Filtrovanie údajov importovaných do doplnku Power Pivot

Pri importe údajov z externého zdroja údajov do doplnku Power Pivot vyberáte požadované stĺpce v jednotlivých tabuľkách a filtrovaním obmedzíte počet riadkov v údajovom modeli.

 1. V Exceli kliknite na položky Power Pivot > Spravovať model údajov. Otvorí sa okno Power Pivot.

 2. Kliknite na kartu Domov > Získať externé údaje a kliknutím na jedno z tlačidiel Z databázy, Zo zostavy, Zo služby údajov alebo Z iných zdrojov otvorte okno Sprievodca importom tabuľky.

 3. Na stránke Výber tabuliek a zobrazení vyberte tabuľku a potom kliknite na položku Ukážka a filter.

 4. Ak chcete vylúčiť stĺpce, zrušte začiarknutia políčok vedľa stĺpcov, ktoré nechcete importovať.

 5. Ak chcete obmedziť počet riadkov, vyhľadajte stĺpec obsahujúci kritériá, podľa ktorých chcete filtrovať, a potom kliknite na šípku nadol napravo od záhlavia stĺpca. V ponuke Automatický filter vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  1. V zozname hodnôt stĺpcov začiarknite položky alebo zrušte začiarknutie položiek, podľa ktorých chcete filtrovať. Ak napríklad stĺpce obsahujú názvy kategórií produktov, vyberte len tie kategórie, ktoré chcete importovať. Ak je počet hodnôt extrémne veľký, jednotlivé položky sa nemusia zobraziť v zozname. Namiesto toho sa zobrazí hlásenie o príliš veľkom počte položiek na zobrazenie.

  2. Kliknite na položku Číselné filtre alebo na položku Textové filtre (v závislosti od typu stĺpca) a potom kliknite na niektorý z príkazov operátorov porovnania (napríklad Rovná sa) alebo kliknite na položku Vlastný filter. V dialógovom okne Vlastný filter vytvorte filter.

   Poznámka: Ak sa pomýlite a potrebujete začať odznova, kliknite na tlačidlo Vymazať filtre riadkov.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK uložte podmienku filtra a vráťte sa na stránku Výber tabuliek a zobrazení sprievodcu. V stĺpci Podrobnosti o filtri sa zobrazí prepojenie Použité filtre. Kliknite na prepojenie a skontrolujte výraz filtra vytvorený sprievodcom. Syntax každého výrazu filtra závisí od poskytovateľa a nedá sa upraviť manuálne. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Podrobnosti o filtri.

 7. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť vykonajte import údajov s použitím filtrov.

Filtre, ktoré znižujú počet importovaných údajov, sa použijú iba počas operácií importovania. Po importovaní údajov už nemôžete pridať filtre ani nemôžete potom obnovením získať menšie skupiny riadkov.

Filtre, ktoré určujú údaje zobrazené v Exceli alebo v doplnku Power Pivot, možno jednoducho kedykoľvek použiť. Upozorňujeme, že filtrovaním existujúcej množiny údajov nedochádza k zmene údajov v zošite, zmenia sa len údaje, ktoré sa zobrazujú. V prípade problémov s veľkosťou súboru je výsledkom filtrovania údajov pri importe menší zošit.

V prípade údajových informačných kanálov môžete zmeniť iba importované stĺpce. Riadky nemôžete filtrovať podľa hodnôt, ak zdrojom údajového informačného kanála nie je zostava a ak zostava nie je parametrizovaná.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×