Formát dátumu, času alebo čísla

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Niektoré možnosti opísané v tomto článku sa vzťahujú len vtedy, keď vyberiete angličtina (Spojené štáty) v zozname miestne nastavenia v Formát dátumu, Času formát alebo Formát dátumu a času dialógové okná.

V programe Microsoft Office InfoPath, môžete pridať formátovanie do textového poľa, pole výrazu a ovládacích prvkov výberu dátumu v šablóne formulára môžete určiť, ako dátumy, časy a čísla sa zobrazí pri používatelia ich vkladať do formulárov, ktoré sú založené na danej šablóne formulára údajov.

Obsah tohto článku

Prehľad o formátovanie údajov

Môžete použiť formátovanie môžete určiť spôsob zobrazenia údajov pri zadaní údajov do textového poľa, pole výrazu alebo ovládacie prvky výberu dátumu údajov. Nemožno použiť formátovanie s inými typmi ovládacích prvkov údajov. Napríklad pridaním formátovanie do ovládacieho prvku údajov môže pomôcť zabezpečiť, aby:

 • Dátumy, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku výberu dátumu majú formáte dd/mm/RR, ako je napríklad 14/03/07.

 • Časy, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku textového poľa majú formát 00:00:00, ako je napríklad 09:46:55.

Keď použijete formátovanie do ovládacieho prvku údajov, môžete zo zoznamu vopred definované formáty, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či pracujete s textového poľa, pole výrazu alebo ovládacie prvky výberu dátumu. Formátovanie údajov je podporované iba pre určité typy údajov pre tieto ovládacie prvky.

Napríklad, ak pridáte ovládacieho prvku textového poľa do šablóny formulára, môžete si vybrať z niekoľkých rôznych typov údajov pre tento ovládací prvok, vrátane textu, celé číslo, počet desatinných miest, dátum, čas a dátum a čas. Však, ak chcete zadať údaje, formátovanie pre tento ovládací prvok textového poľa, môžete vybrať len na celé číslo, počet desatinných miest, dátum, čas a dátum a čas formátov, pretože tie sú iba také údaje typy pre ovládacieho prvku textového poľa, ktoré podporujú formátovanie údajov.

Typy údajov, súvisiacimi údajmi formáty a ovládacie prvky, ktoré podporujú ich

V nasledujúcej tabuľke sú typy údajov v programe InfoPath, formátovanie údajov technickej podpory, formát údajov možností pre tieto typy údajov a ovládacie prvky, ktoré podporujú ich.

Typy údajov

Dostupné formáty údajov

Podporované v týchto ovládacích prvkov

Celé číslo

 • None

 • Číslo

 • Mena

 • Textové pole

 • Pole výrazu

Decimal

 • None

 • Číslo

 • Percentuálna hodnota

 • Mena

 • Textové pole

 • Pole výrazu

Dátum

 • None

 • 3/14/2007 *

 • Streda 14 marec 2007 *

 • Marec 2007 *

 • Streda 14 marec 2007

 • 14 marec 2007

 • Streda 14 marec 2007

 • 14 marec 2007

 • 3/14/2007

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 03/14/2007

 • 07/03/14

 • 2007-03-14

 • 14 marec 07

 • Marec 2007

 • Textové pole

 • Pole výrazu

 • Výber dátumu

Čas

 • None

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 DOP.

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Textové pole

 • Pole výrazu

 • Výber dátumu

Dátum a čas

Keď použijete typ údajov dátum a čas do ovládacieho prvku, môžete nastaviť rovnaký formát údajov, ktoré chcete nastaviť formát dátumu a času formát samostatne. Napríklad, môžete nastaviť formát dátumu ako 14 marec 2007 a formát času ako 9:46.

 • Textové pole

 • Pole výrazu

 • Výber dátumu

Poznámky: 

 • Formáty údajov, ktoré obsahujú hviezdičku sa aktualizujú tak, aby zodpovedali aktuálny formát určený parametrom používateľa systémové nastavenia.

 • Ak vyberiete miestne nastavenie ako angličtina (Spojené štáty), niektoré formáty dátumu nebudú k dispozícii, keď používatelia vyplnia formuláre pomocou webového prehliadača. Napríklad formát dátumu 14-mars-01 sa nepodporuje v miestnom nastavení francúzština (Belgicko).

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri návrhu šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom niektoré možnosti formátovania údajov nie sú k dispozícii.

Na začiatok stránky

Určite formát dátumu alebo času

Hoci môžete zadať údaje, formátovanie pre niektoré typy údajov, môžete určiť spôsob zobrazenia iba pre ovládacie prvky výberu dátumu, ovládacie prvky textových polí alebo ovládacích prvkov výrazového poľa, ktoré obsahujú dátum, čas alebo dátum a čas typ údajov dátum a čas.

