Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Filtrovanie zoznamu údajov

Excel pre Microsoft 365 pre Mac, Excel 2019 pre Mac, Excel 2016 pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Filtrovaním zoznamu sa dočasne skrýva časť obsahu. Filtre predstavujú rýchly spôsob vyhľadávania a práce s podmnožinu údajov v rozsahu údajov alebo tabuľke.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku eNom-BP-Konfigurácia-1-2 v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom zadajte kritériá filtrovania.

  V poli Filter vyberte položku Vyberte možnosť

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku eNom-BP-Konfigurácia-1-2 v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom zadajte kritériá filtrovania.

  V poli Filter vyberte položku Vyberte možnosť

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte číslo, ktoré chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  In the Filter box, select And or Or to add more criteria

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Ak chcete zvýrazniť najväčšie alebo najmenšie číselné hodnoty v údajoch, môžete namiesto filtrovania použiť podmienené formátovanie.

Rýchle filtrovanie údajov je možné aj podľa vizuálnych kritérií, ako napríklad podľa farby písma, farby bunky alebo množín ikon. A môžete filtrovať bez ohľadu na to, či máte formátované bunky alebo používate štýly buniek či podmienené formátovanie.

 1. V rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky kliknite na bunku, ktorá obsahuje farbu bunky, farbu písma alebo ikonu, podľa ktorej chcete filtrovať.

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter v kontextovej ponuke Podľa farby vyberte položku Farba bunky, Farba písma, alebo Ikona bunky a potom kliknite na farbu.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak stĺpec, ktorý chcete filtrovať, obsahuje prázdne bunky.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V oblasti (Vybrať všetko) sa posuňte nadol a začiarknite políčko (Prázdne bunky).

  Poznámky: 

  • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

  • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

  • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať rozsah pre

  Kliknite na položku

  Riadky obsahujúce konkrétny text

  Obsahuje alebo Rovná sa.

  Riadky neobsahujúce konkrétny text

  Neobsahuje alebo Nerovná sa.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  In the Filter box, select And or Or to add more criteria

  Ak chcete

  Kliknite na položky

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať

  Kliknite na položku

  Začiatok riadka textu

  Začína sa na.

  Koniec riadka textu

  Končí sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nezačínajú sa písmenami

  Nezačína sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nekončia sa písmenami

  Nekončí sa na.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  In the Filter box, select And or Or to add more criteria

  Ak chcete

  Kliknite na položky

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

Zástupné znaky môžu pomôcť pri tvorbe kritérií.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a vyberte ľubovolnú možnosť.

 5. Do textového poľa zadajte kritériá a vložte zástupný znak.

  Ak by ste chceli, aby filter zachytil napríklad slovo „rok“ aj slovo „roh“, zadajte ro?.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Použite

  Ak chcete vyhľadať

  ? (otáznik)

  Ľubovoľný jeden znak

  Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

  * (hviezdička)

  Ľubovolný počet znakov

  Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

  ~ (vlnovka)

  Otáznik alebo hviezdičku

  Napríklad po zadaní reťazca tam~? sa vyhľadá „tam?“

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Odstránenie konkrétneho kritéria filtra

Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci, ktorý obsahuje filter, a potom kliknite na položku Vymazať filter.

Odstránenie všetkých filtrov, ktoré sa použili v rozsahu alebo tabuľke

Vyberte stĺpce rozsahu alebo tabuľky s použitými filtrami a potom na karte Údaje kliknite na položku Filter.

Odstránenie šípok na zoradenie z rozsahu alebo tabuľky alebo opätovné použitie šípok na zoradenie v rozsahu alebo tabuľke

Vyberte stĺpce rozsahu alebo tabuľky s použitými filtrami a potom na karte Údaje kliknite na položku Filter.

Pri filtrovaní údajov sa zobrazí len údaj, ktorý spĺňa vaše kritériá. Údaje, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, sú skryté. Po filtrovaní údajov môžete skopírovať, vyhľadať, upraviť, formátovať, graf a vytlačiť podmnožinu filtrovaných údajov.

