Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do súboru .pst v Outlooku

Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do súboru .pst v Outlooku

Po nainštalovaní do počítača môžete pomocou aplikácie Outlook presúvať e-maily, kontakty a položky kalendára z jedného e-mailového konta do druhého.

Povedzme napríklad, že máte poštovú schránku v Microsoft 365 a konto Gmail. Schránku aj konto môžete pridať do Outlooku. Potom môžete použiť Outlook na exportovanie položiek z konta Gmail a importovať ich do poštovej schránky v Microsoft 365.

Položky je možné exportovať vytvorením súboru .pst. Tento údajový súbor programu Outlook obsahuje vaše správy a ďalšie položky Outlooku a je uložený v počítači. Ďalšie informácie o importe položiek po ich exportovaní nájdete v téme Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru.

Exportovanie e-mailov, kontaktov a položiek kalendára z Outlooku do súboru .pst

Vyberte si z nasledujúceho zoznamu pokynov na exportovanie.

Pridajte svoje e-mailové konto v Microsoft 365 do aplikácie Outlook, ako je napríklad Outlook pre Microsoft 365, Outlook 2016 alebo Outlook 2013. Potom môžete použiť Outlook na premiestnenie e-mailov, kontaktov a položiek kalendára do poštovej schránky v Microsoft 365. 

 1. Pridajte do Outlooku svoje zdrojové e-mailové konto. Môžete napríklad pridať svoje konto Gmail do Outlooku 2016. Chvíľu počkajte, kým sa zobrazia všetky vaše e-maily a kontakty.

 2. Pridajte svoje e-mailové konto v Microsoft 365 do Outlooku. Následne sa Outlook automaticky zosynchronizuje so službami Microsoft 365. Obsah vašej poštovej schránky v Microsoft 365 sa zobrazí v Outlooku.

 3. Z pokynov na export vyberte možnosť exportovať e-maily zo zdrojového konta do súboru .pst.

  Ak máte napríklad Outlook 2016, vyberte možnosť Outlook 2013 a Outlook 2016: Export položiek Outlooku zo súboru .pst.

 4. Ak máte napríklad Outlook 2010, vyberte možnosť Outlook 2010: Export položiek Outlooku do súboru .pst.

Po exporte údajov z vašich e-mailov do súboru .pst ich možno prenášať. Môžete ich importovať do iných e-mailových kont. Ak to chcete urobiť pomocou Outlooku, pozrite si tému Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi Outlooku vyberte položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde zistíte svoju verziu Outlooku a nájdete správne pokyny na exportovanie.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 2. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Vyberte položku Otvoriť a exportovať a potom možnosť Importovať alebo exportovať.

 3. Vyberte položku Exportovať do súboru.

  Vyberte položku Exportovať do súboru.

 4. Kliknite na položky Údajový súbor programu Outlook (.pst)> Ďalej.

 5. Vyberte názov e-mailového konta, ktoré chcete exportovať, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Naraz môžete exportovať iba informácie z jedného konta.

  Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov. Tým zabezpečíte, že sa bude exportovať všetko, čo je v konte: kalendár, kontakty a doručená pošta. Vyberte položku Ďalej.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 6. Kliknutím na položku Prehľadávať vyberte, kam sa má uložiť údajový súbor programu Údajový súbor Outlooku (.pst). Zadajte názov súboru a vyberte položku OK na pokračovanie.

  Poznámka: Ak ste už predtým export použili, zobrazí sa umiestnenie predchádzajúceho priečinka a názov predchádzajúceho súboru. Pred výberom tlačidla OK zadajte iný názov súboru.

 7. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru programu Údajový súbor Outlooku (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 8. Vyberte položku Dokončiť.

 9. Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor programu Outlook alebo súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, Údajový súbor Outlooku (.pst) začne export okamžite.

  • Údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru Outlooku zadajte heslo do polí Heslo a Potvrdenie hesla a vyberte tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru Outlooku zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak exportujete do existujúceho údajového súboru programu Údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom vyberte položku OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Súbor .pst môžete uložiť do OneDrivu a potom ho stiahnuť do nového počítača. Môžete ho tiež uložiť na prenosnú jednotku a potom importovať e-maily, kontakty a kalendár do Outlooku.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi Outlooku vyberte kartu Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde zistíte svoju verziu Outlooku a nájdete správne pokyny na exportovanie.

  V Outlooku 2010 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Možnosti.

  Vyberte položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Outlook – možnosti vyberte položku Spresnenie.

  Vyberte položku Rozšírené.

 4. V časti Export vyberte položku Exportovať.

  Na stránke Rozšírené vyberte položku Exportovať

 5. Vyberte položku Exportovať do súboru a potom položku Ďalej.

 6. Vyberte položky Údajový súbor programu Outlook (.pst) a potom položku Ďalej.

 7. Vyberte názov e-mailového konta, ktoré chcete exportovať, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Naraz môžete exportovať iba informácie z jedného konta.

  Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov. Tým zabezpečíte, že sa bude exportovať všetko: kalendár, kontakty a doručená pošta. Vyberte položku Ďalej.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 8. Vyberte položku Prehľadávať, vyberte, kam chcete údajový súbor Outlooku (.pst) uložiť, a zadajte názov súboru. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak ste predtým používali funkciu exportu, zobrazí sa predchádzajúce umiestnenie priečinka a názov súboru. Skontrolujte, či môžete zmeniť názov súboru, ak chcete vytvoriť nový súbor namiesto existujúceho.

 9. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru programu Outlook (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 10. Vyberte položku Dokončiť.