Poznámka: Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Keď šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom publikovaných na serveri aplikácie InfoPath Forms Services a potom otvárania, formuláre založené na šablóne formulára môžete zobraziť vo webovom prehliadači. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom nepodporujú zobrazenia dátumu a času v rovnakom ovládacom prvku. Ak chcete zobraziť dátum a čas v dvoch samostatných ovládacích prvkoch, označovať postupu "Zobrazenie dátumu a času v samostatných ovládacích prvkoch" na konci tohto postupu.

 1. Dvakrát kliknite na výber dátumu, textového poľa alebo výraz políčko ako ovládací prvok ktorých údaje, ktoré chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak pracujete s ovládacieho prvku textového poľa alebo ovládacom prvku výberu dátumu, kliknite na kartu údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ovládacieho prvku textového poľa alebo ovládacom prvku výberu dátumu, uistite sa, že v zozname Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

  • Pre ovládací prvok poľa výraz zabezpečiť, že v zozname formátovať ako zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

 4. V dialógovom okne formát s typom údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete formátovať ovládací prvok na zobrazenie iba dátum, vyberte štýl zobrazenia, ktoré chcete v zozname Zobraziť dátum takto.

  • Ak chcete formátovať ovládací prvok sa zobrazí len čas, vyberte požadovaný štýl zobrazenia v zozname Zobraziť čas ako je táto.

  • Ak chcete formátovať ovládací prvok na zobrazenie dátumu a času, vyberte štýl zobrazenia, ktoré chcete pre dátum v zozname Zobraziť dátum takto a potom vyberte štýl zobrazenia, ktoré chcete pre čas v zozname Zobraziť čas ako je táto.

   Poznámka: Štýly zobrazenia, ktoré obsahujú hviezdičku sa aktualizujú tak, aby zodpovedali aktuálny formát určený parametrom používateľa systémové nastavenia.

 5. Zmena miestnych nastavení dátumu a času nastavenia, vyberte krajinu alebo oblasť, ktorá sa má v zozname miestneho nastavenia.

Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom nepodporujú zobrazenia dátumu a času v rovnakom ovládacom prvku. Zobrazenie dátumu a času v samostatných ovládacích prvkoch pomocou nasledujúceho postupu:

Zobrazenie dátumu a času v samostatných ovládacích prvkoch

Skôr než začnete, uistite sa, že šablóna formulára obsahuje dva ovládacie prvky a či oba ovládacie prvky sú viazané na rovnaké pole v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na výber dátumu, textové pole alebo výraz pole ovládací prvok, ktorý chcete použiť na zobrazenie dátumu.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak pracujete s ovládacieho prvku textového poľa alebo ovládacom prvku výberu dátumu, kliknite na kartu údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Zabezpečiť, aby sa zobrazí v zozname Typ údajov typ údajov Dátum a čas a potom kliknite na položku Formát.

 4. V zozname Zobraziť dátum takto v dialógovom okne Formát dátumu a času kliknite na požadovaný štýl zobrazenia.

 5. V zozname Zobraziť čas ako je táto, kliknite na položku (nezobrazovať čas).

 6. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

 7. Dvakrát kliknite na výber dátumu, textového poľa alebo výraz Ovládací prvok poľa v šablóne formulára, ktorý chcete použiť na zobrazenie času.

 8. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak pracujete s ovládacieho prvku textového poľa alebo ovládacom prvku výberu dátumu, kliknite na kartu údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 9. Zabezpečiť, aby sa zobrazí v zozname Typ údajov typ údajov dátum a čas a potom kliknite na položku Formát.

 10. V zozname Zobraziť dátum takto v dialógovom okne Formát dátumu a času kliknite na položku (nezobrazovať dátumu).

 11. V zozname Zobraziť čas ako toto kliknite na požadovaný štýl zobrazenia.

 12. Zmena miestnych nastavení dátumu a času nastavenia, vyberte krajinu alebo oblasť, ktorá sa má v zozname miestneho nastavenia.

  Poznámka: Ak vyberiete miestne nastavenie ako angličtina (Spojené štáty), niektoré formáty dátumu nebudú k dispozícii, keď používatelia vyplnia formuláre pomocou webového prehliadača. Napríklad formát dátumu 14-mars-01 sa nepodporuje v miestnom nastavení francúzština (Belgicko). Ak chcete zabezpečiť, že nechcete používať formát dátumu, ktorý nie je podporovaná, spustiť kontrolu kompatibility pred publikovaním šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Nastavte počet desatinných miest

Môžete určiť počet desatinných miest, ktoré sa zobrazujú iba pre ovládacie prvky textových polí, ktorých typ údajov desatinné číslo alebo na ovládacích prvkoch výrazového poľa, ktoré sú formátované ako desatinné číslo. Zmena počtu desatinných miest ovplyvní iba zobrazené hodnoty, a nie hodnotu uloženú v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa ktorých údaje, ktoré chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak používate ovládacieho prvku textového poľa, kliknite na kartu údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Textového poľa, uistite sa, že v zozname Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

  • Pole výrazu zabezpečiť, že v zozname formátovať ako zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

 4. V zozname desatinné miesta v časti Ďalšie možnosti, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť stanoveným počtom desatinných miest, vyberte počet desatinných miest, ktoré chcete.

