Automaticky kópia (Carbon Copy) na každom odoslanom e-maile

V Microsoft Outlooku môžete zadať, aby sa iným ľuďom alebo distribučným zoznamom odosielali automatické kópie všetkých odoslaných správ. 

Toto pravidlo môže byť užitočné napríklad vtedy, keď sú všetci členovia tímu zodpovední za odpovedanie na prichádzajúce e-mailové správy, ako sú napríklad správy z centra technickej podpory. Ak jeden člen tímu odpovie na správu, zvyšok tímu automaticky dostane kópiu odpovede, takže o odchádzajúcej komunikácii budú všetci informovaní.

Ak chcete automaticky odosielať kópie všetkých odosielaných e-mailových správ, musíte vytvoriť pravidlo.

Toto konkrétne pravidlo sa nazýva pravidlo na strane klienta. Pravidlo na strane klienta sa spustí iba v počítači, v ktorom bolo vytvorené, a iba vtedy, ak je spustený Outlook. Ak chcete odoslať e-mailovú správu z e-mailového konta v inom počítači, pravidlo nebude v tomto počítači fungovať, kým sa v ňom nevytvorí. Toto isté pravidlo musíte vytvoriť v každom počítači, v ktorom ho chcete používať.

Vytvorenie pravidla

 1. V časti Pošta na karte Domov v skupine Premiestniť kliknite na položky Pravidlá > Správa pravidiel a výstrah.

  Dialógové okno Pravidlá a upozornenia

  Zobrazí sa dialógové okno Pravidlá a výstrahy.

 2. Na karte Pravidlá e-mailu kliknite na položku Nové pravidlo.

  Výber nového pravidla

 3. Sprievodcovi pravidlami kliknite v časti Vytvoriť úplne nové pravidlo na položku Použiť pravidlo na odosielané správy.

  Výber položky Použiť pravidlo na odosielané správy

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom znovu na tlačidlo Ďalej.

 5. Zobrazí sa potvrdzujúca správa s oznámením, že toto pravidlo sa použije na každú odoslanú správu. Kliknite na tlačidlo Áno.

  Potvrdzujúce hlásenie

 6. V časti Krok 1: Výber akcií začiarknite políčko Kópia správ ľuďom alebo verejnej skupine.

  Výber akcií

 7. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknutie na podčiarknutú hodnotu) kliknite na možnosť Ľudia alebo verejná skupina.

 8. V dialógovom okne Adresa pravidla kliknite na meno alebo skupinu a potom na položku Komu. Tento krok opakujte, kým sa všetky názvy alebo skupiny, ktoré chcete pridať, nebudú nachádzať v poli Komu.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Sprievodcovi pravidlami kliknite na tlačidlo Ďalej a potom znovu na tlačidlo Ďalej.

 11. V časti Krok 1: Zadanie názvu pre toto pravidlo zadajte názov, podľa ktorého toto pravidlo rozpoznáte.

  Pomenovanie nového pravidla

 12. V časti Krok 2: Nastavenie možností pravidla začiarknite políčko Zapnúť toto pravidlo.

 13. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 14. Zobrazí sa správa s informáciou, že pravidlo sa použije iba v prípade kontroly e-mailov v Outlooku. Kliknite na tlačidlo OK.

Odteraz sa do každej odosielanej správy, bez ohľadu na to, či ide o novú správu, odpoveď alebo preposielanú správu, automaticky ako príjemcovia kópie pridajú ľudia alebo skupiny, ktoré ste zadali v pravidle. Vy pri písaní správy mená ľudí alebo skupiny v riadku Kópia neuvidíte, ale príjemcovia správy áno.

Na začiatok stránky

Vypnutie pravidla

Ak nechcete automaticky odosielať kópie, toto pravidlo musíte vypnúť.

 1. V časti Pošta na karte Domov kliknite na položky Pravidlá > Správa pravidiel a výstrah.

 2. Na karte Pravidlá e-mailu zrušte v časti Pravidlo začiarknutie políčka vytvoreného pravidla.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Odteraz môžete odosielať správy bez toho, aby sa uplatnilo pravidlo automatického odoslania kópie iným ľuďom alebo distribučným zoznamom. Pravidlo zostane vypnuté, až kým sa nevrátite do dialógového okna Pravidlá a výstrahy a znova ho nezapnete.

