CONCATENATE (funkcia)

Pomocou funkcie CONCATENATE, ktorá je jednou z textových funkcií, môžete spojiť dva alebo viac textových reťazcov do jedného reťazca.

Dôležité: V Exceli 2016, Exceli Mobile a Excel pre web bola táto funkcia nahradená funkciou concat. Hoci je funkcia CONCATENATE naďalej k dispozícii na zachovanie spätnej kompatibility, odporúčame vám používať funkciu CONCAT už odteraz. Funkcia CONCATENATE už totiž nemusí byť k dispozícii v budúcich verziách Excelu.

Syntax: CONCATENATE(text1; [text2]; ...)

Príklad:

  • =CONCATENATE("Hodnota hustoty osídlenia toku druhom "; A2; " "; A3; " je "; A4; "/km.")

  • =CONCATENATE(B2; " "; C2)

Názov argumentu

Popis

text1    (povinný)

Prvá položka na spojenie. Položka môže predstavovať textovú hodnotu, číslo alebo odkaz na bunku.

Text2; ...    (voliteľné)

Ďalšie textové položky na spojenie. Môžete použiť až 255 položiek, maximálne 8 192 znakov.

Príklady

Ak chcete v Exceli použiť tieto príklady, skopírujte údaje z tabuľky nižšie a v novom hárku ich prilepte do bunky A1.

Údaje

pstruh

Adam

Horváth

potočný

Novák

syn

32

Vzorec

Popis

=CONCATENATE("Hodnota hustoty osídlenia toku druhom "; A2; " "; A3; " je "; A4; "/km.")

Vytvorí vetu spojením údajov v stĺpci A s ďalším textom. Výsledok: „Hodnota hustoty osídlenia toku druhom pstruh potočný je 32/km.“

=CONCATENATE(B2; " "; C2)

Spoja sa tri položky: reťazec v bunke B2, znak medzery a hodnota v bunke C2. Výsledok: „Adam Horváth.“

=CONCATENATE(C2; ", "; B2)

Spoja sa tri položky: reťazec v bunke C2, reťazec pozostávajúci z čiarky a znaku medzery a hodnota v bunke B2. Výsledok: „Adam Horváth.“

=CONCATENATE(B3; " & "; C3)

Spoja sa tri položky: reťazec v bunke B3, reťazec pozostávajúci z medzery, znaku & a ďalšej medzery a hodnota v bunke C3. Výsledok: „Novák & syn.“

=B3 & " & " & C3

Spoja sa tie isté položky ako v predchádzajúcom prípade, namiesto funkcie CONCATENATE sa ale použije výpočtový operátor (&). Výsledok: „Novák & syn.“

Riešenie bežných problémov

Problém

Popis

Výsledný reťazec obsahuje úvodzovky.

Na oddelenie susediacich textových položiek použite bodkočiarky. Príklad: Excel zobrazí pre funkciu =CONCATENATE("Dobrý ""deň") výsledok Dobrý"deň s úvodzovkami navyše, pretože medzi textovými argumentmi je vynechaná bodkočiarka.

Čísla sa nemusia nachádzať v úvodzovkách.

Slová sú spojené.

Ak medzi jednotlivými textovými položkami neurčíte medzery, tieto textové položky sa spoja. Pridajte do vzorca funkcie CONCATENATE medzery. Môžete to vykonať dvoma spôsobmi:

  • Pridajte dvojité úvodzovky oddelené medzerou (" "). Príklad: =CONCATENATE("Dobré"; " "; "ráno!").

  • Pridajte medzeru za argument Text. Príklad: =CONCATENATE("Dobré "; "ráno!"). K reťazcu "Hello " je pridaná medzera.

Chyba typu #NÁZOV? sa zobrazí namiesto očakávaného výsledku.

Chyba #NÁZOV? zvyčajne znamená, že v argumente Text chýbajú úvodzovky.

Osvedčené postupy

Postup

Popis

Namiesto funkcie CONCATENATE použite znak &.

Výpočtový operátor & umožňuje spojenie textových položiek bez toho, aby ste museli použiť funkciu.

Napríklad = a1 & B1 vráti rovnakú hodnotu ako = ZREŤAZEnie (a1; B1). V mnohých prípadoch je pri vytváraní reťazcov použitie operátora (&) rýchlejšie a jednoduchšie ako použitie funkcie CONCATENATE.

Ďalšie informácie o používaní výpočtových operátorov.

Na spojenie a formátovanie reťazcov použite funkciu TEXT.

Funkcia TEXT skonvertuje číselnú hodnotu na text a spojí čísla s textom alebo symbolmi.

Ak napríklad bunka A1 obsahuje číslo 23,5, na formátovanie čísla ako čiastky dolára môžete použiť nasledujúci vzorec:

=TEXT(A1;"0,00 €")

Výsledok: 23,50 €

Súvisiace informácie

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Buďte neustále o krok vpred so službou Microsoft 365

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×