Delegovanie kalendára v Outlooku na webe

Prostredníctvom aplikácie Outlook na webe pre podniky môžete jednotlivcom vo svojej organizácii udeliť povolenie na spravovanie kalendára. Môžete im poskytnúť prístup editora, ktorý im umožní upravovať váš kalendár alebo delegovať prístup, ktorý im umožní nielen upravovať váš kalendár, ale aj naplánovať a odpovedať na schôdze vo vašom mene.

Poznámka: Ak sa pokyny nezhodujú s tým, čo sa vám zobrazuje, možno používate staršiu verziu programu Outlook na webe. Vyskúšajte pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Prístup editora alebo delegáta kalendára môžete vo svojej organizácii priradiť komukoľvek. Editora môžete priradiť svojmu primárnemu kalendáru (s názvom Kalendár) alebo každému kalendáru, ktorý ste vytvorili. Delegátov môžete priradiť len primárnemu kalendáru. Prístup editora ani delegáta nie je možné prideliť jednotlivcom mimo vašej organizácie.

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. Na stránke Zdieľanie a povolenia zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou kalendár chcete zdieľať. Hoci sa kalendár dá zdieľať s viacerými osobami naraz, v službe Outlook na webe môžete osoby pridávať iba po jednej.

 4. Keď pridáte osobu, ktorá má spravovať váš kalendár, vyberte rozbaľovací zoznam pri jej mena a potom vyberte úroveň prístupu, akú jej chcete priradiť.

  • Ak chcete udeliť povolenie na vykonávanie zmien v kalendári, vyberte možnosť Môže upravovať.

  • Ak chcete jednotlivcom udeliť práva editora a navyše im ešte chcete povoliť možnosť prijímať žiadosti o schôdzu a odpovedať na ne vo vašom mene, vyberte možnosť Delegát.

   Poznámka: Keď delegát odpovie na pozvánku na schôdzu vo vašom mene, v službe Outlook na webe sa odpoveď na pozvánku v doručenej pošte nezobrazí. Prijaté a nezáväzne prijaté schôdze sa zobrazia vo vašom kalendári spolu s informáciou, že ich prijal váš delegát.

  • Možnosti Môže zobrazovať, keď nemám čas, Môže zobrazovať názvy a miesta a Môže zobrazovať všetky podrobnosti umožňujú ostatným váš kalendár zobraziť, ale upravovať ho nemôžu. Prístup pre osoby mimo vašej organizácie je obmedzený na tieto možnosti.

 5. Keď pridáte osobu, s ktorou chcete svoj kalendár zdieľať, a vyberiete aj povolenie, ktoré jej chcete udeliť, vyberte možnosť Zdieľať. Ak sa rozhodnete, že kalendár práve teraz nechcete zdieľať, vyberte položku Odstrániť odstrániť.

Osoba, s ktorou ste zdieľali kalendár, dostane e-mailovú správu s upozornením. Ak v pozvánke vyberie tlačidlo Prijať, váš kalendár sa pridá do jej zoznamu kalendárov.

Poznámka: Položky, ktoré sú v kalendári označené ako Súkromné, sú vždy chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako Súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez predmetu, miesta či ďalších podrobností. Výnimku môžete udeliť tak, že začiarknete políčko Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

Okrem možností editora a delegátov, ktoré umožňujú ostatným používateľom upravovať váš kalendár, sú k dispozícii možnosti, ktoré ostatným používateľom umožnia zobraziť váš kalendár, ale nie upravovať alebo konať ako delegát vo vašom mene.

Poznámka: Prístup pre osoby mimo vašej organizácie je obmedzený na tieto možnosti.

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. Na stránke Zdieľanie a povolenia zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou kalendár chcete zdieľať. Hoci sa kalendár dá zdieľať s viacerými osobami naraz, v službe Outlook na webe môžete osoby pridávať iba po jednej.

 4. Keď pridáte osobu, ktorá má spravovať váš kalendár, vyberte rozbaľovací zoznam pri jej mena a potom vyberte úroveň prístupu, akú jej chcete priradiť.

