Cieľ riadenia projektov: Vytvorenie plánu nového projektu v počítačovej verzii Projectu

Cieľ riadenia projektov: Vytvorenie plánu nového projektu v počítačovej verzii Projectu

Obrázok ukazujúci dve zobrazenia plánu projektu

Ak ste si premysleli ciele projektu, máte za sebou úvodnú fázu, po ktorej nasleduje zostavenie plánu.

Pri vytváraní nového plánu pridávate úlohy a efektívne ich organizujete tak, aby bol projekt ukončený čo najskôr.

Ďalšie články zo série príručiek o spravovaní projektov nájdete v téme Návod k Projectu

Tipy na riadenie projektov skôr než začnete. . .

 • Uistite sa, že začínate na správnom mieste.    Ak ste na začiatku procesu plánovania, pravdepodobne nebudete vôbec potrebovať Project. Možno máte k dispozícii jednoduchý zoznam na lokalite SharePoint, v Exceli či na útržku papiera. Skôr ako spustíte Project a začnete zostavovať plán, podeľte sa o tieto nápady s ostatnými. Získajte ďalšie informácie o počiatočných fázach plánovania projektu.

 • Uistite sa, že viete, čo je projekt a čo to nie je.    V raných fázach vytvárania projektov môže byť váš projekt dostatočne zrozumiteľný alebo je príliš široko definovaný. Tu je niekoľko príkladov, ktoré vám pomôžu zúžiť ciele projektu.

  Príliš všeobecne definované projekty

  Projekty definovaná s väčšou jasnosť

  Zníženie režijných nákladov

  • Projekt na inováciu výroby továrne zvýšenie efektivity.

  • Projekt, ktorý sa má vyhľadať údržba zariadenia bližšie k výrobe priestorov.

  Zníženie rizika vyplývajúceho z hospodárskej súťaže

  • Projekt nahradenia softvéru zabezpečenia.

  • Projekt na nábor riziko Špecialisti z Súvisiaci priemysel.

 • V poriadku. Všetkých ste presvedčili, že váš nápad je skvelý. Čo ďalej? Spustite Microsoft Project a pustite sa do práce. Pridajte úlohy, usporiadajte ich do prehľadu a vytvorte kalendár projektu, aby ste zistili celkový pracovný čas. V tejto fáze tiež môžete začať pridávať ľudí, to sa však zvyčajne uskutočňuje neskôr. Získajte ďalšie informácie o pridávaní ľudí do projektu.

Krok 1: Vytvorenie nového projektu

Vytvorenie nového projektu zo šablóny

Vytvorte nový projekt na základe šablóny vopred vyplnenej úlohami z projektov, ktoré sa podobajú tomu vášmu. Mnohé z týchto šablón vytvorili odborníci v danej oblasti, aby vám uľahčili prvé kroky.

Vytvorenie úplne nového projektu

Začnite prázdnym projektom a postupne doň pridávajte úlohy, ľudí a ďalšie informácie o pláne.

Otvorenie existujúceho projektu

Otvorte projekt vytvorený v minulosti a na jeho základe vytvorte aktuálny projekt.

Otvorenie projektu z predchádzajúcej verzie

Otvorte projekt vytvorený v staršej verzii Projectu.

Na začiatok stránky

Krok 2: Pridanie úloh

Pridanie novej úlohy

Pridajte do plánu úlohy, ktorými rozdelíte prácu na menšie časti.

Nastavenie trvania úloh

Nastavte časový rozsah (alebo čas v kalendári) vyhradený pre úlohu. Môžete zadať číslo alebo jednoducho použiť zástupný text trvania, napríklad „Určí sa neskôr“ alebo „Po rozhovore s Lenkou“.

Nastavenie množstva práce, ktorú ľudia vykonávajú na úlohách

Nastavte čas (alebo počet človekohodín) potrebný na dokončenie úlohy. Tento čas nezávisí od počtu ľudí, ktorí na úlohe pracujú.

Importovanie údajov Excelu do Projectu

Ak sa už úlohy nachádzajú v Exceli, môžete ich skopírovať z Excelu do Projectu. Project zachová formátovanie a organizačnú štruktúru zoznamu úloh.

Pridanie medzníka

Označte konce hlavných štádií alebo fáz projektu medzníkmi, aby bolo možné sledovať priebeh s ohľadom na hlavné výstupy.

Deaktivovanie úlohy namiesto jej odstránenia

K dispozícii je možnosť zrušiť úlohu, ale ponechať jej záznam v pláne projektu. Týmto užitočným spôsobom môžete testovať prípadný vplyv zmien na projekt.

Na začiatok stránky

Krok 3: Usporiadanie úloh

Prepojenie úloh v projekte

Môžete prepojiť ľubovoľné dve úlohy v projekte a zobraziť ich vzťah (prepojenie sa tiež nazýva závislosť medzi úlohami). Prepojené úlohy odrážajú skutočný stav projektu. Zmena jednej úlohy má za následok zmenu druhej úlohy.

Rozdelenie úloh na čiastkové úlohy a súhrnné úlohy

Zobrazte hierarchiu úloh vytvorením prehľadu pomocou tlačidiel Znížiť úroveň a Zvýšiť úroveň.

Rozdelenie úlohy

V prípade prerušení úlohy môžete úlohu rozdeliť na časti a zobraziť čas ukončenia a začatia.

Vytvorenie kódov WBS

Pomocou kódov štruktúry rozdelenia práce (WBS) môžete vytvoriť číselný prehľad úloh tak, aby práca zodpovedala zásadám účtovníctva vo vašom podniku.

Plánovanie zhora nadol

Najskôr vytvorte najdôležitejšie štádiá a potom ich rozdeľte na jednotlivé úlohy.

Ako program Project plánuje úlohy: čo sa deje v zákulisí

Získajte ďalšie informácie o tom, ako Project pracuje s úlohami a ich vzájomnými vzťahmi, a tak pomáha pri výpočte plánu.

Na začiatok stránky

Krok 4: Nastavenie kalendárov projektu

Nastavenie pracovných dní pre všetkých účastníkov projektu

Nastavte štandardné pracovné dni pre všetkých účastníkov projektu, napríklad pondelok až piatok, 8:00 až 17:00.

Pridanie sviatkov a dní voľna

Zmeňte pracovné rozvrhy účastníkov pridaním sviatkov a dní voľna.

Vytvorenie kalendára len pre jednu úlohu

Určite pracovný a mimopracovný čas len pre jednu úlohu, napríklad počítačový proces spustený samostatne počas obdobia 24 hodín s výnimkou jedného dňa na údržbu.

Ako Project používa kalendáre: čo je v zákulisí

Získajte ďalšie informácie o tom, ako kalendáre prostriedkov a projektov spoločne pomáhajú Projectu pri výpočte plánu.

Na začiatok stránky

Krok 5: Uloženie a publikovanie plánu

Uloženie projektu

Uložte lokálnu kópiu projektu ako súbor MPP.

Uloženie a publikovanie projektu v aplikácii Project Web App

Sprístupnite svoju projektovú prácu online pre ostatných používateľov v aplikácii Project Web App.

Uloženie súboru projektu v PDF formáte

Uložte projekt vo formáte PDF, aby ho bolo možné otvoriť pomocou programu na čítanie súborov PDF alebo umiestniť na webovej stránke.

Späť na tému Návod k Projectu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×