You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DEC2OCT v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové.

Syntax

DEC2OCT(číslo; [miesta])

Syntax funkcie DEC2OCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Desiatkové celé číslo, ktoré chcete skonvertovať. Ak je číslo záporné, argument miesta sa nevezme do úvahy a funkcia DEC2OCT vráti osmičkové číslo dlhé 10 znakov (30 bitov), v ktorom najvýznamnejší bit je bit znamienka. Zvyšných 29 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia DEC2OCT použije najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo <-536 870 912 alebo ak je číslo > 536 870 911, funkcia DEC2OCT vráti #NUM! .

  • Ak číslo nie je číselná hodnota, funkcia DEC2OCT vráti #VALUE! .

  • Ak DEC2OCT potrebuje viac miesta, než je počet znakov, funkcia vráti #NUM! .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia DEC2OCT vráti #VALUE! .

  • Ak je tento počet záporný, funkcia DEC2OCT vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=DEC2OCT(58; 3)

Skonvertuje číslo 58 z desiatkovej do osmičkovej sústavy.

072

=DEC2OCT(-100)

Skonvertuje číslo z desiatkovej do osmičkovej sústavy.

7777777634

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×