Ekvivalentné typy údajov ANSI SQL

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy údajov ANSI SQL, ich ekvivalentné typy údajov databázových motorov programu Microsoft Access a ich platné synonymá. Zoznam obsahuje aj ekvivalentné typy údajov servera Microsoft SQL Server.

ANSI SQL
Typ údajov

Microsoft Access
Typ údajov SQL


Synonymum

Microsoft SQL
Typ údajov servera

BIT, BITOVÁ RÔZNA

BINÁRNy (pozri poznámky)

VARBINÁRNE,
BINÁRNy RÔZNy
BIT SA LÍŠI

BINÁRNE, VARBINÁRNE

Nepodporované

BIT (pozri poznámky)

BOOLOVSKÁ HODNOTA, LOGICKÁ HODNOTA, LOGICAL1, YESNO

BIT

Nepodporované

TINYINT

INTEGER1, BYTE

TINYINT

Nepodporované

POČÍTADLo (Pozrite si poznámky)

AUTOINCREMENT

(Pozri poznámky)

Nepodporované

MONEY

CURRENCY

MONEY

DÁTUM, ÈAS, ČASOVÁ PEČIATKA

DATETIME

DÁTUM, èas (pozri poznámky)

DATETIME

Nepodporované

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

ČÍSELNÉ ČÍSLO, DEC

DECIMAL

REAL

REAL

SINGLE, FLOAT4, IEEESINGLE

REAL

DVOJITÁ PRESNOSŤ, PLAVÁK

FLOAT

DVOJITÉ, FLOAT8, IEEEDOUBLE, číslo (pozri poznámky)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

STRUČNE POVEDANÉ, INTEGER2

SMALLINT

INTEGER

INTEGER

LONG, INT, INTEGER4

INTEGER

INTERVAL

Nepodporované

Nepodporované

Nepodporované

OBRÁZOK

LONGBINARY, GENERAL, OLEOBJECT

OBRÁZOK

Nepodporované

TEXT (pozri poznámky)

LONGTEXT, LONGCHAR, MEMO, Poznámka, NTEXT (pozri poznámky)

TEXT

ZNAK, RÔZNY CHARAKTER, NÁRODNÝ ZNAK, NÁRODNÝ ZNAK RÔZNY

CHAR (pozri poznámky)

TEXT (n), ALFANUMERICKý, znak, reťazec, VARCHAR, znak RÔZNy, NCHAR, národný znak, Národná CHAR, národný charakter RÔZNy, Národná CHAR RÔZNa (pozri poznámky)

CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR

Poznámky: 

  • Typ údajov ANSI SQL BIT nezodpovedá typu údajov SQL BITOVÉho servera Microsoft Access. Namiesto toho sa zhoduje s BINÁRNym typom údajov. Pre typ údajov SQL BITOVÉho servera Microsoft Access nie je ekvivalent ANSI SQL.

  • ČASOVá PEČIATKa už nie je podporovaná ako synonymum pre DATETIME.

  • ČÍSELná hodnota už nie je podporovaná ako synonymum pre plavák alebo dvojité. ČÍSELné číslo sa teraz používa ako synonymum pre DESATINné číslo.

  • Pole LONGTEXT je vždy uložené vo formáte Unicode zastúpenia.

  • Ak sa použije TEXT s názvom typ údajov bez zadania voliteľnej dĺžky, vytvorí sa pole LONGTEXT. Táto funkcia umožňuje vytváranie výpisov tabuliek, ktoré budú mať za dôsledok konzistentnosť typov údajov v rámci servera Microsoft SQL Server.

  • Pole CHAR je vždy uložené vo formáte reprezentácie Unicode, ktorý je ekvivalentom typu údajov ANSI SQL NATIONAL CHAR.

  • Ak sa použije TEXT s názvom typ údajov a je uvedená voliteľná dĺžka, napríklad TEXT (25), typ údajov poľa je rovnaký ako typ údajov CHAR. Týmto sa zachová spätná kompatibilita väčšiny aplikácií programu Microsoft Access, pričom sa povoľuje zarovnanie typu údajov TEXT (bez špecifikácie dĺžky) s Microsoft SQL serverom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×