Blokované prílohy v programe Outlook

Jedným z najčastejších spôsobov prenosu počítačových vírusov sú priložené súbory. Outlook blokuje odosielanie a prijímanie istých typov súborov v prílohe (napríklad .exe a niektoré databázové súbory), aby vás a príjemcov vašich e-mailov ochránil pred vírusmi. Ak potrebujete niektorý z týchto typov súborov odoslať príjemcovi e-mailu, odporúčame použiť OneDrive a odoslať namiesto prílohy prepojenie na súbor.

Poznámka: Ak používate konto servera Microsoft Exchange, správca e-mailového servera môže určité typy súborov odblokovať. So žiadosťou o ďalšiu podporu sa obráťte na správcu.

Bezpečné zdieľanie súborov

Existuje niekoľko spôsobov, ako odoslať a prijať blokovaný súbor. Súbor môžete uložiť do cloudu a odoslať prepojenie na súbor, môžete použiť pomôcku na kompresiu súborov, ako je napríklad WinZip, alebo môžete zmeniť príponu súboru na iný a následne nechať príjemcu po prijatí súboru zmeniť ju späť na pôvodnú príponu.

 • Uloženie súboru do cloudu
  Ak potrebujete odoslať súbor, ktorý Outlook blokuje, najjednoduchší spôsob odoslania súboru je jeho nahratie do OneDrivu alebo zabezpečeného sieťového servera na zdieľanie typu SharePoint. Potom stačí odoslať prepojenie na súbor. Ak potrebujete prijať blokovaný súbor, požiadajte odosielateľa, aby vám odoslal iba prepojenie na súbor nahratý do OneDrivu alebo SharePointu. Keď dostanete prepojenie, môžete otvoriť umiestnenie súboru a stiahnuť ho.
   

  Poznámka: Vo OneDrive a OneDrive for Business je potrebné, aby ste požiadali odosielateľa, aby vám odoslal iba prepojenie na súbor a neprikladal ho k e-mailu pomocou OneDrivu. Ak chcete získať prepojenie na zdieľanie vo OneDrive, označte požadovaný súbor a na paneli s ponukami vyberte položku Získať prepojenie.

 • Použitie pomôcky na kompresiu súborov   
  Použitie pomôcky na kompresiu súborov, napríklad programu WinZip, vytvorí skomprimovaný archívny súbor s inou príponou. Outlook tieto prípony súborov nepovažuje za potenciálne hrozby. Nové prípony preto neblokuje. K dispozícií sú mnohé pomôcky od tretích strán. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný súbor vo Windowse 7, Windowse 8 alebo Windowse 10 a vyberte položku Odoslať do komprimovaného (zazipovaného) priečinka. Vytvorí sa súbor s rovnakým názvom ako pôvodný súbor, ale s príponou .zip.

 • Premenovanie súboru   
  Súbor môžete premenovať (alebo môžete požiadať odosielateľa, aby ho premenoval) a použiť príponu, ktorú Outlook neblokuje. Názov súbor.exe môžete zmeniť napríklad na súbor.docx. Keď sa premenovaný súbor odošle (alebo prijme), uložte ho a zmeňte príponu na pôvodnú. Postupujte takto:

 1. Vyhľadajte prílohu v e-mailovej správe.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na prílohu a potom kliknite na položku Kopírovať.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a kliknutím vyberte príkaz Prilepiť.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na prilepený súbor a potom kliknite na položku Premenovať.

 5. Premenujte príponu súboru na pôvodnú príponu, napríklad .exe.

Blokované typy súborov v Outlooku

Ak používate konto na serveri Microsoft Exchange Server a správca servera Exchange Server nakonfiguroval nastavenie zabezpečenia programu Outlook, môže vám tento správca pomôcť. Požiadajte správcu o úpravu nastavení zabezpečenia tak, aby vaša poštová schránka mohla prijímať prílohy, ktoré program Outlook blokuje.

Ak nepoužívate konto Exchange Server, existuje rozšírený postup, ktorý môžete použiť na odblokovanie niektorých typov súborov. Tento postup zahŕňa úpravu databázy Registry v systéme Windows. Ďalšie informácie o odblokovaní typov súborov príloh nájdete v článku podpory spoločnosti Microsoft o blokovaných prílohách v Outlooku.