Tip: Rýchly spôsob, ako vypnúť toto pravidlo v jednotlivých správach, nájdete v ďalšej časti Použitie kategórie na vypnutie automatickej kópie v jednotlivých správach.

Použitie kategórie na vypnutie automatickej kópie v jednotlivých správach

Ak chcete mať možnosť vypnúť nové pravidlo automatickej kópie v prípade jednej konkrétnej správy bez toho, aby ste prešli na dialógové okno Pravidlá a výstrahy, môžete spolu s pravidlom použiť funkciu kategórií v Outlooku.

Vytvorené pravidlo upravte tak, aby sa po pridaní zadanej kategórie do správy pravidlo automatického odosielania kópie iným ľuďom neuplatňovalo.

 1. V časti Pošta na karte Domov kliknite na položky Pravidlá > Správa pravidiel a výstrah.

 2. Na karte Pravidlá e-mailu kliknite na pravidlo, ktoré ste predtým vytvorili, a potom na položku Zmeniť pravidlo.

  Zmena pravidla

 3. Kliknite na položku Upraviť nastavenie pravidla.

  Úprava nastavení pravidiel

 4. V prvých dvoch krokoch Sprievodcu pravidlami klikajte na položku Ďalej, kým sa nezobrazí otázka Existujú nejaké výnimky?

 5. V časti Krok 1: Výber výnimiek (ak je to potrebné) začiarknite políčko Okrem prípadov priradenia ku kategórii.

  Výber výnimiek

 6. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknutie na podčiarknutú hodnotu) kliknite na položku Kategória.

 7. V dialógovom okne Farby kategórií kliknite na položku Nové.

  Dialógové okno Farby kategórií

 8. V dialógovom okne Pridať novú kategóriu zadajte do poľa Názov hodnotu Bez automatickej kópie.

  Pridanie novej kategórie

  Môžete priradiť aj klávesovú skratku na rýchle použitie tejto kategórie na správu. Ak to chcete urobiť, kliknite na niektorú z možností v zozname Klávesová skratka.

 9. Kliknite na tlačidlo OK a zavrite dialógové okná Pridať novú kategóriuFarby kategórií.

 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Zobrazí sa hlásenie s informáciou, že pravidlo platí iba pre daného klienta. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete odoslať správu, pre ktorú je vypnuté pravidlo automatickej kópie, na danú správu použite túto kategóriu.

 1. Pri vytváraní novej správy alebo odpovedaní či preposielaní správy kliknite na karte Možnosti na položku Ďalšie možnosti.

  More Options

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na položku Kategórie a potom na položku Bez automatickej kópie.

Tip: Ak ste pri vytváraní špeciálnej kategórie zadali pre kategóriu klávesovú skratku, použite ju.

Kópia odosielanej správy sa na základe pravidla automatickej kópie nikomu neodošle.

Na začiatok stránky

Ak chcete automaticky odosielať kópie všetkých odosielaných e-mailových správ, musíte vytvoriť pravidlo.

Toto konkrétne pravidlo sa nazýva pravidlo na strane klienta. Pravidlo na strane klienta sa spustí iba v počítači, v ktorom bolo vytvorené, a iba vtedy, ak je spustený Outlook. Ak chcete odoslať e-mailovú správu z e-mailového konta v inom počítači, pravidlo nebude v tomto počítači fungovať, kým sa v ňom nevytvorí. Toto isté pravidlo musíte vytvoriť v každom počítači, v ktorom ho chcete používať.

Vytvorenie pravidla

 1. V zobrazení Pošta v ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a výstrahy.

  Tools menu

 2. Na karte Pravidlá e-mailu kliknite na položku Nové pravidlo.

  Dialógové okno Pravidlá a upozornenia

 3. V dialógovom okne Sprievodca pravidlami v časti Vytvoriť nové pravidlo kliknite na položku Skontrolovať správy po odoslaní a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Zobrazí sa potvrdenie s oznámením, že toto pravidlo sa použije na každú odosielanú správu. Kliknite na tlačidlo Áno.

 5. V časti Krok 1: Výber akcie začiarknite políčko Kópia správ ľuďom alebo distribučnému zoznamu.

  Obrázok tlačidla

 6. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknutie na podčiarknutú hodnotu) kliknite na možnosť Ľudia alebo Distribučný zoznam.

