Vlastnosť Formát môžete nastaviť na preddefinované formáty Áno/Nie, True/False alebo Zapnuté/Vypnuté, alebo si môžete vytvoriť vlastný formát pre typ údajov Áno/Nie.

Nastavenie

Ako predvolený ovládací prvok používa Access pre typ údajov Áno/Nie začiarkavacie políčko. Preddefinované a vlastné formáty sa ignorujú, keď sa používa ovládací prvok začiarkavacie políčko. Preto sa tieto formáty vzťahujú len na údaje, ktoré sa zobrazujú v ovládacom prvku textové pole.

Preddefinované formáty

Formáty Áno, True a Zapnuté sú ekvivalentné, rovnako ako formáty Nie, False a Vypnuté. Ak určíte nejaký preddefinovaný formát a potom zadáte jeho ekvivalentnú hodnotu, zobrazí sa preddefinovaný formát s ekvivalentnou hodnotou. Ak zadáte napríklad hodnotu True alebo Zapnuté do textového poľa ovládacieho prvku s vlastnosťou Formát nastavenou na Áno/Nie, hodnota sa automaticky skonvertuje na Áno.

Vlastné formáty

Typ údajov Áno/Nie môže použiť vlastné formáty obsahujúce až tri sekcie.

Sekcia

Popis

Prvá sekcia

Táto sekcia nemá žiadny vplyv na typ údajov Áno/Nie. Bodkočiarka (;) je však požadovaná ako zástupný objekt.

Druhá sekcia

Text, ktorý sa má zobraziť namiesto hodnoty Áno, True alebo Zapnuté.

Tretia sekcia

Text, ktorý sa má zobraziť namiesto hodnoty Nie, False alebo Vypnuté.


Príklad

V nasledujúcom príklade je ukázaný vlastný formát Ano/Nie pre ovládací prvok textové pole. Ovládací prvok zobrazí slovo „Vždy“ v modrom pre hodnoty Áno, True alebo Zapnuté, a slovo „Nikdy“ v červenom pre Nie, False alebo Vypnuté.

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×