Blok makra If...Then...Else

Blok makra IF môžete použiť v accessových počítačových databázach a accessových webových aplikáciách na podmienené vykonanie skupiny akcií makra v závislosti od hodnoty výrazu.

If expression Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If expression 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Blok makra IfThenElse v Accesse

Nastavenie

Pre IF aj ELSE IF sú nasledujúce argumenty povinné.

Argument akcie

Popis

Výraz

Podmienka, ktorú chcete testovať. Musí to byť výraz, ktorý sa vyhodnotí ako True alebo False.

Poznámky

Keď vyberiete blok makra IF, zobrazí sa textové pole a môžete zadať výraz predstavujúci podmienku, ktorú chcete testovať. Okrem toho sa zobrazí rozbaľovacie pole, kde môžete vložiť akciu makra, pod ktorou sa automaticky zobrazí text END IF. Podmienky IF a END IF vymedzia hranatými zátvorkami miesto, v ktorom môžete zadať skupinu alebo blok akcií. Blok sa vykoná iba vtedy, keď má zadaný výraz hodnotu True.

Ak chcete vyhodnotiť iný výraz v prípade, že prvý výraz má hodnotu False, môžete kliknúť na položku Pridať funkciu ELSE IF a vložiť voliteľný blok ELSE IF. Musíte zadať výraz, ktorý sa vyhodnotí ako True alebo False. V tomto prípade sa blok vykoná iba vtedy, ak má tento výraz hodnotu True a prvý výraz má hodnotu False.

Do bloku IF môžete pridať ľubovoľný počet blokov ELSE IF.

Kliknutím na položku Pridať funkciu ELSE môžete vložiť voliteľný blok ELSE. V tomto prípade akcie, ktoré vložíte pod položku ELSE, vytvoria blok ELSE, ktorý sa vykoná iba vtedy, keď sa nevykonajú akcie uvedené vyššie. Do bloku IF môžete pridať jeden blok ELSE.

V nasledujúcom príklade kódu sa akcie makra v prvom bloku vykonajú, ak je hodnota [Stav] väčšia ako 0. Ak hodnota [Stav] nie je väčšia ako 0, vyhodnotí sa výraz, ktorý nasleduje po bloku ELSE IF. Akcie makra v bloku ELSE IF sa vykonajú, ak sa hodnota [Stav] rovná 0. Ak sa nakoniec nevykoná prvý ani druhý blok akcií, vykonajú sa akcie v bloku ELSE.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If [Status] = 0 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Bloky IF môžete vnoriť. Vnorenie bloku IF v rámci bloku IF by ste mali zvážiť, ak chcete vyhodnotiť druhý výraz, keď má prvý výraz hodnotu True. V nasledujúcom príklade kódu sa vnútorný blok IF vykoná len vtedy, ak je hodnota [Stav] väčšia ako 0 a zároveň väčšia ako 100.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
 If [Status] > 100 
 Insert macro actions here ... 
 EndifEnd If

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×