 11. Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo ak existujúci súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, export sa začne okamžite.

  • Nový údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru Outlooku zadajte heslo do polí Heslo a Potvrdenie hesla a vyberte tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru Outlooku zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru Outlooku zadajte heslo a potom vyberte položku OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Uložte súbor .pst do OneDrivu a potom ho stiahnuť do nového počítača. Uložte ho na prenosnú jednotku ktorú si môžete zobrať kdekoľvek so sebou, a potom importujte e-maily, kontakty a kalendár do Outlooku.

 1. V Outlooku 2007 vyberte v hornej časti pása s nástrojmi položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde zistíte svoju verziu Outlooku a nájdete správne pokyny na exportovanie.

  V Outlooku 2007 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Import a export.

  Vyberte položku Import a export.

 3. Vyberte položku Exportovať do súboru a potom položku Ďalej.

  Vyberte položku Exportovať do súboru a potom položku Ďalej.

 4. Kliknite na položky Priečinok osobného súboru (.pst)> Ďalej.

 5. Vyberte názov e-mailového konta, ktoré chcete exportovať, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Naraz môžete exportovať iba informácie z jedného konta.

  Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov. Tým zabezpečíte, že sa bude exportovať všetko, čo je v konte: kalendár, kontakty a doručená pošta. Vyberte položku Ďalej.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 6. Vyberte položku Prehľadávať, vyberte, kam chcete údajový súbor Outlooku (.pst) uložiť, a zadajte názov súboru. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak ste predtým používali funkciu exportu, zobrazí sa predchádzajúce umiestnenie priečinka a názov súboru. Skontrolujte, či môžete zmeniť názov súboru, ak chcete vytvoriť nový súbor namiesto existujúceho.

 7. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru programu Outlook (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo sa neexportuje do existujúceho súboru, ktorý je chránený heslom, export sa začne okamžite. V týchto prípadoch sa zobrazí toto dialógové okno:

  Ak nechcete zabezpečiť súbor .pst heslom,vyberte tlačidlo OK.

  Ak nechcete zabezpečiť súbor heslom, kliknite na tlačidlo OK. V opačnom prípade:

  • Ak chcete súbor .pst zabezpečiť heslom: zadajte heslo do polí HesloOverenie hesla a potom kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru Outlooku zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak exportujete do existujúceho priečinka osobného súboru (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom vyberte položku OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Uložte súbor .pst do OneDrivu a potom ho stiahnite do nového počítača. Uložte ho na prenosnú jednotku ktorú si môžete zobrať kdekoľvek so sebou, a potom importujte e-maily, kontakty a kalendár do Outlooku.

Aké údaje sa exportujú?

 • Keď Outlook exportuje e-maily, kontakty a informácie kalendára do súboru .pst, vytvára kópiu informácií. Nič z Outlooku neodíde. Stále vidíte e-maily, kontakty a kalendár v Outlooku a máte k nim prístup.

 • Keď Outlook exportuje e-maily, sú zahrnuté všetky prílohy k e-mailom.

 • Outlook neexportuje metaúdaje, ako napríklad vlastnosti priečinka (zobrazenia, povolenia a nastavenia automatickej archivácie), pravidlá pre správy ani zoznamy blokovaných odosielateľov.

Dôležité: Ak používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, Outlook exportuje iba položky v aktuálnej vyrovnávacej pamäti. Vyrovnávacia pamäť predvolene obsahuje položky za posledných 12 mesiacov. Ak chcete exportovať viac údajov než za posledných 12 mesiacov, treba najprv vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Kedy by sa mal exportovať (zálohovať)/importovať .pst súbor?

 • Chcete premiestniť e-maily z jedného e-mailového konta do iného e-mailového konta:

  Povedzme, že máte napríklad staré e-mailové konto Yahoo, lukas.molnar77@yahoo.com a chcete presunúť e-mail do nového e-mailového konta v Microsoft 365, lukas.molnar78@contoso.com.

  Pomocou Outlooku v počítači pridajte obe kontá do Outlooku. Počkajte, kým sa nezobrazia všetky e-maily (ak ich máte veľa, môže to trvať dlho). Potom použite Outlook na export e-mailov z konta Yahoo do súboru .pst. Nakoniec importujte súbor .pst do konta v Office 365.

 • Presúvate e-maily z PC do PC: Presúvate e-maily z jedného počítača s Outlookom do iného počítača s Outlookom. Povedzme napríklad, že váš starý počítač má Outlook 2007 a práve ste dostali nový počítač s Outlookom 2016. Exportujte svoje e-mailové údaje z Outlooku 2007 (popísané v tomto článku) a importujte ich do Outlooku 2016.

 • Presúvate e-maily z PC do Macu: Presuňte e-maily z Outlooku na PC importovaním do Outlooku 2016 na Macu.

 • Chcete pravidelné zálohovanie: Môžete pravidelne zálohovať všetky svoje e-maily, kontakty a kalendár na bezpečnom mieste. Po vytvorení súboru .pst ho skopírujte na bezpečné miesto: USB kľúč, iný pevný disk alebo do cloudového ukladacieho priestoru, ako je napríklad OneDrive alebo Dropbox.

  Neexistuje žiadny automatický spôsob pravidelného zálohovania celého obsahu (starého aj nového). Automatická archivácia zálohuje iba staré položky a premiestňuje ich. Nevytvára novú kópiu.

 • Ak chcete zálohovať iba svoje kontakty, pozrite si tému Exportovanie kontaktov z Outlooku s popisom, ako kopírovať kontakty do súboru .csv.

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×