APA, MLA, Chicago – automatické formátovanie bibliografie

Word automaticky vygeneruje bibliografiu zo zdrojov, ktoré ste použili vo svojej práce. Vždy, keď do dokumentu pridáte novú citáciu, Word pridá tento zdroj, aby sa v bibliografii nachádzal v správnom formáte, napríklad MLA,APAa Chicago.

Pridanie citácie za citát

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na šípku vedľa položky Štýl.

  Možnosť štýlu APA zvýraznená na karte Odkazy

 2. Kliknite na štýl, ktorý chcete použiť pre príslušnú citáciu a zdroj. 

 3. Kliknite na koniec vety alebo frázy, ktorú chcete citovať. 

 4. Kliknite na položku Vložiť citáciu a potom vyberte možnosť Pridať nový zdroj.  

 5. V okne Vytvorenie zdroja zadajte podrobnosti o citácii a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazenie možností v dialógovom okne Vytvorenie zdroja

Po vykonaní týchto krokov sa citácia pridá do zoznamu dostupných citácií. Pri ďalšom citovaní tohto odkazu nemusíte všetko zadávať znova, stačí kliknúť na položku Vložiť citáciu a vybrať citáciu, ktorú chcete použiť.

Zoznam citácií zobrazený pod tlačidlom Vložiť citáciu

Dôležité: APA a MLA môžu meniť svoj formát, preto sa uistite, že tieto verzie formátov spĺňajú vaše požiadavky. Môžete vytvoriť vlastnú aktualizovanú verziu štýlu alebo zostaviť vlastné štýly. Ďalšie informácie nájdete na blogu Bibliography & Citations 102 – Building Custom styles (Bibliografia a citáty 102 – zostavovanie vlastných štýlov).

Vytváranie bibliografie zo zdrojov

Na vytvorenie bibliografie zo svojich zdrojov postupujte takto:

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť bibliografiu. Zvyčajne sa nachádza na konci dokumentu. 

 2. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Bibliografia.

Podobne ako pri zostavovaní obsahu môžete vo Worde vybrať už vopred navrhnutý formát bibliografie, ktorý obsahuje nadpis. Na vloženie citátu bez nadpisu stačí kliknúť na položku Vložiť bibliografiu.

Ďalšie informácie o použití zástupných objektov pre citácie a úprave zdrojov nájdete v téme Vytvorenie bibliografie. Prípadne, ak chcete exportovať svoje zdroje bibliografie do iného počítača, pozrite si tento príspevok na blogu Microsoft Wordu.

Postup opravy šiesteho vydania štýlu citácií APA.

V štýle APA sa používa meno autora a dátum publikovania. V prípade viacerých citácií od toho istého autora sa vo Worde vyskytuje známa chyba, pri ktorej generátor citácií vyplní názov publikácie tam, kde nemá. Ak sa vám to stane, postupujte takto:

 1. Vo wordovom dokumente kliknite na citáciu.

 2. Kliknite na šípku nadol a potom na položku Upraviť citáciu.

  Zobrazenie dostupných možností pod citáciou

 3. Kliknite na začiarkavacie políčko Názov a potom na tlačidlo OK.

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

APA a MLA môžu meniť svoj formát, preto sa uistite, že tieto verzie formátov spĺňajú vaše požiadavky. Môžete vytvoriť vlastnú aktualizovanú verziu štýlu alebo zostaviť vlastné štýly. Ďalšie informácie nájdete v téme Bibliography & Citations 102 – Building Custom styles.

Ak používate piate vydanie štýlu citácií APA, mali by ste si byť vedomí jednej veci. Štýl APA používa meno autora a dátum publikovania. V prípade viacerých citácií od toho istého autora sa vo Worde 2010 vyskytuje známa chyba, pri ktorej generátor citácií vyplní názov publikácie tam, kde nemá. Ak sa to stane vám, pozrite si nižšie uvedený postup opravy štýlu citácií a 5. vydania s názvom' APA 5th Edition – oprava štýlu citácií.

Pridanie citácie za citát

 1. Vo wordovom dokumente kliknite na páse s nástrojmi na kartu Referencie.
  Click the References tab

 2. V skupine Citácie a bibliografia kliknite na šípku vedľa položky Štýl.
  In the Citations & Bibliography group, click the arrow next to Style

 3. Kliknite na štýl, ktorý chcete použiť pre príslušnú citáciu a zdroj. 

 4. Kliknite na koniec vety alebo frázy, ktorú chcete citovať. 

 5. Kliknite na položku Vložiť citáciu a potom vyberte možnosť Pridať nový zdroj

 6. Zadajte podrobnosti o citácii a potom kliknite na tlačidlo OK.
  K dispozícii

Po vykonaní týchto krokov sa citácia pridá do tlačidla Vložiť citáciu, takže nabudúce daný zdroj nebudete musieť pri citovaní zadávať nanovo.
Click Insert Citation

Vytváranie bibliografie zo zdrojov

Na vytvorenie bibliografie zo svojich zdrojov postupujte takto:

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť bibliografiu. Zvyčajne sa nachádza na konci dokumentu. 

 2. Na karte Referencie v skupine Citácie a bibliografia kliknite na položku Bibliografia

Podobne ako pri zostavovaní obsahu môžete vo Worde vybrať už vopred navrhnutý formát bibliografie, ktorý obsahuje nadpis. Na vloženie citátu bez nadpisu stačí kliknúť na položku Vložiť bibliografiu.
Click Insert Bibliography

Ďalšie informácie o používaní zástupných objektov pre citácie a úprave zdrojov nájdete v článku Vytvorenie bibliografie v programe Word 2010. Alebo ak chcete exportovať svoje zdroje bibliografie do iného počítača, pozrite si tento príspevok na blogu Microsoft Wordu.

Postup opravy piateho vydania štýlu citácií APA.

V štýle APA sa používa meno autora a dátum publikovania. V prípade viacerých citácií od toho istého autora sa vo Worde 2010 vyskytuje známa chyba, pri ktorej generátor citácií vyplní názov publikácie tam, kde nemá. Ak sa vám to stane, postupujte takto:

 1. Vo wordovom dokumente kliknite na citáciu.

 2. Kliknite na šípku nadol a potom na položku Upraviť citáciu.
  Click the down-arrow and then click Edit Citation

 3. Kliknite na začiarkavacie políčko Názov a potom na tlačidlo OK.
  Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Akcia

V aplikácii Word Online nie je možné automaticky generovať citácie. Word Online zachová bibliografiu v dokumente, ale neposkytuje spôsob jej vytvorenia.

Ak máte počítačovú verziu Wordu, otvorte dokument výberom položky Otvoriť vo Worde.

Obrázok príkazu Otvoriť v počítačovej aplikácii

Potom postupujte podľa krokov pre počítačovú aplikáciu Word.

Po uložení dokumentu vo Worde sa po opätovnom otvorení dokumentu vo Worde Online zobrazí obsah.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×