Bežné chyby pri spúšťaní pripájacieho dotazu

Bežné chyby pri spúšťaní pripájacieho dotazu

Pri spúšťaní pripájacieho dotazu sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie: Microsoft Office Access nemôže pripojiť všetky záznamy v pripájacom dotaze.

Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť z nasledujúcich dôvodov:

Chyby konverzie typov:    Možno sa pokúšate pripojiť údaje jedného typu do poľa iného typu. Chyba sa môže zobraziť napríklad pri pripájaní textu k poľu, ktorého údajový typ je nastavený na hodnotu Číslo. Skontrolujte údajové typy polí v cieľovej tabuľke a potom pripojte do každého poľa správny údajový typ.

Porušenia kľúča:    Možno sa pokúšate pripojiť údaje do polí, ktoré sú súčasťou primárneho kľúča tabuľky, napríklad do poľa identifikácie. Skontrolujte, či je v návrhu cieľovej tabuľky vlastnosť primárneho kľúča (alebo iného indexu) Bez duplicít nastavená na hodnotu Áno. Potom skontrolujte, či údaje, ktoré pripájate, neporušujú pravidlá cieľovej tabuľky.

Porušenia kľúča:    Ak je cieľová tabuľka otvorená v návrhovom zobrazení alebo ju otvoril iný používateľ v sieti, môže sa stať, že sa záznam zamkne, aby dotaz nemohol pripájať záznamy. Skontrolujte, či majú všetci používatelia zavretú databázu.

Porušenia overovacích pravidiel:    V návrhu cieľovej tabuľky skontrolujte, aké sú overovacie pravidlá. Ak je napríklad niektoré pole povinné a dotaz preň neposkytuje údaje, zobrazí sa chyba. Skontrolujte tiež všetky textové polia cieľovej tabuľky, v ktorých je vlastnosť Povoliť nulovú dĺžku nastavená na hodnotu Nie. Ak dotaz nepripája do takého poľa žiadne znaky, zobrazí sa chyba. Iné overovacie pravidlá môžu tiež spôsobovať problémy. Pre pole Množstvo môžete mať napríklad takéto overovacie pravidlo:

>=10

V takom prípade nemôžete pripájať záznamy, kde množstvo je menšie ako 10.

Ďalšie informácie o vytváraní pripájacích dotazov nájdete v téme Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×