  • Vyberte možnosť môže zobraziť, keď som zaneprázdnený , aby ste im poskytli povolenie na zobrazenie iba vtedy, keď ste zaneprázdnení, ale nie Podrobnosti o položkách v kalendári.

  • Vyberte možnosť Zobraziť názvy a umiestnenia , aby ste im poskytli povolenie na zobrazenie, kedy ste zaneprázdnení, ako aj názvy a umiestnenia položiek v kalendári.

  • Výberom položky môže zobraziť všetky podrobnosti , aby ste im poskytli povolenie na zobrazenie všetkých podrobností o položkách kalendára. ostatným používateľom zobraziť váš kalendár, ale nevykonávať v ňom zmeny.

 5. Keď pridáte osobu, s ktorou chcete svoj kalendár zdieľať, a vyberiete aj povolenie, ktoré jej chcete udeliť, vyberte možnosť Zdieľať. Ak sa rozhodnete, že kalendár práve teraz nechcete zdieľať, vyberte položku Odstrániť odstrániť.

Po udelení prístupu delegáta do vášho kalendára sa v časti Zdieľanie a povolenia zobrazia ďalšie možnosti, pomocou ktorých môžete nastaviť spôsob spracúvania žiadostí o schôdzu a odpovedí na ne. Ak máte viacero delegátov, zvolená možnosť bude platiť pre všetkých.

Ak chcete nastaviť tieto možnosti:

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. V časti Delegáti vedľa časti Odosielanie pozvánok a odpovedí komu vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Iba delegát Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú len vašim delegátom.

  • Delegovanie a odoslanie kópie Žiadosti o schôdzu a odpovede sa vám a vašim delegátom odosielajú. Iba delegáti vidia možnosť prijať alebo odmietnuť žiadosť o schôdzu a oznámenie, ktoré ste odoslali, sa zobrazí ako bežná e-mailová správa. Na schôdzu stále môžete reagovať otvorením položky kalendára a odpovedaním.

  • Delegát a ja Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú vám a vašim delegátom. Na pozvánku na schôdzu môže odpovedať ktokoľvek z vás.

Prostredníctvom nastavení v dialógovom okne Zdieľanie a povolenia môžete delegátom udeliť povolenie zobrazovať podrobnosti o položkách, ktoré sú označené ako súkromné.

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. Vedľa delegáta, ktorému chcete udeliť povolenie zobrazovať súkromné udalosti, začiarknite políčko Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

  Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

Ak chcete prestať zdieľať svoj kalendár, použite na odstránenie povolení Outlook na webe.

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte položku Odstrániť odstrániť vedľa osoby, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár.

  Odteraz je osoba odstránená zo zoznamu ľudí s prístupom do vášho kalendára. Ak je daná osoba vo vašej organizácii, váš kalendár sa odstráni zo zoznamu kalendárov. Ak je daná osoba mimo vašej organizácie, ich kópia kalendára sa neodstráni, ale už sa nebude synchronizovať s kalendárom ani dostávať aktualizácie.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

Prístup editora alebo delegáta kalendára môžete vo svojej organizácii priradiť komukoľvek. Editora môžete priradiť svojmu primárnemu kalendáru (s názvom Kalendár) alebo každému kalendáru, ktorý ste vytvorili. Delegátov môžete priradiť len primárnemu kalendáru. Prístup editora ani delegáta nie je možné prideliť jednotlivcom mimo vašej organizácie.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Na navigačnom paneli vyberte položky Zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. V dialógovom okne Zdieľanie kalendára zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár. Toto pole funguje rovnako ako pole Komu v e-mailovej správe. Svoj kalendár síce môžete zdieľať s viacerými ľuďmi, ale cez Outlook na webe môžete pridať iba jednu osobu.

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

 4. Keď pridáte osobu, ktorá má spravovať váš kalendár, vyberte rozbaľovacie pole pri jej mene a potom vyberte úroveň prístupu, akú jej chcete priradiť.

  • Ak chcete udeliť povolenie na vykonávanie zmien v kalendári, vyberte možnosť Môže upravovať.

