Posledná aktualizácia: jún 2013

Obsah

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre webový plánovač pre Microsoft Lync

Táto stránka je doplnkom k prehláseniu o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync. Ak chcete pochopiť postupy zhromažďovania a používania údajov pre konkrétny produkt alebo konkrétnu službu Microsoft Lync, odporúčame prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync a tento doplnok.

Tento doplnok prehlásenia o ochrane osobných údajov sa týka nasadenia a používania komunikačného softvéru Microsoft Lync Web Scheduler nasadeného v zariadeniach vášho podniku. Ak používate Microsoft Lync ako súčasť online riešenia alebo ako služby (inými slovami, ak servery, na ktorých je spustený tento softvér, hosťuje tretia strana [napríklad spoločnosť Microsoft]), údaje sa prenesú tejto tretej strane. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní údajov prenesených tejto tretej strane, obráťte sa na správcu podniku alebo na svojho poskytovateľa služieb.

Webový plánovač pre Lync

Popis tejto funkcie: Lync Web Scheduler umožňuje koncovým používateľom plánovať a spravovať online schôdze.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Zbierať sa budú tieto údaje. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

 • Meno organizátora

 • Mená účastníkov

 • Meno prezentujúceho

 • Zoznam e-mailových adries

 • Predmet schôdze a iné informácie o schôdzi (ako napríklad čas začatia a ukončenia, identifikácia konferencie, prístupový kód a informácie pre používateľa z aplikácie Conference Auto Attendant a od poskytovateľa služby zvukovej konferencie)

 • Všetky adresy proxy používateľa v rámci servera Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy v službe Exchange Unified Messaging (UM) a identifikátory URI hlasovej schránky vo formáte SIP a pre telefón a službu Exchange UM)

 • Informácie o mieste konania schôdze

Využitie informácií: Vyššie uvedené informácie slúžia na plánovanie a spravovanie schôdze. Informácie sa spracujú v pamäti a odošlú na Lync Server. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje.

Poznámka: Údaje sa zdieľajú so spravovaným rozhraním API Lyncu a so serverom Lync.

Voľby/ovládanie: Koncoví používatelia nemajú možnosť ovládať odosielanie vyššie uvedených informácií na servery Lync.

Súbory cookie

Popis tejto funkcie: Webový plánovač pre Lync používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré dokáže webový server prečítať v doméne, ktorá tieto súbory cookie pridala na váš pevný disk. Súbory cookie sa môžu používať na ukladanie používateľských predvolieb a nastavení, na pomoc pri prihlasovaní a na spravovanie pripojenia na server a afinity zdroja.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Webový plánovač pre Lync nepoužíva súbory cookie ani webové signály na cielené reklamy ani na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Všetky súbory cookie sú súbory cookie relácií.

Voľby/ovládanie:

Ovládacie prvky prehliadača slúžiace na blokovanie súborov cookie. Súbory cookie sú vo väčšine webových prehliadačov automaticky povolené. Nastavenie prehliadača však môžete zvyčajne zmeniť tak, aby boli súbory cookie blokované. V Internet Exploreri 9 môžete napríklad súbory cookie zablokovať takto:

 1. Kliknite na položku Nástroje a potom vyberte možnosť Možnosti siete internet.

 2. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov nachádzajúcu sa v hornej časti okna.

 3. Posunutím jazdca nahor alebo nadol vyberte typy súborov cookie, ktoré chcete blokovať.

Pokyny na blokovanie súborov cookie v iných prehliadačoch nájdete na lokalite http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Nezabudnite, že ak súbory cookie zablokujete, nebudete sa možno môcť prihlásiť alebo používať iné interaktívne funkcie lokalít a služieb Microsoft, ktoré závisia od súborov cookie. Taktiež sa možno nebudú dať použiť niektoré predvoľby reklám, ktoré závisia od súborov cookie.

Ovládacie prvky prehliadača slúžiace na odstraňovanie súborov cookie. Prijaté súbory cookie môžete neskôr odstrániť. V Internet Exploreri 9 môžete napríklad súbory cookie odstrániť takto:

 1. Kliknite na položku Nástroje a potom vyberte možnosť Možnosti siete internet.

 2. Na karte Všeobecné kliknite v časti História prehľadávania na tlačidlo Odstrániť.

 3. V kontextovej ponuke začiarknite políčko vedľa položky Súbory cookie.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Pokyny na odstraňovanie súborov cookie v iných prehliadačoch nájdete na lokalite http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Nezabudnite, že ak súbory cookie odstránite, odstránia sa aj všetky nastavenia a predvoľby ovládané týmito súbormi cookie vrátane predvolieb reklám a je možné, že ich bude potrebné znova vytvoriť.

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom funkcie zhromažďovania a hlásenia informácií o používateľskej skúsenosti (QoE) sa zhromažďujú a hlásia informácie o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom Lyncu. Táto štatistika zahŕňa adresy IP, výskyt strát, použité zariadenia, udalosti s nízkou kvalitou, ktoré sa vyskytli počas hovoru, atď.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak správca podniku povolí zbieranie a hlásenie informácií o spokojnosti používateľa, údaje o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou peer-to-peer prostredníctvom Lyncu sa zaznamenávajú do databázy informácií o spokojnosti používateľa. Táto možnosť nezaznamenáva obsah v Lyncu. Údaje o spokojnosti používateľa sa ukladajú v záložnej databáze servera Monitoring Server nasadeného v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení servera Monitoring Server. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Správca podniku má k týmto informáciám prístup a môže ich použiť na zbieranie odoziev v súvislosti s kvalitou multimédií prenášaných v systéme. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP používateľov.

Výber a ovládanie: Funkcia zbierania a hlásenia informácií o kvalite vnímania je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zber údajov o spokojnosti používateľa nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×