Tabuľka s použitým filtrom prvých 4 položiek

Filter of top four values

Filtre sú aditívne. To znamená, že každý ďalší filter je založený na aktuálnom filtri a ďalej zmenšuje podmnožinu údajov. Zložitejšie filtre môžete vykonať filtrovaním na viac ako jednu hodnotu, viac ako jeden formát alebo viacero kritérií. Môžete napríklad filtrovať všetky čísla väčšie ako 5, ktoré sú tiež pod priemerom. Niektoré filtre (v hornej a dolnej časti desať, nad a pod priemerom) sú však založené na pôvodnom rozsahu buniek. Ak napríklad filtrujete prvých desať hodnôt, zobrazia sa prvých desať hodnôt celého zoznamu, nie prvých desať hodnôt podmnožiny posledného filtra.

V Exceli môžete vytvoriť tri typy filtrov: podľa hodnôt, formátu alebo podľa kritérií. Každý z týchto typov filtrov sa však navzájom vylučujú. Môžete napríklad filtrovať podľa farby bunky alebo zoznamu čísel, nie však oboma. Môžete filtrovať podľa ikony alebo vlastného filtra, nie však oboma.

Filtre skryjú cudzie údaje. Týmto spôsobom sa môžete sústrediť len na to, čo chcete vidieť. Pri zoraďovaní údajov sa naopak údaje preusporiadajú do určitého poradia. Ďalšie informácie o zoraďovaní nájdete v téme zoRadenie zoznamu údajov.

Pri filtrovaní zvážte nasledujúce pokyny:

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Filtrovať môžete podľa viac než jedného stĺpca. Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

Poznámka: Pri vyhľadávaní filtrovaných údajov pomocou vyhľadávania sa prehľadávajú iba zobrazené údaje. údaje, ktoré sa nezobrazujú, sa neprehľadávajú. Ak chcete vyhľadať všetky údaje, zrušte začiarknutie všetkých filtrov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať

  Kliknite na položku

  Najvyššie čísla podľa hodnoty

  Top 10.

  Dolné čísla podľa hodnoty

  Dolný 10.

  Najvyššie čísla podľa percentuálnej hodnoty

  Top 10, kliknite na položku položkya potom v kontextovej ponuke kliknite na položku percento.

  Dolné čísla podľa percentuálnej hodnoty

  V dolnEj časti 10kliknite na položku položkya potom v kontextovej ponuke kliknite na položku percento.

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Ak chcete zvýrazniť najväčšie alebo najmenšie číselné hodnoty v údajoch, môžete namiesto filtrovania použiť podmienené formátovanie. Ďalšie informácie o podmienenom formátovaní nájdete v téme zvýraznenie údajových bodov s podmieneným formátovaním.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať

  Kliknite na položku

  Čísla väčšie alebo menšie ako určité číslo

  Väčšie alebo menšie ako.

  Čísla rovné alebo nerovné určitému číslu

  Rovná sa alebo sanerovná.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte číslo, ktoré chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  Príspevok v informačnom kanáli obsahujúci zmienku

  Akcia

  Kliknite na položku

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Ak chcete zvýrazniť najväčšie alebo najmenšie číselné hodnoty v údajoch, môžete namiesto filtrovania použiť podmienené formátovanie. Ďalšie informácie o podmienenom formátovaní nájdete v téme zvýraznenie údajových bodov s podmieneným formátovaním.

Rýchle filtrovanie údajov je možné aj podľa vizuálnych kritérií, ako napríklad podľa farby písma, farby bunky alebo množín ikon. A môžete filtrovať bez ohľadu na to, či máte formátované bunky alebo používate štýly buniek či podmienené formátovanie.

 1. V rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky kliknite na bunku, ktorá obsahuje farbu bunky, farbu písma alebo ikonu, podľa ktorej chcete filtrovať.

 2. Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter v kontextovej ponuke Podľa farby vyberte položku Farba bunky, Farba písma, alebo Ikona bunky a potom kliknite na farbu.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak stĺpec, ktorý chcete filtrovať, obsahuje prázdne bunky.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V oblasti (Vybrať všetko) sa posuňte nadol a začiarknite políčko (Prázdne bunky).

  Poznámky: 

  • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

  • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

  • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať rozsah pre

  Kliknite na položku

  Riadky obsahujúce konkrétny text

  Obsahuje alebo Rovná sa.

  Riadky neobsahujúce konkrétny text

  Neobsahuje ani sanerovná.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  Príspevok v informačnom kanáli obsahujúci zmienku

  Akcia

  Kliknite na položky

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať f alebo

  Kliknite na položku

  Začiatok riadka textu

  Začína sa na.

