Filtrovanie alebo odstránenie duplicitných hodnôt

Excel pre Microsoft 365 pre Mac, Excel 2019 pre Mac, Excel 2016 pre Mac

Filtrovanie jedinečných hodnôt a odstraňovanie duplicitných hodnôt sú dve úzko súvisiace úlohy, pretože zobrazené výsledky sú rovnaké – zoznam jedinečných hodnôt. Rozdiel je však dôležitý. Keď filtrujete jedinečné hodnoty, dočasne skryjete duplicitné hodnoty, ale po odstránení duplicitných hodnôt natrvalo odstránite duplicitné hodnoty. Duplicitná hodnota je jedna, kde všetky hodnoty v riadku predstavujú presnú zhodu všetkých hodnôt v inom riadku. Duplicitné hodnoty sú určené hodnotou zobrazenou v bunke a nemusí byť nevyhnutne hodnota uložená v bunke. Ak máte napríklad rovnakú hodnotu dátumu v rôznych bunkách, jedna naformátovaná ako "12/8/2017" a druhá ako "dec 8, 2017", hodnoty sú jedinečné. Je vhodné filtrovať alebo podmienečne formátovať jedinečné hodnoty najprv na potvrdenie, že výsledky sú požadované pred odstránením duplicitných hodnôt.

Poznámka: Ak sú vzorce v bunkách rôzne, ale hodnoty sú rovnaké, považujú sa za duplicitné. Napríklad ak bunka A1 obsahuje vzorec =2-1 a bunka A2 obsahuje vzorec =3-2, kým sú hodnoty rovnako formátované, považujú sa za duplicitné hodnoty. Ak je tá istá hodnota formátovaná inými formátmi čísla, nebude považovaná za duplicitnú. Napríklad ak je hodnota v bunke A1 formátovaná ako 1.00 a hodnota v bunke A2 formátovaná ako 1, hodnoty sa nepovažujú za duplicitné.

Filtrovanie jedinečných hodnôt

 1. Vyberte rozsah buniek alebo skontrolujte, či je aktívna bunka v tabuľke.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Tlačidlo Rozšírené

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Požadovaná akcia

  Vykonajte nasledovné

  Filtrovanie rozsahu buniek alebo tabuľky priamo

  Vyberte rozsah buniek a potom kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  Kopírovanie výsledkov filtra do iného umiestnenia

  Vyberte rozsah buniek, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto a potom do poľa Kopírovať do zadajte odkaz na bunku.

  Poznámka: Ak skopírujete výsledky filtra na iné miesto, jedinečné hodnoty z vybratého rozsahu sa skopírujú do nového umiestnenia. Pôvodné údaje to neovplyvní.

 4. Začiarknite políčko Iba jedinečné záznamy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie možnosti

Keď odstránite duplicitné hodnoty, ovplyvnené budú iba hodnoty vo vybratom rozsahu buniek alebo tabuľke. Ostatné hodnoty mimo rozsahu buniek alebo tabuľky nebudú zmenené ani presunuté. Keďže údaje natrvalo odstraňujete, pred odstránením hodnôt je vhodné skopírovať pôvodný rozsah buniek alebo tabuľky do iného hárka alebo zošita.

Poznámka: Z údajov prehľadu alebo údajov obsahujúcich medzisúčty nie je možné odstrániť duplicitné hodnoty. Ak chcete odstrániť duplicitné hodnoty, musíte odstrániť prehľad a medzisúčty.

 1. Vyberte rozsah buniek alebo skontrolujte, či je aktívna bunka v tabuľke.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje pre údaje na položku Odstrániť duplicity.

  Tlačidlo Odstrániť duplicity

 3. Začiarknite jedno alebo viac políčok, ktoré odkazujú na stĺpce v tabuľke, a potom kliknite na položku Odstrániť duplicity.

  Tip: Ak rozsah buniek alebo tabuľka obsahujú veľa stĺpcov a chcete vybrať iba niekoľko stĺpcov, zrušte začiarknutie políčka Vybrať všetko a vyberte iba požadované stĺpce.

Ak chcete zviditeľniť jedinečné alebo duplicitné hodnoty, môžete použiť podmienené formátovanie. Farebné označovanie duplicitných údajov môže pomôcť tieto údaje nájsť a v prípade potreby odstrániť.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na tlačidlo Podmienené formátovanie, ukážte na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek a potom kliknite na možnosť Duplicitné hodnoty.

 3. V dialógovom okne Nové pravidlo formátovania vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Môžete vytvoriť pravidlo na farebné označovanie jedinečných alebo duplicitných údajov v hárku. Je to užitočné najmä vtedy, keď údaje obsahujú viac množín duplicitných hodnôt.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Nové pravidlo.

 3. V zozname Štýl vyberte položku Klasický a potom v zozname Formátovať iba prvé alebo posledné hodnoty vyberte položku Formátovať iba jedinečné alebo duplicitné hodnoty.

