Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie funkcie Average v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) argumentov. Ak napríklad rozsah a1: A20 obsahuje čísla, vzorec =Average (a1: A20) vráti priemer týchto čísel.

Syntax

AVERAGE(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie AVERAGE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1    Povinný argument. Prvé číslo, odkaz na bunku alebo rozsah, ktorého priemer chcete vypočítať.

 • Číslo2; ...    Voliteľný argument. Ďalšie čísla, odkazy na bunky alebo rozsahy (najviac 255), ktorých priemer chcete vypočítať.

Poznámky

 • Argumenty sú čísla, názvy, rozsahy alebo odkazy na bunky obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa nepočítajú.

 • Ak argument rozsahu alebo odkazu na bunku obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

 • Argumenty obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý nie je možné previesť na číslice, spôsobia chyby.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu AVERAGEA.

 • Ak chcete vypočítať priemer len tých hodnôt, ktoré spĺňajú určité kritériá, použite funkciu AVERAGEIF alebo funkciu AVERAGEIFS.

Poznámka: Funkcia AVERAGE vyjadruje strednú hodnotu, ktorou je poloha v strede zoskupenia čísiel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú nasledovné:

 • Average, čo je aritmetický priemer a vypočítava sa pridaním skupiny čísel a potom ich vydelením počtom týchto čísel. Napríklad priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), t. j. výsledkom je 5.

 • Medián, ktorý je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Tip: Keď v počítačovej aplikácii programu Excel počítate priemer hodnôt v bunkách, nezabúdajte na rozdiel medzi prázdnymi bunkami a bunkami obsahujúcimi hodnotu nula, a to najmä vtedy, ak ste zrušili začiarknutie políčka V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu v dialógovom okne Možnosti programu Excel. Prázdne bunky sa do výpočtu nezahrnú, ale nulové hodnoty áno.

Ak chcete vyhľadať začiarkavacie políčko V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu, postupujte nasledovne:

 • Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a v kategórii Rozšírené vyhľadávajte v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

10

15

32

7

9

27

2

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGE(A2:A6)

Priemer čísiel v bunkách A2 až A6.

11

=AVERAGE(A2:A6; 5)

Priemer čísiel v bunkách A2 až A6 a čísla 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Priemer čísiel v bunkách A2 až C2.

19

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×