  Koniec riadka textu

  Končí sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nezačínajú sa písmenami

  Nezačína sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nekončia sa písmenami

  Nekončí sa na.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  Príspevok v informačnom kanáli obsahujúci zmienku

  Akcia

  Kliknite na položky

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

Zástupné znaky môžu pomôcť pri tvorbe kritérií.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a vyberte ľubovolnú možnosť.

 5. Do textového poľa zadajte kritériá a vložte zástupný znak.

  Ak by ste chceli, aby filter zachytil napríklad slovo „rok“ aj slovo „roh“, zadajte ro?.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Použite

  Ak chcete vyhľadať

  ? (otáznik)

  Ľubovoľný jeden znak

  Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

  * (hviezdička)

  Ľubovolný počet znakov

  Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

  ~ (vlnovka)

  Otáznik alebo hviezdičku

  Napríklad po zadaní reťazca tam~? sa vyhľadá „tam?“

 • Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie filtra, ktorý sa použije na jeden stĺpec v rozsahu alebo tabuľke

  Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci obsahujúcom obsah, ktorý chcete filtrovať, a potom kliknite na položku Vymazať filter.

  Odstránenie všetkých filtrov, ktoré sú použité v rozsahu

  V ponuke údaje kliknite na položku Vymazať filtre.

  Odstránenie všetkých filtrov použitých v tabuľke

  Vyberte stĺpce tabuľky s použitými filtrami a potom v ponuke údaje kliknite na položku Vymazať filtre.

  Odstránenie šípok na zoradenie z rozsahu alebo tabuľky alebo opätovné použitie šípok na zoradenie v rozsahu alebo tabuľke

  Na paneli s nástrojmi štandardné kliknite na položku filtrovať Filter button, standard toolbar .

Pri filtrovaní údajov sa zobrazí len údaj, ktorý spĺňa vaše kritériá. Údaje, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, sú skryté. Po filtrovaní údajov môžete skopírovať, vyhľadať, upraviť, formátovať, graf a vytlačiť podmnožinu filtrovaných údajov.

Tabuľka s použitým filtrom prvých 4 položiek

Filter of top four values

Filtre sú aditívne. To znamená, že každý ďalší filter je založený na aktuálnom filtri a ďalej zmenšuje podmnožinu údajov. Zložitejšie filtre môžete vykonať filtrovaním na viac ako jednu hodnotu, viac ako jeden formát alebo viacero kritérií. Môžete napríklad filtrovať všetky čísla väčšie ako 5, ktoré sú tiež pod priemerom. Niektoré filtre (v hornej a dolnej časti desať, nad a pod priemerom) sú však založené na pôvodnom rozsahu buniek. Ak napríklad filtrujete prvých desať hodnôt, zobrazia sa prvých desať hodnôt celého zoznamu, nie prvých desať hodnôt podmnožiny posledného filtra.

V Exceli môžete vytvoriť tri typy filtrov: podľa hodnôt, formátu alebo podľa kritérií. Každý z týchto typov filtrov sa však navzájom vylučujú. Môžete napríklad filtrovať podľa farby bunky alebo zoznamu čísel, nie však oboma. Môžete filtrovať podľa ikony alebo vlastného filtra, nie však oboma.

Filtre skryjú cudzie údaje. Týmto spôsobom sa môžete sústrediť len na to, čo chcete vidieť. Pri zoraďovaní údajov sa naopak údaje preusporiadajú do určitého poradia. Ďalšie informácie o zoraďovaní nájdete v téme zoRadenie zoznamu údajov.

Pri filtrovaní zvážte nasledujúce pokyny:

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Filtrovať môžete podľa viac než jedného stĺpca. Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

Poznámka: Pri vyhľadávaní filtrovaných údajov pomocou vyhľadávania sa prehľadávajú iba zobrazené údaje. údaje, ktoré sa nezobrazujú, sa neprehľadávajú. Ak chcete vyhľadať všetky údaje, zrušte začiarknutie všetkých filtrov.

Pozrite tiež

Filtrovanie údajov pomocou rýchlych filtrov

Zoradenie zoznamu údajov

Zvýraznenie vzorov a trendov pomocou podmieneného formátovania

Používanie údajových pruhov, farebných stupníc a množín ikon na zvýraznenie údajov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×