Aktivácia rozbočovača združovania typu obsahu

Aktivácia rozbočovača združovania typu obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Rozbočovač typu obsahu umožňuje publikovať sharepointové typy obsahu v rámci farmy. Pomocou rozbočovača typu obsahu môžete centrálne spravovať kľúčové typy obsahu, ktoré chcete použiť vo viacerých kolekciách lokalít.

Ak chcete vytvoriť rozbočovač združovania typu obsahu, odporúčame na tento účel vytvoriť kolekciu lokalít, ktorá bude zameraná na vytváranie a publikovanie typov obsahu.

Poznámka: Na vytvorenie alebo spravovanie typu obsahu lokality teba mať k danej lokalite povolenia najmenej na úrovni Návrh.

Obsah tohto článku

Združovanie rozbočovača typu obsahu

Rozbočovač publikovania typu obsahu poskytuje správcom SharePointu centrálne umiestnenie na spravovanie a publikovanie typov obsahu zo všetkých webových aplikácií SharePointu.

Centre typu obsahu je aktivovaný ako funkcie kolekcie lokality. Iných webových aplikácií môžete prihlásiť do rozbočovača publikovania typu obsahu a rozbaľovacia publikovaných typov obsahu z rozbočovača a prijímať aktualizácie v blogu o publikovaných typov obsahu.

V priebehu jedného projektu môže podnik vytvoriť viacero odlišných druhov obsahu, napríklad návrhy, právne zmluvy, súpisy prác alebo špecifikácie návrhu produktu. Podnik môže mať záujem na zhromažďovaní a udržiavaní rôznych druhov metaúdajov o jednotlivých druhoch obsahu. Metaúdaje môžu obsahovať napríklad číslo účtu, číslo projektu alebo meno projektového manažéra. Dané dokumenty sa môžu ukladať spolu, pretože sa týkajú rovnakého projektu, avšak môžu sa vytvoriť, používať, zdieľať a uchovávať aj odlišnými spôsobmi.

Typy obsahu umožňujú organizáciám usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom konzistentne naprieč kolekcia lokalít. Definovaním typov obsahu pre špecifických druhov dokumentov alebo informácie o produktoch, organizácie môžete zabezpečiť, aby konzistentne spravovania obsahu. Typy obsahu možno vidieť ako šablóny, ktoré použijete na zoznam alebo knižnicu a vy môžete použiť viaceré šablóny do zoznamu alebo knižnice tak, že môžu obsahovať viacero typov položky alebo dokumentu.

Rozbočovač typu obsahu je pre sharepointové webové aplikácie k dispozícii prostredníctvom aplikácie služby metaúdajov. Dané typy obsahov sa doručia do webových aplikácií prihlásených na odber, ak tieto webové aplikácie používajú rovnakú aplikáciu služby metaúdajov.

Združovanie rozbočovača typu obsahu sa dosahuje prostredníctvom úloh časovača. Pri publikovaní určitého typu obsahu z rozbočovača daný typ nahradí úloha združovania rozbočovača typu obsahu (predvolene sa spúšťa každých 15 minút) a potom ho prevezme úloha odberateľa vašej webovej aplikácie. Na zobrazenie zmien bude možno treba chvíľu počkať alebo úlohy spúšťať manuálne v centrálnej správe.

Poznámka: Viac stránok alebo typy obsahu, ktoré máte, čím dlhšie bude trvať úloh časovača na dokončenie spracovania zmien. Zdať, ako je napríklad obsah sa aktualizuje v rozsah jednu úlohu, budúce projekty sa postupne sa dokončí spracovanie všetky zmeny (vrátane všetkých následných zmien).

Na začiatok stránky

Dedenie atribútov

Typy obsahu sa nikdy nevytvárajú úplne od nuly. Naopak, k dispozícii máte predvolenú množinu typov obsahu, ktoré môžete použiť v nezmenenej podobe alebo prispôsobiť. Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie, ktorá umožňuje, aby jeden typ obsahu zdedil vlastnosti iného typu obsahu. Takáto štruktúra umožňuje pracovať konzistentne s celými kategóriami dokumentov v rámci celej organizácie. Nasledujúce tabuľky obsahujú popisy všetkých základných typov obsahu spolu s ich súvisiacimi skupinami a nadradenými typmi obsahu.

Poznámka: Len zmeny k typu obsahu, sám sa prenesú na koreňovej. Ak publikujete typu obsahu, nové kolekcie lokalít vám pomôžu najnovšiu verziu publikovaných typu obsahu. Pre existujúce lokality, bude však zmeny vlastností poľa typu obsahu nie sa automaticky prenesú.

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Systém

Všetky typy obsahu sú dedičmi typu systémového obsahu. Tento typ obsahu je zapečatený a nemožno ho upravovať.

Skupina: typy obsahu dokumentu

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Dokument

Umožňuje vytvoriť dokument.

Položka

Štýl XSL

Umožňuje vytvoriť štýl XSL.

Dokument

Obrázok

Umožňuje nahrať obrázok alebo fotografiu.

Dokument

Strana predlohy

Umožňuje vytvoriť stranu predlohy.

Dokument

Základná stránka

Umožňuje vytvoriť základnú stránku.

Dokument

Stránka webových častí

Umožňuje vytvoriť stránku webových častí.

Dokument

Formulár

Umožňuje vytvoriť formulár, ktorý je možné vyplniť.

Dokument

Prepojenie na dokument

Umožňuje vytvoriť prepojenie na dokument v inom umiestnení.