  • Ak chcete jednotlivcom udeliť práva editora a navyše im ešte chcete povoliť možnosť prijímať žiadosti a odpovedať na ne vo vašom mene, vyberte možnosť Delegát.

  • Možnosti Môže zobrazovať, kedy nemám čas, Môže zobrazovať názvy a miesta a Môže zobrazovať všetky podrobnosti umožňujú ostatným váš kalendár iba zobraziť. Upravovať ho stále nemôžu.

 5. Keď pridáte osobu, s ktorou chcete zdieľať svoj kalendár, a vyberiete typ povolenia, ako ho s danou osobou chcete zdieľať, vyberte možnosť Zdieľať. Ak sa rozhodnete nezdieľať kalendár práve teraz, vyberte položku Odstrániť Odstrániť .

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

Osoba, s ktorou ste zdieľali kalendár, dostane e-mailovú správu s upozornením. Ak v pozvánke vyberie tlačidlo Prijať, váš kalendár sa pridá do jej zoznamu kalendárov.

Snímka obrazovky s pozvánkou na zdieľanie kalendára.

Poznámky: 

 • Položky, ktoré sú v kalendári označené ako Súkromné, sú vždy chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako Súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez predmetu, miesta či ďalších podrobností. Výnimku tvorí prípad, keď udelíte používateľom povolenie delegáta a povolíte im možnosť vidieť podrobnosti o položkách, ktoré sú označené ako Súkromné.

 • Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

Po udelení prístupu delegáta do vášho kalendára sa v časti Zdieľať kalendár zobrazia ďalšie možnosti, pomocou ktorých môžete nastaviť spôsob spracúvania žiadostí o schôdzu a odpovedí na ne. Ak máte viacero delegátov, zvolená možnosť bude platiť pre všetkých.

Ak chcete nastaviť tieto možnosti:

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Na navigačnom paneli vyberte položky Zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. V časti Delegáti vedľa časti Odosielanie pozvánok a odpovedí komu vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

  • Iba delegát. Odoslať upozornenia. Žiadosti o schôdzu a odpovede sa vám a vašim delegátom odosielajú. Iba delegáti sa zobrazia možnosti na prijatie alebo odmietnutie žiadosti o schôdzu a oznámenie, ktoré ste odoslali, sa zobrazí ako normálny e-mail. Na schôdzu stále môžete reagovať otvorením položky kalendára a odpovedaním.

  • Iba delegát. Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú len vašim delegátom.

  • Delegát a ja. Žiadosti o schôdzu a odpovede na ne sa odošlú vám a vašim delegátom. Na pozvánku na schôdzu môže odpovedať ktokoľvek z vás.

 4. Zmeny uložíte výberom tlačidla Hotovo.

Prostredníctvom nastavení v dialógovom okne Zdieľanie kalendára môžete delegátom udeliť povolenie zobrazovať podrobnosti o položkách, ktoré sú označené ako súkromné.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Na navigačnom paneli vyberte položky Zdieľať > Kalendár.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

 3. Vedľa delegáta, ktorému chcete udeliť povolenie zobrazovať súkromné udalosti, začiarknite políčko Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

  Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Umožniť delegátovi zobraziť súkromné udalosti.

 4. Zmeny uložíte výberom tlačidla Hotovo.

Ak chcete prestať zdieľať svoj kalendár, použite na odstránenie povolení Outlook na webe.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár, a vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť .

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

  Odteraz je osoba odstránená zo zoznamu ľudí s prístupom do vášho kalendára. Ak sa osoba nachádza vo vašej organizácii, váš kalendár sa odstráni z jej zoznamu kalendárov. Ak sa osoba nachádza mimo vašej organizácie, jej kópia vášho kalendára sa neodstráni, ale už sa viac nebude synchronizovať s vaším kalendárom a nebude sa aktualizovať.

Pozrite tiež

Zdieľanie kalendára v Outlooku na webe pre podniky

Spravovanie kalendára inej osoby v Outlooku na webe

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×