 7. V dialógovom okne Adresa pravidla kliknite na meno alebo distribučný zoznam a potom na položku Komu. Tento krok opakujte, kým všetky názvy alebo distribučné zoznamy, ktoré chcete pridať, nebudú zahrnuté do poľa Komu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. V dialógovom okne Sprievodca pravidlami kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. V časti Krok 1: Zadanie názvu pre toto pravidlo zadajte názov, podľa ktorého toto pravidlo rozpoznáte.

  Rules Wizard dialog box

 12. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Odteraz sa do každej odosielanej správy, bez ohľadu na to, či ide o novú správu, odpoveď alebo preposielanú správu, automaticky ako príjemcovia kópie pridajú ľudia alebo distribučné zoznamy, ktoré ste zadali v pravidle. Vy pri písaní správy mená ľudí alebo distribučné zoznamy v riadku Kópia neuvidíte, ale príjemcovia správy áno.

Na začiatok stránky

Vypnutie pravidla

Ak nechcete automaticky odosielať kópie, toto pravidlo musíte vypnúť.

 1. V zobrazení Pošta v ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a výstrahy.

 2. Na karte Pravidlá e-mailu zrušte v časti Pravidlo začiarknutie políčka vytvoreného pravidla.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Odteraz môžete odosielať správy bez toho, aby sa uplatnilo pravidlo automatického odoslania kópie iným ľuďom alebo distribučným zoznamom. Pravidlo zostane vypnuté, až kým sa nevrátite do dialógového okna Pravidlá a výstrahy a znova ho nezapnete.

Tip: Rýchly spôsob, ako vypnúť toto pravidlo v jednotlivých správach, nájdete v ďalšej časti Použitie kategórie na vypnutie automatickej kópie v jednotlivých správach.

Použitie kategórie na vypnutie automatickej kópie v jednotlivých správach

Ak chcete mať možnosť vypnúť nové pravidlo automatickej kópie v prípade jednej konkrétnej správy bez toho, aby ste prešli na dialógové okno Pravidlá a výstrahy, môžete spolu s pravidlom použiť funkciu kategórií v programe Office Outlook 2007.

Vytvorené pravidlo upravte tak, aby sa po pridaní zadanej kategórie do správy pravidlo automatického odosielania kópie iným ľuďom neuplatňovalo.

 1. V zobrazení Pošta v ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a výstrahy.

 2. Na karte Pravidlá e-mailu kliknite na vytvorené pravidlo, potom na položku Zmeniť pravidlo a nakoniec na možnosť Upraviť nastavenia pravidla.

  Dialógové okno Pravidlá a upozornenia

 3. V prvých dvoch krokoch Sprievodcu pravidlami klikajte na položku Ďalej, kým sa nezobrazí otázka Existujú nejaké výnimky?

 4. V časti Krok 1: Výber výnimiek (ak je to potrebné) začiarknite políčko Okrem prípadov priradenia ku kategórii.

 5. V časti Krok 2: Úprava popisu pravidla (kliknutie na podčiarknutú hodnotu) kliknite na položku Kategória.

 6. V dialógovom okne Farby kategórií kliknite na položku Nové.

  Dialógové okno Pridať novú kategóriu

 7. V dialógovom okne Pridať novú kategóriu zadajte do poľa Názov hodnotu Bez automatickej kópie.

  Môžete priradiť aj klávesovú skratku na rýchle použitie tejto kategórie na správu. Ak to chcete urobiť, kliknite na niektorú z možností v zozname Klávesová skratka.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a zavrite dialógové okná Pridať novú kategóriuFarby kategórií.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak chcete odoslať správu, pre ktorú je vypnuté pravidlo automatickej kópie, na danú správu použite túto kategóriu.

 1. Pri vytváraní novej správy alebo odpovedaní na správu alebo jej preposielaní na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na spúšťač dialógového okna možnosti správy Obrázok tlačidla .

 2. V dialógovom okne Možnosti správy kliknite na položku Kategórie a potom na položku Bez automatickej kópie.

Tip: Ak ste pri vytváraní špeciálnej kategórie zadali pre kategóriu klávesovú skratku, použite ju.

Kópia odosielanej správy sa na základe pravidla automatickej kópie nikomu neodošle.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×