Dokument

Stĺpce jadra Dublin

Používa sa pre množina prvkov metaúdajov jadra Dublin. Stĺpce jadra Dublin sú definíciu priemyselné štandardné metaúdajov pre dokumenty. Ďalšie informácie nájdete v téme Iniciatíva metaúdajov jadra Dublin.

Dokument

Skupina: typy obsahu zoznamu

Typy obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Udalosť

Umožňuje vytvoriť novú schôdzu, termín alebo inú udalosť.

Položka

Plán + prostriedok

Umožňuje naplánovať udalosť a rezervovať prostriedok.

Udalosť

Rezervácie

Umožňuje rezervovať prostriedok, napríklad zasadaciu miestnosť.

Položka

Plán

Umožňuje vytvoriť novú plánovanú činnosť.

Položka

Problém

Umožňuje sledovať problém.

Položka

Komentár

Umožňuje vytvoriť nový komentár k blogu.

Položka

Položka

Umožňuje vytvoriť novú položku zoznamu.

Systém

Kontakt pre Východnú Áziu

Umožňuje uložiť informácie o obchodných alebo osobných kontaktoch.

Položka

Kontakt

Umožňuje uložiť informácie o obchodných alebo osobných kontaktoch.

Položka

Správa

Umožňuje vytvoriť novú správu.

Položka

Úloha

Umožňuje sledovať pracovnú položku, ktorú máte vy alebo váš tím splniť.

Položka

Príspevok

Umožňuje vytvoriť nový blogový príspevok.

Položka

Oznam

Umožňuje vytvoriť novú položku so správou alebo stavom, prípadne inú krátku informáciu.

Položka

Prepojenie

Umožňuje vytvoriť nové prepojenie na webovú stránku alebo iný prostriedok.

Položka

Skupina: typy obsahu práce skupiny

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Obežník

Umožňuje pridať obežník.

Položka

Voľno

Umožňuje pridať nový deň voľna.

Položka

Slovo

Umožňuje pridať do zoznamu nové slovo.

Položka

Oficiálne upozornenie

Umožňuje pridať nové oficiálne upozornenie.

Položka

Poznámka k telefonickému hovoru

Umožňuje pridať novú poznámku k telefonickému hovoru.

Položka

Prostriedok

Umožňuje pridať nový prostriedok.

Položka

Skupina prostriedkov

Umožňuje pridať novú skupinu prostriedkov.

Položka

Časový výkaz

Umožňuje pridať nové údaje časového výkazu.

Položka

Používatelia

Umožňuje pridať nových používateľov do zoznamu.

Položka

Oznámenie zoznamu Čo je nové

Umožňuje pridať nové oznámenie zoznamu Čo je nové.

Položka

Skupina: typy obsahu priečinka

Typ obsahu

Popis

Nadradený typ obsahu

Diskusia

Umožňuje vytvoriť novú tému diskusie.

Priečinok

Priečinok

Umožňuje vytvoriť nový priečinok.

Položka

Súhrnná úloha

Umožňuje zoskupiť a popísať súvisiace úlohy, ktoré máte vy alebo váš tím splniť.

Priečinok

Pri definovaní nového vlastného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu je počiatočným bodom výber existujúceho nadradeného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality. V novom type obsahu lokality, ktorý vytvoríte, sa zdedia všetky atribúty nadradeného typu obsahu lokality, ako je napríklad šablóna dokumentu, nastavenie len na čítanie, pracovné postupy alebo stĺpce. Po vytvorení nového typu obsahu lokality môžete ktorýkoľvek z týchto atribútov zmeniť.

V nasledujúcom diagrame sa zobrazuje dedenie atribútov. V typoch obsahu sa dedia atribúty od nadradených typov obsahu.

Dedenie typu obsahu

1. Tento typ obsahu lokality je odvodený z typu systémového obsahu.

2. Tieto typy obsahu lokality sú založené na type obsahu dokumentu. Zmeny vykonané v týchto typoch obsahu nebudú mať vplyv na ich nadradené typy obsahu (dokument).

3. Tento typ obsahu lokality je založený na type obsahu plánu projektu. Zmeny vykonané v tomto type obsahu nebudú mať vplyv na jeho nadradený typ obsahu (plán projektu).

4. Tieto typy obsahu zoznamu sú založené na typoch obsahu projektu X a hárka zrušenia. Všetky zmeny vykonané v určitom type obsahu zoznamu sa použijú len na inštanciu typu obsahu, ktorý bol pridaný do zoznamu alebo knižnice.

Ak prispôsobíte podradený typ pomocou atribútov, ktoré nemá nadradený typ, ako napríklad dodatočné stĺpce, toto prispôsobenie nemá vplyv na nadradený typ. Inými slovami, zmeny vykonané na zdedených atribútoch sa môžu prejaviť smerom nadol, teda prejsť z nadradeného typu obsahu na podriadený typ, ale nikdy nie naopak.

Rovnaké pravidlá platia pri vytváraní typu obsahu zoznamu. Ak napríklad prispôsobíte typ zoznamu pomocou atribútov, ktoré nemá nadradený typ, ako napríklad dodatočné stĺpce, toto prispôsobenie nemá vplyv na nadradený typ. Zapamätajte si, že typ zoznamu je možné prispôsobiť iba pre zoznam alebo knižnicu, do ktorej bol pridaný. Ak vykonáte zmeny na atribútoch v nadradenom type, dané zmeny môžu prepísať aj atribúty v príslušnom podriadenom type zoznamu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×