Typy súborov blokovaných v Outlooku

Prípona súboru

Typ súboru

.ade

rozšírenie projektu programu Microsoft Access

.adp

projekt programu Access

.app

spustiteľná aplikácia

.asp

súbor v jazyku ASP

.aspx

rozšírený súbor v jazyku ASP

.asx

súbor presmerovania ASF

.bas

zdrojový kód v jazyku BASIC

.bat

dávkový súbor

.cer

súbor certifikátu zabezpečenia na internete

.chm

súbor Pomocníka vo formáte HTML

.cmd

príkazový súbor DOS CP/M, príkazový súbor pre systém Windows NT

.cnt

Aplikácia Microsoft Help Workshop

.com

Príkaz

.cpl

doplnok ovládacieho panelu systému Microsoft Windows

.crt

súbor certifikátu

.csh

skript csh

.der

súbor certifikátu X509 s kódovaním DER

.diagcab

Diagnostické nástroje podpory spoločnosti Microsoft

.exe

spustiteľný súbor

.fxp

kompilovaný zdrojový kód programu Microsoft FoxPro

.gadget

modul gadget systému Windows Vista

.grp

Skupina programov spoločnosti Microsoft

.hlp

súbor Pomocníka systému Windows

.hpj

Projekt aplikácie Pomocníka AppWizard

.hta

hypertextová aplikácia

.htc

súbor súčasti HTML

.inf

informačný alebo inštalačný súbor

.ins

nastavenia internetovej komunikácie pre službu IIS (Microsoft)

.isp

nastavenia poskytovateľa internetových služieb pre službu IIS (Microsoft)

.its

skupina internetových dokumentov, internetový preklad

.jar

Archív Java

.jnlp

Protokol sieťového spustenia Java

.js

zdrojový kód v jazyku JavaScript

.jse

súbor skriptu vo formáte JScript

.ksh

skript prostredia systému UNIX

.lnk

súbor zástupcu v systéme Windows

.mad

odkaz modulu programu Microsoft Access

.maf

odkaz formulára programu Microsoft Access

.mag

odkaz diagramu programu Microsoft Access

.mam

odkaz makra programu Microsoft Access

.maq

odkaz dotazu programu Microsoft Access

.mar

odkaz zostavy programu Microsoft Access

.mas

uložené procedúry programu Microsoft Access

.mat

odkaz tabuľky programu Microsoft Access

.mau

jednotka príloh médií

.mav

odkaz zobrazenia programu Microsoft Access

.maw

stránka na prístup k údajom programu Microsoft Access

.mcf

formát mediálneho kontajnera

.mda

doplnok programu Microsoft Access, pracovná skupina MDA 2 programu Microsoft Access

.mdb

aplikácia programu Microsoft Access, databáza MDB programu Microsoft Access

.mde

súbor databázy MDE programu Microsoft Access

.mdt

doplnkové údaje programu Microsoft Access

.mdw

informácie pracovnej skupiny programu Microsoft Access

.mdz

šablóna sprievodcu programu Microsoft Access

.msc

súbor modulu konzoly Microsoft Management Console

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

súbor programu Microsoft Windows Installer

.msp

aktualizácia programu Windows Installer

.mst

skript pre transformáciu inštalácie súpravy SDK systému Windows

.msu

Súbor služby Windows Update

.ops

súbor nastavení profilu balíka Office

.osd

Popis otvoreného softvéru 

.pcd

súbor nástroja Microsoft Visual Test

.pif

informačný súbor programov systému Microsoft Windows

.pl

skript jazyka Perl

.plg

denník verzie aplikácie Developer Studio

.prf

systémový súbor systému Windows

.prg

programový súbor

.printerexport

Záložný súbor tlačiarne

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

.pst

súbor adresára MS Exchange, súbor osobných priečinkov programu Microsoft Outlook

.py

skript jazyka Python

.pyc

skript jazyka Python

.pyo

skript jazyka Python

.pyw

skript jazyka Python

.pyz

skript jazyka Python

.pyzw

skript jazyka Python

.reg

registračné informácie/kľúč pre systém Windows 95/98, súbor s údajmi databázy Registry

