V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie AVEDEV  v Microsoft Excel.

Popis

Vráti priemernú absolútnu odchýlku údajových bodov od ich priemeru. AVEDEV je mierou variability množiny údajov.

Syntax

AVEDEV(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie AVEDEV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...    Argument číslo1 je povinný, ďalšie argumenty sú voliteľné. 1 až 255 argumentov, pre ktoré chcete vypočítať priemer absolútnych odchýlok. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky

  • Hodnota funkcie AVEDEV je ovplyvnená mernou jednotkou vstupných údajov.

  • Argumenty musia byť buď čísla, alebo názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Logické hodnoty a čísla v textovom formáte, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa zahrnú do výpočtu.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

  • Rovnica pre priemernú odchýlku je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

4

Priemer absolútnych odchýlok čísiel v bunkách A2:A8 od ich strednej hodnoty (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Vzorec

Výsledok

=AVEDEV(A2:A8)

1,020408

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×