Formáty Open XML a prípony súborov

Od systému produktov Microsoft Office 2007 sa v balíku Microsoft Office používajú formáty súborov založené na formáte XML, ako napríklad .docx, .xlsx a .pptx. Tieto formáty a prípony súborov sa používajú v programoch Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint. Tento článok obsahuje informácie o hlavných výhodách tohto formátu, opisuje prípony súborov a spôsoby zdieľania súborov balíka Office s ľuďmi, ktorí používajú staršie verzie balíka Office.

Názvy prípon súborov

Obsah tohto článku

Výhody formátov Open XML

Nové prípony súborov XML

Zdieľanie súborov v odlišných verziách balíka Office

Výhody formátov Open XML

Formáty Open XML majú množstvo výhod, a to nielen pre pre vývojárov a ich riešenia, ale aj pre jednotlivcov a organizácie všetkých veľkostí:

  • Komprimované súbory     Súbory sa automaticky komprimujú a v niektorých prípadoch môžu byť až o 75 percent menšie. Formáty Open XML používajú na ukladanie dokumentov komprimačnú technológiu zip, ktorá umožňuje zníženie nákladov, pretože zmenšuje priestor na disku potrebný na uloženie súborov, ako aj šírku pásma potrebnú na odosielanie súborov prostredníctvom e-mailu, siete alebo internetu. Keď súbor otvoríte, automaticky sa nekomprimuje. Keď súbor uložíte, znova sa automaticky skomprimuje. Na otváranie a zatváranie súborov v balíku Office nie je nutné inštalovať žiadne osobitné pomôcky na kompresiu.

  • Vylepšená obnova poškodených súborov     Súbory majú modulárnu štruktúru, ktorá vzájomne oddeľuje rôzne zložky údajov v súbore. To umožňuje otvoriť súbory dokonca aj vtedy, keď je zložka v súbore (napríklad graf alebo tabuľka) poškodená.

  • Podpora pre rozšírené funkcie    Mnohé rozšírené funkcie balíka Office 365 vyžadujú, aby bol dokument uložený vo formáte Open XML. Položky ako Automatické ukladaniea Kontrola zjednodušenia ovládaniamôžu dva príklady fungovať len na súboroch uložených v modernom formáte Open XML.

  • Lepšia ochrana a kontrola osobných údajov     Pri zdieľaní dokumentov sa zachováva dôvernosť, pretože informácie umožňujúce osobnú identifikáciu a citlivé obchodné informácie, ako napríklad mená autorov, komentáre, sledované zmeny alebo cesty k súborom, je možné jednoducho identifikovať a odstrániť pomocou funkcie Kontrola dokumentov.

  • Lepšia integrácia a vzájomné prepojenie obchodných údajov     Použitie formátov Open XML ako rámca pre prácu s údajmi v skupine produktov balíka Office znamená, že dokumenty, hárky, prezentácie a formuláre je možné uložiť vo formáte súborov XML, ktorý je voľne dostupný pre každého a vzťahuje sa naň bezplatná licencia. Balík Office tiež podporuje schémy XML definované používateľom, ktoré rozširujú existujúce typy dokumentov balíka Office. Znamená to, že používatelia môžu jednoducho odomknúť informácie v existujúcich systémoch a pracovať s nimi v známych programoch balíka Office. Informácie, ktoré sú vytvorené v rámci balíka Office, je možné jednoducho použiť v iných podnikových aplikáciách. Na otvorenie a vykonávanie úprav v súbore balíka Office potrebujete len pomôcku na komprimovanie a editor XML.

  • Jednoduchšia detekcia súborov obsahujúcich makrá     Súbory, ktoré sú uložené s použitím predvolenej prípony x (napríklad .docx, .xlsx alebo .pptx), nemôžu obsahovať makrá programu Visual Basic for Applications (VBA) ani makrá XML. Makrá môžu obsahovať iba súbory, ktoré majú príponu končiacu písmenom m (napríklad .docm, .xlsm alebo .pptm).

Zoznam typov súboru

Pred uložením súboru v binárnom formáte si prečítajte časť Zdieľanie súborov v odlišných verziách balíka Office.

Ako môžem konvertovať súbor zo starého binárneho formátu na moderný formát Open XML?

Keď je súbor otvorený v aplikácii balíka Office, kliknite na položku súbor> Uložiť ako (alebo Uložiť kópiu, ak je súbor uložený vo OneDrive alebo SharePointe) a skontrolujte, či je Typ uložiť vo formáte nastavený na moderný formát.

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s typmi súborov a vyberte iný formát súboru pre dokument

Vytvorí sa nová kópia súboru vo formáte Open XML.

Nové prípony súborov XML

Dokumenty, hárky a prezentácie, ktoré ste vytvorili v Office, sú predvolene uložené vo formáte XML s príponami názvov súborov, ktoré sú k príponám súborov, ktoré už poznáte, k príponám názvu súboru. Znak "x" označuje súbor XML, ktorý neobsahuje žiadne makrá, a znak "m" označuje súbor XML, ktorý obsahuje makrá. Ak napríklad uložíte dokument vo Worde, súbor teraz použije príponu názvu súboru. docx predvolene namiesto prípony názvu súboru. doc.

Uloženie súboru s príponou .docx

Keď uložíte súbor ako šablónu, zobrazí sa ten istý druh zmeny. Prípona šablóny použitá v starších verziách je tam, ale teraz má "x" alebo "m" na konci. Ak súbor obsahuje kód alebo makrá, musíte ho uložiť pomocou nového formátu XML súboru s povolenými makrami, čím sa do prípony súboru pridá znak m pre makro.

Nasledujúce tabuľky uvádzajú všetky predvolené prípony názvov súborov v Word, Excel a PowerPoint.

Word

Typ súboru XML

Prípona

Dokument

.docx

Dokument obsahujúci makro

.docm

Šablóna

.dotx

Šablóna obsahujúca makro

.dotm

Excel

Typ súboru XML

Prípona

Zošit

.xlsx

Zošit obsahujúci makro

.xlsm

Šablóna

.xltx

Šablóna obsahujúca makro

.xltm

Binárny zošit (nie vo formáte XML)

.xlsb

Doplnok obsahujúci makro

.xlam

PowerPoint

Typ súboru XML

Prípona

Prezentácia

.pptx

Prezentácia obsahujúca makro

.pptm

Šablóna

.potx

Šablóna obsahujúca makro

.potm

Doplnok obsahujúci makro

.ppam

Čistá prezentácia

.ppsx

Čistá prezentácia obsahujúca makro

.ppsm

Snímka

.sldx

Snímka obsahujúca makro

.sldm

Motív balíka Office

.thmx

Zdieľanie súborov v odlišných verziách balíka Office

Balík Office umožňuje ukladať súbory vo formátoch Open XML, ako aj v binárnom formáte starších verzií balíka Office. Obsahuje nástroje na kontrolu kompatibility a konvertory súborov, ktoré umožňujú zdieľanie súborov medzi rôznymi verziami balíka Office.

Otváranie existujúcich súborov v balíku Office     Môžete otvárať a upravovať súbor, ktorý bol vytvorený v staršej verzii balíka Office, a potom ho ukladať v existujúcom formáte. Vzhľadom na to, že na dokumente môžete spolupracovať s používateľom, ktorý má staršiu verziu balíka Office, balík Office obsahuje kontrolu kompatibility, aby ste nezaviedli funkciu nepodporovanú v staršej verzii balíka Office. Keď súbor ukladáte, kontrola kompatibility ohlási tieto funkcie a umožní ich odstránenie skôr, než budete pokračovať v ukladaní.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×