju kópiu softvéru, môžete ju neskôr aktivovať.

Ak máte problém s aktiváciou, obráťte sa na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom pomocou telefónneho čísla, ktoré je uvedené v sprievodcovi.

Ktorý program balíka Office 2007 používate?

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Ako zistím, či je Office 2007 aktivovaný?

Ktorý program balíka Office 2007 používate?

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

OneNote

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Project

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku aktivovať produkt.

 2. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku zdrojea potom na položku aktivovať.

 3. Ak je váš softvér aktivovaný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce hlásenie:

  Tento produkt je už aktivovaný.

  Ak váš softvér nie je aktivovaný, spustí sa Sprievodca aktiváciou. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi aktiváciou.

Na začiatok stránky

Čo je aktivácia, čas odkladu a znížená funkčnosť?

Ak chcete naďalej používať všetky funkcie produktu, musíte produkt aktivovať . Aktivácia produktu Microsoft je technológia na ochranu pred pirátstvom spoločnosti Microsoft, ktorá overuje, či sú softvérové produkty legitímne licencované.

Aktivácia    Tento proces overí kód Product Key, ktorý je potrebné dodať na inštaláciu produktu, sa používa v počítačoch, ktoré sú povolené na základe licencie na softvér. Zadajte alebo vyhľadajte svoj kód Product Key.

Možnosť Mierka podľa dokumentu na karte Návrh    Pred zadaním platného kódu Product Key môžete spustiť softvér 25-krát, čo je obdobie odkladu. Počas obdobia odkladu môžu byť povolené niektoré funkcie alebo programy, ktoré nie sú zahrnuté v produkte, ktorý ste si zakúpili. Po zadaní platného kódu Product Key sa zobrazia len tie programy a funkcie, ktoré ste si zakúpili.

Režim s obmedzenou funkčnosťou    Ak ste po uplynutí doby odkladu nezadali platný kód Product Key, softvér prejde do režimu s obmedzenou funkčnosťou. V režime s obmedzenou funkčnosťou sa softvér chová podobne ako zobrazovač. Nie je možné uložiť zmeny v dokumentoch ani vytvárať nové dokumenty a funkčnosť môže byť znížená. V režime s obmedzenou funkčnosťou nie sú poškodené žiadne existujúce súbory ani dokumenty. Po zadaní kódu Product Key a aktivácii softvéru budete mať plnú funkčnosť pre programy a funkcie, ktoré ste si zakúpili.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×