FINV, funkcia

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia pravdepodobnosti F. Ak p = FDIST(x;...), potom FINV(p;...) = x.

Rozdelenie F sa môže použiť v F-teste, ktorý porovnáva stupeň rozdielnosti dvoch množín údajov. Môžete napríklad analyzovať rozdelenie príjmov v Českej republike a na Slovensku a určiť, či je v týchto krajinách podobný stupeň rozdielnosti príjmov.

Syntax

FINV(probability,degrees_freedom1,degrees_freedom2)

Probability     je hodnota distribučnej funkcie rozdelenia F.

Degrees_freedom1     je počet stupňov voľnosti v čitateli.

Degrees_freedom2     je počet stupňov voľnosti v menovateli.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia FINV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!.

  • Ak je argument pravdepodobnosť < 0 alebo > 1, funkcia FINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!.

  • Ak nie je argument voľnosť1 alebo voľnosť2 celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument voľnosť1 < 1 alebo voľnosť1 ≥ 10^10, funkcia FINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!.

  • Ak je argument voľnosť2 < 1 alebo voľnosť2 ≥ 10^10, funkcia FINV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!.

Funkcia FINV sa používa na vrátenie kritickej hodnoty rozdelenia F. Výsledok výpočtu ANOVA napríklad často zahŕňa údaje pre testovacie kritérium F, pravdepodobnosť F a kritickú hodnotu F na hladine významnosti 0,05. Kritickú hodnotu F získate tak, že hladinu významnosti dosadíte do funkcie FINV ako argument pravdepodobnosti.

Funkcia FINV používa na výpočet funkcie iteratívnu techniku. So zadanou hodnotou pravdepodobnosti funkcia FINV iteruje dovtedy, kým výsledok nie je presný na ±3x10^-7. Ak funkcia FINV nekonverguje po 100 iteráciách, vráti chybovú hodnotu #N/A.

Príklad

Pravdepodobnosť

Stupeň_voľnosti1

Stupeň_voľnosti2

Vzorec

Popis (výsledok)

0,01

18

4

=FINV([Pravdepodobnosť],[stupeň_voľnosti1],[stupeň_voľnosti2])

Inverzná hodnota rozdelenia pravdepodobnosti F pre zadané argumenty (15,20675)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×