Dokumentovanie a tlač návrhu databázy

Microsoft Access umožňuje pripraviť tlačenú dokumentáciu k návrhu databázy, ktorú môžete používať ako referenciu pri práci v režime offline alebo pri plánovaní. Konkrétne vám Access môže pomôcť pri tlači položiek súvisiacich s tabuľkami tak, ako sú znázornené v okne Vzťahy, ako aj tlači charakteristík návrhu databázové objekty, napríklad vlastností objektu.

Poznámka: Vo webových databázach ani vo webových aplikáciách nie je okno Vzťahy k dispozícii.

Čo vás zaujíma?

Príprava okna Vzťah na tlač

V okne vzťahov môžete zobrazovať, vytvárať a upravovať vzťahy medzi tabuľkami a dotazmi. V závislosti od konfigurácie sa v okne Vzťahy nezobrazujú vždy všetky vzťahy v databáze. Rozhodnite sa, ktoré vzťahy chcete dokumentovať (a pripravte vhodným spôsobom okno Vzťahy) ešte predtým, než budete tlačiť vzťahy tabuľky. V okne Vzťahy môžete zobraziť alebo skryť tabuľky a môžete zmeniť ich rozloženie.

Zobrazenie alebo skrytie tabuľky v okne Vzťahy

 1. Na karte Nástroje databázy kliknite na položku Vzťahy.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť tabuľku, na karte návrh v skupine vzťahy kliknite na položku pridať tabuľky (Zobraziť tabuľku v Access 2013 ) a pridajte požadovanú tabuľku.

  • Ak chcete skryť tabuľku, v okne Vzťahy kliknite na tabuľku, ktorú chcete skryť a stlačte tlačidlo ODSTRÁNIŤ.

 3. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

Zmena usporiadania tabuliek v okne Vzťahy

 1. Ak chcete zmeniť usporiadanie tabuliek, presuňte ich myšou na požadované pozície v okne Vzťahy.

 2. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

Tlač okna Vzťahy

Môžete vytvoriť zostavu, v ktorej sa zobrazujú vzťahy v databáze tak, ako sa zobrazujú v okne Vzťahy. Táto zostava má predvolený názov Vzťahy pre názov databázy. Hlavička zostavy predvolene obsahuje názov a dátum vytvorenia zostavy.

Poznámka: Ukážka pred tlačou neposkytuje vhodný spôsob na úpravu zostavy vzťahov. Pred vytvorením zostavy overte, či okno Vzťahy vyzerá tak, ako požadujete.

 1. Otvorte databázu programu Access obsahujúcu vzťahy, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Na karte Nástroje databázy kliknite na položku Vzťahy.

 3. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Vzťah - zostava.

  V režime ukážky pred tlačou sa zobrazí zostava, ktorá znázorňuje okno Vzťahy.

 4. Ak chcete vykonať úpravy spôsobu tlače zostavy, použite príkazy na karte Ukážka pred tlačou.

 5. Na karte Ukážka pred tlačou kliknite v skupine Tlačiť na položku Tlačiť.

Tlač charakteristík návrhu databázových objektov

Na vytlačenie charakteristík databázových objektov môžete použiť nástroj Dokumentácia databázy.

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete dokumentovať.

 2. Kliknite na kartu Databázové nástroje a potom v skupine Analyzovať na položku Dokumentácia databázy.

 3. V dialógovom okne Dokumentácia kliknite na kartu zodpovedajúcu typu databázového objektu, ktorý chcete zaznamenať. Ak chcete vytvoriť zostavu všetkých objektov v databáze, kliknite na kartu Všetky typy objektov.

 4. Vyberte jeden alebo viaceré objekty uvedené na karte. Ak chcete vybrať všetky objekty na karte, kliknite na položku Vybrať všetko.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Nástroj Dokumentácia databázy vytvorí zostavu obsahujúcu podrobné údaje o každom vybratom objekte a potom túto zostavu otvorí v zobrazení Ukážka pred tlačou. Ak nástroj Dokumentácia databázy spustíte napríklad pre formulár na zadanie údajov, zostava vytvorená nástrojom Dokumentácia bude obsahovať zoznam vlastností formulára ako celku, vlastností všetkých jednotlivých častí formulára a vlastností všetkých tlačidiel, menoviek, textových polí a iných ovládacích prvkov formulára, ako aj všetky moduly kódu a používateľské povolenia priradené k formuláru.

 6. Ak chcete zostavu vytlačiť, kliknite na karte Ukážka pred tlačou v skupine Tlačiť na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×