Aktivácia multilicenčných vydaní balíka Office

Existujú dva typy metód aktivácie multilicenčných vydaní balíka Microsoft Office: kód pre viaceré aktivácie (Multiple Activation Key – MAK) a služba na spravovanie kľúčov (Key Management Service – KMS). Správca systému vás bude informovať o tom, aký typ aktivácie budete potrebovať. Ak nemáte správcu systému, je veľmi pravdepodobné, že aktiváciu bude potrebné vykonať pomocou kódu MAK.

Ak potrebujete vykonať aktiváciu pomocou kódu MAK, treba získať kód MAK, prípadne vám ho musí poskytnúť správca.

Ak potrebujete vykonať aktiváciu pomocou služby KMS, požiadajte správcu o pomoc s hostiteľom KMS alebo počítačom.

Môj kód Product Key nefunguje

Aktivácia pomocou kódu pre viaceré aktivácie (MAK)

 1. V balíkoch Office 2019, 2016 a 2013 kliknite na položky Súbor > Konto > Zmeniť kód Product Key.

  V balíku Office 2010 kliknite na položky Súbor > Pomocník > Zmeniť kód Product Key.

 2. Zadajte kód MAK.

 3. Ak začiarknete políčko Pokúsiť sa o automatickú aktiváciu produktu cez internet, zadajte kód Product Key.

 4. Reštartujte program balíka Office.

 5. V službách Office 2019, 2016 a 2013 kliknite na položky Súbor > Konto.

  V balíku Office 2010 kliknite na položky Súbor > Pomocník. Ak bol produkt aktivovaný, zobrazí sa hlásenie Produkt s platnou licenciou.

 6. Ak nezačiarknete políčko automatickej aktivácie, výzva na aktiváciu sa zobrazí pri ďalšom otvorení programu balíka Office.

Aktivácia prostredníctvom internetu alebo telefónu

Po zadaní platného kódu Product Key sa automaticky spustí Sprievodca aktiváciou a ponúkne vám dve možnosti ďalšieho postupu:

 • Aktivácia pomocou internetu     Sprievodca aktiváciou sa prostredníctvom internetového pripojenia automaticky pripojí k aktivačným serverom spoločnosti Microsoft. Ak používate platný kód Product Key, ktorý ešte nebol použitý pre povolený počet inštalácií, produkt sa okamžite aktivuje. Pri aktivácii cez internet sa spoločnosti Microsoft odošle identifikácia produktu odvodená od kódu Product Key inštalácie, ako aj informácie o hardvéri, tieto informácie však nie je možné použiť na vašu identifikáciu ani kontaktovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Do počítača sa odošle potvrdzujúca identifikácia na aktiváciu produktu. Ak sa rozhodnete svoj produkt aktivovať cez internet a nemáte pripojenie na internet, Sprievodca vás upozorní, že neexistuje žiadne pripojenie.

 • Aktivácia prostredníctvom telefónu     Môžete zavolať do strediska aktivácie produktov a aktivovať svoj produkt s pomocou zástupcu oddelenia služieb zákazníkom.

  Dôležité: Čísla stredísk aktivácie sa v tomto článku neuvádzajú, pretože ich je veľa, a to, ktoré číslo je pre vás správne, závisí od viacerých faktorov. Softvér spoločnosti Microsoft je možné získať v rámci rôznych licencií vrátane individuálnych maloobchodných licencií, licencií OEM a multilicencií. Telefónne čísla sa líšia v závislosti od licencie na produkt a od krajiny alebo oblasti. V kroku 2 v Sprievodcovi aktiváciou použite poskytnuté telefónne číslo na zavolanie do strediska aktivácie produktov spoločnosti Microsoft. Telefonická aktivácia môže trvať dlhšie ako aktivácia cez internet. Pri volaní by ste sa mali nachádzať pri svojom počítači a mali byť ste mať poruke svoj kód Product Key.

  1. Na obrazovke Sprievodcu aktiváciou vyberte krajinu alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate, a v ktorej chcete produkt používať. Sprievodca vám poskytne telefónne čísla.

   Ak sa zobrazí hlásenie Telefonická aktivácia tohto produktu už nie je podporovaná, môžete ho ignorovať a zavolať na čísla pre svoju krajinu alebo oblasť uvedené v tomto článku.

  2. Zatelefonujte so strediska aktivácie produktov. Zástupca oddelenia služieb zákazníkom vás požiada o identifikáciu inštalácie (zobrazuje sa na obrazovke) a ostatné relevantné informácie. Po overení identifikácie inštalácie získate identifikáciu potvrdenia.

  3. Na obrazovke Sprievodcu aktiváciou zadajte identifikáciu potvrdenia do dolnej časti obrazovky a potom stlačte kláves Enter.

   Poznámka: Pre nepočujúcich používateľov a používateľov s poruchami sluchu sú k dispozícii služby Microsoft Text Telephone (TT/TTY). Ak používate modem TT/TTY, v USA môžete volať na telefónne číslo (800) 718 1599. V ostatných krajinách môžete s použitím modemu TT/TTY volať na číslo (716) 871 6859. Služba TT/TTY je k dispozícii iba v angličtine.

Na začiatok stránky

Aktivácia pomocou služby na spravovanie kľúčov (KMS)

Ak používate aktiváciu pomocou služby na spravovanie kľúčov (KMS), požiadajte o pomoc správcu systému. Aktivácia pomocou služby KMS sa vykonáva na pozadí. Netreba aktivovať žiadnu položku. Kód chyby v dialógovom okne môže uvádzať dôvod, pre ktorý nie je balík Office aktivovaný.

