Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Počíta test nezávislosti. Funkcia CHITEST vráti hodnotu rozdelenia chí-kvadrát (χ2) pre štatistiku a príslušné stupne voľnosti. Testy χ2 umožňujú určiť, či sú očakávané výsledky potvrdené experimentom.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme CHISQ.TEST (funkcia).

Syntax

CHITEST(skutočný_rozsah;očakávaný_rozsah)

Syntax funkcie CHITEST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Skutočný_rozsah     Povinný argument. Rozsah údajov obsahujúci pozorovania, ktoré chcete testovať a porovnávať s predpokladanými výsledkami.

 • Očakávaný_rozsah     Povinný argument. Rozsah údajov obsahujúci podiel súčinu súčtov riadkov a stĺpcov a celkového súčtu.

Poznámky

 • Ak majú argumenty skutočný_rozsah a očakávaný_rozsah rozdielny počet údajových bodov, funkcia CHITEST vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Test χ2 najprv vypočíta štatistický údaj χ2 pomocou vzorca:

  Rovnica

  kde:

  Aij = skutočná frekvencia výskytu v i-tom riadku, j-tom stĺpci

  Eij = očakávaná frekvencia výskytu v i-tom riadku, j-tom stĺpci

  r = počet riadkov

  c = počet stĺpcov

 • Nízka hodnota χ2je indikátorom nezávislosti. Z daného vzorca vyplýva, že χ2je vždy kladné číslo alebo 0, pričom 0 len v prípade, že Aij = Eij pre všetky hodnoty i,j.

 • Funkcia CHITEST vráti pravdepodobnosť náhodného výskytu štatistickej hodnoty χ2 minimálne takej, ako je hodnota vypočítaná vyššie uvedeným vzorcom, za predpokladu nezávislosti. Pri výpočte tejto pravdepodobnosti používa funkcia CHITEST rozloženie χ2 s príslušným počtom stupňov voľnosti df. Ak r > 1 a c > 1, potom df = (r - 1)(c - 1). Ak r = 1 a c > 1, potom df = c - 1 alebo ak r > 1 a c = 1, potom df = r - 1. Hodnota r = c= 1 nie je povolená a vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

 • Funkciu CHITEST je najvhodnejšie použiť, ak hodnoty Eij nie sú veľmi nízke. Niektorí štatistici tvrdia, že každá hodnota Eij by mala byť väčšia alebo rovná hodnote 5.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Muži (skutočný rozsah)

Ženy (skutočný rozsah)

Popis

58

35

Súhlasný postoj

11

25

Neutrálny postoj

10

23

Nesúhlasný postoj

Muži (očakávaný rozsah)

Ženy (očakávaný rozsah)

Popis

45,35

47,65

Súhlasný postoj

17,56

18,44

Neutrálny postoj

16,09

16,91

Nesúhlasný postoj

Vzorec

Popis

Výsledok

=CHITEST(A2:B4;A6:B8)

Štatistická hodnota χ2 pre vyššie uvedené údaje je 16,16957 pri 2 stupňoch voľnosti.

0,0003082

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×