Definovanie nových odrážok, čísel a viacúrovňových zoznamov

Vzhľad zoznamu je možné prispôsobiť definovaním vlastných číslovaných zoznamov, zoznamov s odrážkami a viacúrovňových zoznamov. Po prispôsobení zoznamov môžete nastavenia uložiť ako štýl a opakovane ich použiť.

Čo chcete urobiť?

Definovanie novej odrážky

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena odrážky na symbol

 1. Vyberte text alebo zoznam s odrážkami, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na šípku vedľa položky Zoznam s odrážkami Šípka nadol pri tlačidle zoznamu s odrážkami vo Worde a potom kliknite na položku Definovať novú odrážku.

 3. Kliknite na položku Symbol a potom kliknite na požadovaný symbol.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena odrážky na obrázok

 1. Vyberte text alebo zoznam s odrážkami, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na šípku vedľa položky Zoznam s odrážkami Šípka nadol pri tlačidle zoznamu s odrážkami vo Worde a potom kliknite na položku Definovať novú odrážku.

 3. Kliknite na položku Obrázok a potom vyhľadajte obrázok zo súboru alebo použite hľadanie obrázkov cez Bing.

 4. Kliknite na príkaz Vložiť.

 5. Skontrolujte, ako bude vyzerať obrázok v podobe odrážky, a kliknutím na tlačidlo OK ho pridajte alebo obrázok zmeňte opakovaným vykonaním krokov 3 až 5.

Zmena písma odrážok

 1. Vyberte text alebo zoznam s odrážkami, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na šípku vedľa položky Zoznam s odrážkami Šípka nadol pri tlačidle zoznamu s odrážkami vo Worde a potom kliknite na položku Definovať novú odrážku.

 3. Kliknite na položku Písmo a zmeňte vlastnosti písma, ktoré sa majú použiť v odrážkach. Nastavenia môžete vybrať na karte Písmo alebo na karte Rozšírené:

Karta

Popis

Karta Písmo

Zmena písma, štýlu, veľkosti, farby, štýlu podčiarknutia, farby podčiarknutia a efektov odrážok.

Karta Rozšírené

Zmena medziznakových medzier odrážok a vlastností písma OpenType.

Zmena zarovnania odrážok

 1. Vyberte text alebo zoznam s odrážkami, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na šípku vedľa položky Zoznam s odrážkami Šípka nadol pri tlačidle zoznamu s odrážkami vo Worde a potom kliknite na položku Definovať novú odrážku.

 3. V časti Zarovnanie vyberte možnosť Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Definovanie nového formátu čísla

 1. Vyberte text alebo číslovaný zoznam, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na šípku vedľa položky Číslovaný zoznam Šípka nadol pri tlačidle číslovaného zoznamu vo Worde a potom kliknite na položku Definovať nový formát čísla.

 3. Ak chcete zmeniť štýl, kliknite na šípku nadol vedľa položky Štýl číslovania a vyberte čísla, písmená alebo iný chronologický formát.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť, štýl a farbu písma, kliknite na položku Písmo a vyberte nastavenie na karte Písmo alebo na karte Rozšírené:

  Karta

  Popis

  Karta Písmo

  Zmena písma, štýlu, veľkosti, farby, štýlu podčiarknutia, farby podčiarknutia a efektov odrážok.

  Karta Rozšírené

  Zmena medziznakových medzier odrážok a vlastností písma OpenType.

 5. Ak chcete k číslovaniu pridať pomlčku, zátvorky alebo inú hodnotu, zadajte ju do poľa Formát čísla.

 6. Ak chcete zmeniť zarovnanie čísel, vyberte v časti Zarovnanie možnosť Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Definovanie nového viacúrovňového zoznamu

 1. Vyberte text alebo číslovaný zoznam, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na šípku vedľa položky Viacúrovňový zoznam Šípka nadol pri tlačidle viacúrovňového zoznamu vo Worde a potom kliknite na položku Definovať nový viacúrovňový zoznam.

 3. Kliknutím na položku Ďalšie možnosti v ľavom dolnom rohu rozbaľte dialógové okno Viacúrovňový zoznam.

 4. Zo zoznamu vyberte úroveň zoznamu, ktorú chcete upraviť. Predvolene je vybratá hodnota 1.

 5. Kliknutím na položku Celý zoznam, Od tohto miesta ďalej alebo Aktuálny odsek vyberte, kde sa majú použiť zmeny.

 6. Ak chcete pre jednotlivé úrovne zoznamu použiť existujúci štýl vo Worde, vyberte štýl z časti Prepojiť úroveň na štýl.