  • Ak chcete zobraziť počet desatinných miest, ktoré používateľ zadá do ovládacieho prvku, kliknite na položku automaticky.

Na začiatok stránky

Zmena ako záporné čísla sa zobrazia

Môžete určiť spôsob záporné čísla sa zobrazia len pre ovládacie prvky textových polí, ktorých typ údajov desatinné alebo celé číslo, alebo v poli výrazu ovládacie prvky, ktoré sú formátované desatinné alebo celé číslo.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa ktorých údaje, ktoré chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak pracujete s ovládacieho prvku textového poľa, kliknite na kartu údaje.

  • Ak pracujete s ovládacím prvkom výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Textového poľa, uistite sa, že v zozname Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

  • Pole výrazu zabezpečiť, že v zozname formátovať ako zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

 4. V zozname zobrazenia záporných čísel takto v časti Ďalšie možnosti, vyberte požadovaný štýl zobrazenia.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie formátovania percent čísla

Ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa môžete formátovať tak, že čísla, ktoré používatelia zadávajú do poľa sa zobrazujú ako percentá. Toto formátovanie ovplyvňuje zobrazovanie hodnôt vo formulári aj hodnoty, ako sú uložené. Znamená to, že hodnoty, ktoré je zadané do ovládacieho prvku s formátovaním percenta sa bude považovať za percentuálna hodnota.

Poznámky: 

 • Program InfoPath nepridá percenta symbolov na čísla, ktoré sú formátované ako percentá. Ak chcete pridať symbolom percent označenie ovládacieho prvku, kliknite na miesto, kde sa má zobraziť symbol percenta, a potom zadajte %.

 • Môžete pridať formátovanie ako percentá iba ovládacích prvkoch textového poľa, ktorých typ údajov decimal alebo ovládacích prvkov výrazového poľa, ktoré sú formátované ako desatinné číslo.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa ktorých údaje, ktoré chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak používate ovládacieho prvku textového poľa, kliknite na kartu údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Textového poľa, uistite sa, že v zozname Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

  • Pole výrazu zabezpečiť, že v zozname formátovať ako zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

 4. V dialógovom okne Číselný formát, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete formátovať číslo ako percento, kliknite na položku percentá.

  • Ak chcete odstrániť formátovanie ako percentá, kliknite na položku číslo.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie symbol zoskupenia číslic číslo

Môžete pridať symbol zoskupenia číslic iba pre ovládacie prvky textových polí, ktorých typ údajov desatinné alebo celé číslo alebo výraz pole ovládacích prvkov, ktoré sú formátované ako desatinné alebo celé číslo. V závislosti od miestnych nastavení, ktoré vyberiete, oddeľovač samostatné viac alebo menej ako tri číslic. Pridanie alebo odstránenie symbol zoskupenia číslic ovplyvňuje iba zobrazené hodnoty, nie hodnoty uložené v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa ktorých údaje, ktoré chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak používate ovládacieho prvku textového poľa, kliknite na kartu údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Textového poľa, uistite sa, že v zozname Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

  • Pole výrazu zabezpečiť, že v zozname formátovať ako zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

 4. V dialógovom okne Formát typu údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať symbol zoskupenia číslic číslo, použite symbol zoskupenia číslic začiarknite políčko, v časti Ďalšie možnosti.

  • Ak chcete odstrániť symbol zoskupenia číslic z čísla, zrušte začiarknutie políčka použiť symbol zoskupenia číslic v časti Ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie symbolu meny

Môžete pridať symboly meny len na ovládacích prvkoch textového poľa, ktorých typ údajov desatinné alebo celé číslo alebo na ovládacích prvkoch výrazového poľa, ktoré sú formátované ako desatinné alebo celé číslo. Pridanie alebo odstránenie symbolu meny ovplyvňuje iba zobrazené hodnoty, nie hodnoty uložené v zdroji údajov.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok textového poľa alebo výrazového poľa ktorých údaje, ktoré chcete formátovať.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak používate ovládacieho prvku textového poľa, kliknite na kartu údaje.

  • Ak používate ovládací prvok výrazového poľa, kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Textového poľa, uistite sa, že v zozname Typ údajov zobrazuje vhodný typ údajov a potom kliknite na položku Formát.

  • Pole výrazu zabezpečiť, že v zozname formátovať ako zobrazuje vhodný typ údajov, a potom kliknite na položku Formát.

 4. V dialógovom okne Formát typu údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať symbol meny, kliknite na položku mena a potom v zozname mena vyberte typ meny, ktorú chcete zobraziť.

  • Ak chcete odstrániť symbol meny, kliknite na položku číslo.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×