Deklarácia PARAMETERS

Deklaruje názov a typ údajov pre jednotlivé parametre v parametrickom dotaze.

Syntax

PARAMETERS názov typúdajov [, názov typúdajov [, ...]]

Deklarácia PARAMETERS má tri časti.

Časť

Popis

názov

Je názvom parametra. Je priradený k vlastnosti Názov objektu Parameter a používa sa na identifikáciu tohto parametra v kolekcii Parametre. Argument názov možno použiť ako reťazec, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne počas spustenia dotazu aplikáciou. Text obsahujúci medzery alebo interpunkciu umiestnite do zátvoriek ([ ]). Napríklad [Nízka cena] a [Ktorým mesiacom má začínať zostava?] sú platnými argumentami názov.

typ údajov

Niektorý z primárnych typov údajov SQL aplikácie Microsoft Access alebo ich synoným.


Poznámky

V prípade dotazov, ktoré nespúšťate pravidelne, môžete deklaráciu PARAMETERS použiť na vytvorenie parametrického dotazu. Parametrický dotaz môže pomôcť zautomatizovať proces zmeny kritérií dotazu. S parametrickým dotazom bude váš kód musieť poskytnúť parametre pri každom spustení dotazu.

Deklarácia PARAMETERS je voliteľná, no pri jej zahrnutí bude predchádzať všetky príkazy, vrátane príkazu SELECT.

Ak deklarácia zahŕňa viac než dva parametre, oddeľte ich čiarkami. Nasledovný príkaz zahŕňa dva parametre:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

V kaluzule WHERE alebo HAVING možno použiť argument názov, no nie argument typúdajov. Nasledujúci príklad predpokladá, že sa poskytnú dva parametre a následne sa aplikujú kritériá pre záznamy v tabuľke Objednávky:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

SELECT OrderID, OrderAmount FROM Orders WHERE OrderAmount > [Low price] AND OrderDate >= [Beginning date];



Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×