 7. Vyberte číslo, ktoré sa má zobrazovať v galérii. Predvolene sa zobrazí Úroveň 1.

 8. Pomenujte viacúrovňový zoznam v časti Názov zoznamu podľa ListNum. Tento názov sa zobrazí všade, kde sa zobrazí pole ListNum.

 9. Ak chcete do číslovaného zoznamu pridať pomlčku, zátvorky alebo inú hodnotu, zadajte ju do poľa Formát čísla.

 10. Ak chcete zmeniť veľkosť, štýl a farbu písma, kliknite na položku Písmo a vyberte nastavenie na karte Písmo alebo na karte Rozšírené:

  Karta

  Popis

  Karta Písmo

  Zmena písma, štýlu, veľkosti, farby, štýlu podčiarknutia, farby podčiarknutia a efektov odrážok.

  Karta Rozšírené

  Zmena medziznakových medzier odrážok a vlastností písma OpenType.

 11. Ak chcete zmeniť štýl, kliknite na šípku nadol vedľa položky Štýl číslovania a vyberte čísla, písmená alebo iný chronologický formát. Zadajte číslo úrovne, od ktorej sa to má zahrnúť.

 12. Vyberte číslo, ktorým sa má začať zoznam. Predvolená hodnota je 1. Ak chcete po určitej úrovni číslovanie obnoviť, začiarknite políčko Znovu začať zoznam po a vyberte požadovanú úroveň v zozname.

 13. Začiarknite možnosť Číslovanie v právnickom štýle a uplatnite vo viacúrovňovom zozname právnický štýl.

 14. Ak chcete zmeniť zarovnanie čísel, vyberte v časti Zarovnanie možnosť Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

 15. Zadajte hodnotu pre zarovnanie a hodnotu pre zarážku textu.

 16. Ak chcete tieto hodnoty použiť v celom zozname, vyberte možnosť Nastaviť pre všetky úrovne.

 17. Zadajte, aká hodnota by mala nasledovať po každom čísle, či Znak tabulátora, Medzera alebo Nič. Začiarknite políčko Pridať zarážku tabulátora na úrovni a zadajte hodnotu.

 18. Kliknite na tlačidlo OK.

Definovanie nového štýlu zoznamu

 1. Vyberte text alebo číslovaný zoznam, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na šípku vedľa položky Viacúrovňový zoznam Šípka nadol pri tlačidle viacúrovňového zoznamu vo Worde a potom kliknite na položku Definovať nový štýl zoznamu.

 3. Zadajte názov nového štýlu zoznamu.

 4. Vyberte číslo, ktorým sa má začať zoznam. Predvolená hodnota je 1.

 5. Vyberte úroveň zoznamu, na ktorej sa má použiť vaše formátovanie.

 6. Zadajte vzhľad, veľkosť a farbu písma štýlu zoznamu.

 7. Kliknutím na šípku nadol zmeňte štýl číslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami.

 8. Vyberte symbol pre zoznam.

 9. Vyberte obrázok pre zoznam.

 10. Posuňte zarážku doľava alebo doprava.

 11. Rozhodnite sa, či tieto zmeny použijete Len v tomto dokumente alebo aj na Nové dokumenty podľa danej šablóny.

 12. Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia formátovania, kliknite na položku Formát a vyberte Písmo, Číslovanie, Textové efekty a tak ďalej.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie automatického číslovania v zoznamoch

 1. Použite jednu z nasledujúcich metód, ktorá je vhodná pre verziu Wordu, ktorú používate:

  Word 2016, Word 2013 alebo Word 2010

  • Vyberte položku Súbor a potom na ľavej table vyberte položku Možnosti.

  Word 2007

  • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom vyberte položku Možnosti programu Word.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Word vyberte na ľavej table položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 3. Na pravej table v časti Možnosti automatických opráv vyberte položku Možnosti automatických opráv.

 4. Vyberte kartu Automatický formát pri písaní.

 5. V časti Pri písaní formátovať zrušte začiarknutie políčka Automaticky číslované zoznamy a potom vyberte položku OK.

Súvisiace informácie

Prispôsobenie medzier medzi odrážkou alebo číslom a textom v zozname

Zmena číslovania v číslovanom zozname

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×