Na začiatok stránky

Ako zistím, či je už môj softvér aktivovaný?

 • V balíkoch Office 2019, 2016 a 2013 kliknite na položky Súbor > Konto > Spravovať konto.

 • V balíku Office 2010 kliknite na položky Súbor > Pomocník. Ak bol program aktivovaný, zobrazí sa hlásenie Produkt s platnou licenciou.

Na začiatok stránky

Čo je kód pre viaceré aktivácie (MAK)?

Jedinečný kód pre viaceré aktivácie (MAK) sa poskytuje každej spoločnosti pre každé multilicenčné vydanie balíka Microsoft Office. Každý počítač sa potom musí jeden raz aktivovať prostredníctvom aktivačných serverov hosťovaných spoločnosťou Microsoft. Každý kód má priradený počet aktivácií. Kód MAK pre balík Microsoft Office so 100 aktiváciami napríklad umožňuje spoločnosti inštalovať rovnaký kód do viacerých počítačov a používať celkom 100 aktivácií.

Kód MAK je vhodným riešením pre organizácie s počítačmi, ktoré nie sú dlhodobo pripojené k podnikovej sieti (napríklad prenosné počítače). Na to, aby mohlo toto riešenie fungovať, je potrebné nainštalovať kód MAK namiesto predvoleného kódu klienta KMS, ktorý sa používa pri multilicenčných vydaniach balíka Microsoft Office.

Ak použijete aktiváciu MAK, aktiváciu nie je potrebné pravidelne obnovovať. Ak dôjde k významným zmenám hardvéru, aktiváciu treba vykonať znova. Ak okrem toho počet aktivácií prekročí predvolený limit, je potrebné vyžiadať si ďalšie aktivácie. Ak nemáte k dispozícii pripojenie na internet, inštaláciu MAK a možnú potrebu manuálnej aktivácie systémov je potrebné vykonávať telefonicky.

Nestratí sa žiadna funkcia ani v prípade, ak licencie pre klientov MAK nie je možné obnoviť. Po úspešnej aktivácii nebudú viac používatelia dostávať oznámenia.

Na začiatok stránky

Čo je služba na spravovanie kľúčov (KMS)?

Služba na spravovanie kľúčov (KMS) umožňuje aktivácie produktov v lokálnej sieti. Nie je tak nutné, aby sa jednotlivé počítače pripájali k spoločnosti Microsoft na aktiváciu produktov. Počítač musí byť nakonfigurovaný ako hostiteľ KMS. Správca musí zadať hostiteľský kľúč KMS pre hostiteľa KMS. Hostiteľský kľúč KMS sa musí aktivovať a raz sa pripojiť k serverom hosťovaným spoločnosťou Microsoft na aktiváciu.

Kód klienta KMS je predvolene nainštalovaný v multilicenčných vydaniach programov balíka Microsoft Office. Počítače s multilicenčnými vydaniami balíka Microsoft Office používajúce kód klienta KMS sa nazývajú klientmi KMS – tieto počítače sa pripájajú k hostiteľovi KMS v organizácii na vyžiadanie aktivácie. Od koncového používateľa sa nevyžaduje žiadna akcia a klienti KMS nepotrebujú zadávať kód Product Key. Od správcu systému sa vyžaduje aktivácia hostiteľa KMS v spoločnosti Microsoft a konfigurácia hostiteľa KMS. Klienta KMS je možné nakonfigurovať na rôzne dĺžky intervalu opätovnej aktivácie a obnovenia.

Ak sa nepodarí aktivovať klienta KMS, koncovému používateľovi sa 25 dní po inštalácii balíka Microsoft Office zobrazí dialógové okno. Ak klient KMS nebol pripojený do siete dlhšie než 180 dní po úspešnej inštalácii, po spustení balíka Microsoft Office sa používateľovi zobrazí hlásenie o používaní bez platnej licencie. Ak licencie pre klientov KMS nie je možné obnoviť, nedochádza k strate funkčnosti. Po úspešnej aktivácii sa už používateľom nebudú zobrazovať oznámenia.

Klienti KMS balíka Microsoft Office sa aktivujú pripojením k hostiteľskému počítaču KMS na základe topológie klient – server. Klienti KMS môžu vyhľadať hostiteľské počítače KMS prostredníctvom služby DNS (Domain Name System) alebo nastavením názvu hostiteľa KMS v databáze Registry. Klienti KMS kontaktujú hostiteľský počítač pomocou procedúry vzdialeného volania (remote procedure call – RPC). Proces aktivácie je pre používateľa neviditeľný a nevyžaduje od neho žiadnu interakciu.

Na začiatok stránky

Môj kód Product Key nefunguje

Ak kód Product Key balíka Office nefunguje alebo prestal fungovať, mali by ste sa obrátiť na predajcu a požiadať o refundáciu. Ak ste si kúpili kód Product Key oddelene od softvéru, je veľmi pravdepodobné. že bol ukradnutý alebo nadobudnutý iným podvodom a následne bolo jeho používanie zablokované. Nanešťastie existuje veľa nečestných predajcov, ktorí predávajú ukradnuté, zneužité alebo inak neautorizované kódy Product Key od spoločnosti Microsoft. Niekedy sú kódy Product Key vytlačené na falošných štítkoch alebo kartách s prepojením na stiahnutie softvéru od spoločnosti Microsoft. Niekedy sú distribuované so softvérovými médiami, ktoré nie sú autorizované na predaj, ako napríklad propagačné médiá, médiá na preinštalovanie od výrobcov originálnych dielov alebo iné médiá špecifické pre nejaký program od spoločnosti Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×