 4. V zozname hodnoty vo vybratom rozsahu vyberte položku jedinečné alebo duplicitné.

 5. V zozname Formátovať pomocou vyberte možnosť spôsobu formátovania jedinečných alebo duplicitných hodnôt.

Existujúce pravidlo môžete upraviť a použiť podmienené formátovanie na jedinečné alebo duplicitné údaje.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

 3. Uistite sa, že je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý správny hárok alebo tabuľka.

 4. Vyberte pravidlo a kliknite na položku Upraviť pravidlo.

 5. Vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Filtrovanie jedinečných hodnôt

 1. Vyberte rozsah buniek alebo skontrolujte, či je aktívna bunka v tabuľke.

 2. Na karte Údaje v časti Zoradiť a filtrovať kliknite na šípku vedľa položky Filter a potom kliknite na položku Rozšírený filter.

  Karta údaje, skupina Zoradiť a filtrovať

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Požadovaná akcia

  Vykonajte nasledovné

  Filtrovanie rozsahu buniek alebo tabuľky priamo

  Vyberte rozsah buniek a potom kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  Kopírovanie výsledkov filtra do iného umiestnenia

  Vyberte rozsah buniek, kliknite na položku Kopírovať na iné miesto a potom do poľa Kopírovať do zadajte odkaz na bunku.

  Poznámka: Ak skopírujete výsledky filtra na iné miesto, jedinečné hodnoty z vybratého rozsahu sa skopírujú do nového umiestnenia. Pôvodné údaje to neovplyvní.

 4. Začiarknite políčko Iba jedinečné záznamy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie možnosti

Keď odstránite duplicitné hodnoty, ovplyvnené budú iba hodnoty vo vybratom rozsahu buniek alebo tabuľke. Ostatné hodnoty mimo rozsahu buniek alebo tabuľky nebudú zmenené ani presunuté. Keďže údaje natrvalo odstraňujete, pred odstránením hodnôt je vhodné skopírovať pôvodný rozsah buniek alebo tabuľky do iného hárka alebo zošita.

Poznámka: Z údajov prehľadu alebo údajov obsahujúcich medzisúčty nie je možné odstrániť duplicitné hodnoty. Ak chcete odstrániť duplicitné hodnoty, musíte odstrániť prehľad a medzisúčty.

 1. Vyberte rozsah buniek alebo skontrolujte, či je aktívna bunka v tabuľke.

 2. Na karte Údaje v časti Nástroje kliknite na položku Odstrániť duplicity.

  Začíname

 3. Začiarknite jedno alebo viac políčok, ktoré odkazujú na stĺpce v tabuľke, a potom kliknite na položku Odstrániť duplicity.

  Excel zobrazí hlásenie o tom, koľko duplicitných hodnôt sa odstránilo a koľko jedinečných hodnôt zostalo, alebo o tom, že sa neodstránili žiadne duplicitné hodnoty.

  Tip: Ak rozsah buniek alebo tabuľka obsahujú veľa stĺpcov a chcete vybrať iba niekoľko stĺpcov, zrušte začiarknutie políčka Vybrať všetko a vyberte iba požadované stĺpce.

Ak chcete zviditeľniť jedinečné alebo duplicitné hodnoty, môžete použiť podmienené formátovanie. Farebné označovanie duplicitných údajov môže pomôcť tieto údaje nájsť a v prípade potreby odstrániť.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v časti Formát kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie, ukážte na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek a potom kliknite na položku Duplicitné hodnoty.

  Karta Domov, skupina Formátovanie

 3. Vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Môžete vytvoriť pravidlo na farebné označovanie jedinečných alebo duplicitných údajov v hárku. Je to užitočné najmä vtedy, keď údaje obsahujú viac množín duplicitných hodnôt.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Formát na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Nové pravidlo.

  Karta Domov, skupina Formátovanie

 3. V kontextovej ponuke Štýl kliknite na položku Klasický a potom v kontextovej ponuke Formátovať iba prvé alebo posledné hodnoty kliknite na položku Formátovať iba jedinečné alebo duplicitné hodnoty.

 4. V kontextovej ponuke Hodnoty vo vybratom rozsahu kliknite na položku jedinečné alebo duplicitné.

 5. V kontextovej ponuke Formátovať pomocou vyberte možnosť spôsobu formátovania jedinečných alebo duplicitných hodnôt.

Existujúce pravidlo môžete upraviť a použiť podmienené formátovanie na jedinečné alebo duplicitné údaje.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Formát na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Karta Domov, skupina Formátovanie

 3. Uistite sa, že je v kontextovej ponuke Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý správny hárok alebo tabuľka.

 4. Vyberte pravidlo a kliknite na položku Upraviť pravidlo.

 5. Vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Zoradenie zoznamu údajov

Filtrovanie zoznamu údajov

Filtrovanie podľa farby písma, farby bunky alebo množín ikon

Hľadanie a nahradenie textu alebo čísel

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×