.scf

príkaz Prieskumníka

.scr

šetrič obrazovky systému Windows

.sct

súčasť so skriptom systému Windows, obrazovka programu Microsoft FoxPro

.shb

odkaz dokumentu v systéme Windows

.shs

súbor objektu výstrižkov prostredia

.theme

Súbor nastavení motívu pracovnej plochy

.tmp

dočasný súbor/priečinok

.url

internetové umiestnenia

.vb

súbor skriptu VBScript alebo ľubovoľný zdrojový kód v jazyku Visual Basic

.vbe

súbor skriptu vo formáte VBScript

.vbp

Súbor projektu programu Visual Basic

.vbs

súbor skriptu VBScript, skript aplikácie Visual Basic for Applications

.vhd

virtuálny pevný disk

.vhdx

rozšírený virtuálny pevný disk

.vsmacros

binárny projekt makier aplikácie Microsoft Visual Studio .NET

.vsw

súbor pracovného priestoru programu Microsoft Visio

.webpnp

Internetový tlačový súbor

.website

Skratka na pripnutú webovú lokalitu z Internet Explorera

.ws

súbor skriptu systému Windows

.wsc

súčasť so skriptom Windows Script

.wsf

súbor skriptu systému Windows

.wsh

súbor nastavenia programu Windows Script Host

.xbap

Aplikácie prehliadača

.xll

Doplnok programu Excel

.xnk

odkaz na verejný priečinok servera Exchange

Typy súborov blokovaných v Outlooku 2007

Prípona súboru

Typ súboru

.ade

rozšírenie projektu programu Microsoft Access

.adp

projekt programu Access

.app

spustiteľná aplikácia

.asp

súbor v jazyku ASP

.bas

zdrojový kód v jazyku BASIC

.bat

dávkový súbor

.cer

súbor certifikátu zabezpečenia na internete

.chm

súbor Pomocníka vo formáte HTML

.cmd

príkazový súbor DOS CP/M, príkazový súbor pre systém Windows NT

.cnt

Register súborov Pomocníka

.com

Príkaz

.cpl

doplnok ovládacieho panelu systému Microsoft Windows

.crt

súbor certifikátu

.csh

skript csh

.der

súbor certifikátu X509 s kódovaním DER

.exe

spustiteľný súbor

.fxp

kompilovaný zdrojový kód programu Microsoft FoxPro

.gadget

modul gadget systému Windows Vista

.hlp

súbor Pomocníka systému Windows

.hpj

Súbor projektu použitý na vytvorenie súboru Pomocníka systému Windows

.hta

hypertextová aplikácia

.inf

informačný alebo inštalačný súbor

.ins

nastavenia internetovej komunikácie pre službu IIS (Microsoft)

.isp

nastavenia poskytovateľa internetových služieb pre službu IIS (Microsoft)

.its

skupina internetových dokumentov, internetový preklad

.js

zdrojový kód v jazyku JavaScript

.jse

súbor skriptu vo formáte JScript

.ksh

skript prostredia systému UNIX

.lnk

súbor zástupcu v systéme Windows

.mad

odkaz modulu programu Microsoft Access

.maf

odkaz formulára programu Microsoft Access

.mag

odkaz diagramu programu Microsoft Access

.mam

odkaz makra programu Microsoft Access

.maq

odkaz dotazu programu Microsoft Access

.mar

odkaz zostavy programu Microsoft Access

.mas

uložené procedúry programu Microsoft Access

.mat

odkaz tabuľky programu Microsoft Access

.mau

jednotka príloh médií

.mav

odkaz zobrazenia programu Microsoft Access

.maw

stránka na prístup k údajom programu Microsoft Access

.mda

doplnok programu Microsoft Access, pracovná skupina MDA 2 programu Microsoft Access

.mdb

aplikácia programu Microsoft Access, databáza MDB programu Microsoft Access

.mde

súbor databázy MDE programu Microsoft Access

.mdt

doplnkové údaje programu Microsoft Access

.mdw

informácie pracovnej skupiny programu Microsoft Access

.mdz

šablóna sprievodcu programu Microsoft Access

.msc

súbor modulu konzoly Microsoft Management Console

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

súbor programu Microsoft Windows Installer

.msp

aktualizácia programu Windows Installer

.mst

skript pre transformáciu inštalácie súpravy SDK systému Windows

.ops

súbor nastavení profilu balíka Office

.osd

Aplikácia virtualizovaná pomocou funkcie Microsoft SoftGrid Sequencer

.pcd

súbor nástroja Microsoft Visual Test

.pif

informačný súbor programov systému Microsoft Windows

.plg

denník verzie aplikácie Developer Studio

.prf

systémový súbor systému Windows

.prg

programový súbor

.pst

súbor adresára MS Exchange, súbor osobných priečinkov programu Outlook (Microsoft)

.reg

registračné informácie/kľúč pre systém Windows 95/98, súbor s údajmi databázy Registry

.scf

príkaz Prieskumníka

.scr

šetrič obrazovky systému Windows

.sct

súčasť so skriptom systému Windows, obrazovka programu Microsoft FoxPro

.shb

odkaz dokumentu v systéme Windows

.shs

súbor objektu výstrižkov prostredia

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.tmp

dočasný súbor/priečinok

.url

internetové umiestnenia

.vb

súbor skriptu VBScript alebo ľubovoľný zdrojový kód v jazyku VisualBasic

.vbe

súbor skriptu vo formáte VBScript

.vbp

Súbor projektu programu Visual Basic

.vbs

súbor skriptu VBScript, skript aplikácie Visual Basic for Applications

.vsmacros

binárny projekt makier aplikácie Microsoft Visual Studio .NET

.vsw

súbor pracovného priestoru programu Microsoft Visio

.ws

súbor skriptu systému Windows

.wsc

súčasť so skriptom Windows Script

.wsf

súbor skriptu systému Windows

.wsh

súbor nastavenia programu Windows Script Host

.xnk

odkaz na verejný priečinok servera Exchange

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×