Formáty súborov podporované v Exceli

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Excelový súbor môžete uložiť v inom formáte súboru tak, že kliknete na súbor _GT_ Uložiť ako. Formáty súborov, ktoré sú k dispozícii v dialógovom okne Uložiť ako , závisia od toho, aký typ hárka je aktívny (hárok, hárok s grafom alebo iný typ hárka).

Poznámka: Pri uložení súboru v inom formáte súboru sa niektoré prvky formátovania, údaje a funkcie nemusia zachovať.

Ak chcete otvoriť súbor vytvorený v inom formáte súboru, a to buď v staršej verzii Excelu, alebo v inom programe, kliknite na položku súbor > Otvoriť. Ak otvoríte zošit programu Excel 97-2003, automaticky sa otvorí v režime kompatibility. Ak chcete využiť výhody nových funkcií programu Excel 2010, môžete zošit uložiť vo formáte súboru Excel 2010. Máte však aj možnosť pokračovať v práci v režime kompatibility, ktorý zachová pôvodný formát súboru na spätnú kompatibilitu.

Formáty súborov Excelu

Formát

Prípona

Popis

Zošit programu Excel

.xlsx

Predvolený formát súborov programu Excel 2010 a Excel 2007 založený na formáte XML. Neumožňuje uloženie kódov makier jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani hárkov s makrami programu Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Zošit programu Excel podporujúci makrá (kód)

.xlsm

Formát súborov s povolenými makrami založený na jazyku XML a makrá pre Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Binárny zošit Excelu

.xlsb

Formát binárneho súboru (BIFF12) programov Excel 2010 a Excel 2007.

Šablóna

.xltx

Predvolený formát súboru pre Excelovú šablónu pre Excel 2010 a Excel 2007. Neumožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA ani hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Šablóna (kód)

.xltm

Formát súboru s povolenými makrami pre Excelovú šablónu Excel 2010 a Excel 2007. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Zošit Excelu 97 – Excelu 2003

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Šablóna programu Excel 97- Excel 2003

.xlt

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) pre šablóny programu Excel.

Zošit programu Microsoft Excel verzia 5.0/95

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Tabuľka vo formáte XML 2003

.xml

Formát súboru tabuľkového hárka XML 2003 (XMLSS).

Údaje XML

.xml

Formát údajov XML.

Doplnok programu Excel

.xlam

Formát doplnku programov Excel 2010 a Excel 2007 založený na formáte XML, ktorý podporuje makrá. Je to doplnkový program určený na spúšťanie doplnkových kódov. Podporuje používanie projektov jazyka VBA a hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Doplnok Excelu 97 – 2003

.xla

Doplnok programu Excel 97-2003, doplnkový program, ktorý je navrhnutý na spustenie ďalšieho kódu. Podporuje používanie projektov VBA.

Zošit programu Excel 4.0

.xlw

Formát súborov Excelu 4.0, v ktorom sa ukladajú iba hárky, hárky s grafmi a hárky s makrami. Zošit v tomto formáte súboru môžete otvoriť v programe Excel 2010, súbor programu Excel však nie je možné uložiť na tento formát súboru.

Tabuľkový hárok Works 6.0 – 9.0

. XLR

Tabuľkový hárok uložený v Microsoft Works 6.0 – 9.0.

Poznámka: Tento formát je podporovaný iba v Excel Starter.

Formáty textových súborov

Formát

Prípona

Popis

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.prn

Formát programu Lotus s medzerami ako oddeľovacími znakmi. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Uloží zošit ako textový súbor s tabulátormi, ktorý sa používa v inom operačnom systéme Microsoft Windows, a zabezpečuje, aby sa znaky tabulátora, zlomy riadkov a iné znaky vykladali správne. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém Macintosh)

.txt

Uloží zošit ako textový súbor s tabulátormi, ktorý sa používa v operačnom systéme Macintosh, a zabezpečuje, aby sa znaky tabulátora, zlomy riadkov a iné znaky vykladali správne. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém MS-DOS)

.txt

Uloží zošit ako textový súbor s tabulátormi, ktorý sa používa v operačnom systéme MS-DOS, a zabezpečuje, aby sa znaky tabulátora, zlomy riadkov a iné znaky vykladali správne. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text Unicode

.txt

Zošit sa ukladá ako text v kódovaní Unicode, čo je kódovací štandard, ktorý vyvinulo konzorcium Unicode.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Uloží zošit ako textový súbor s hodnotami oddelenými čiarkou, ktorý sa používa v inom operačnom systéme Windows, a zabezpečuje, aby sa znaky tabulátora, zlomy riadkov a iné znaky vykladali správne. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém Macintosh)

.csv

Uloží zošit ako textový súbor s hodnotami oddelenými čiarkou, ktorý sa používa v operačnom systéme Macintosh, a zabezpečuje, aby sa znaky tabulátora, zlomy riadkov a iné znaky vykladali správne. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém MS-DOS)

.csv

Uloží zošit ako textový súbor s hodnotami oddelenými čiarkou, ktorý sa používa v operačnom systéme MS-DOS, a zabezpečuje, aby sa znaky tabulátora, zlomy riadkov a iné znaky vykladali správne. Ukladá sa len aktívny hárok.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov. Ukladá sa len aktívny hárok.

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link. Ukladá sa len aktívny hárok.

Poznámka: Pri uložení zošita v akomkoľvek textovom formáte sa stratí celé formátovanie.

Iné formáty súborov

Formát

Prípona

Popis

DBF 3, DBF 4

.dbf

Súbory vo formáte dBase III a IV. Tieto formáty súborov môžete otvoriť v programe Excel, ale súbor programu Excel nemôžete uložiť vo formáte dBase.

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument

.ods

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument. Súbory Excel 2010 môžete uložiť tak, aby sa dali otvoriť v tabuľkových aplikáciách, ktoré používajú formát OpenDocument Spreadsheet, ako je napríklad Google Docs a openoffice.org calc. Tabuľkové hárky môžete otvoriť aj vo formáte. ods v Excel 2010. Pri ukladaní a otváraní súborov .ods sa môže formátovanie stratiť.

PDF

.pdf

Formát PDF (Portable Document Format). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a umožňuje zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru PDF v režime online alebo pri tlači sa zachováva požadovaný formát. Údaje v súbore nie je možné jednoducho zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

Poznámka: Tento formát nie je podporovaný v programe Excel 2007.

Dokument vo formáte XPS

.xps

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a je vhodný na zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru XPS v režime online alebo pri tlači sa presne zachováva požadovaný formát a údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť.

Poznámka: Tento formát nie je podporovaný v programe Excel 2007.

Formáty súborov, ktoré používajú schránku

Údaje zo schránky balíka Microsoft Office môžete prilepiť do Excelu pomocou príkazu Prilepiť alebo Prilepiť špeciálne (kartadomov , skupina schránka , tlačidlo Prilepiť ), ak sa údaje schránky balíka Office nachádzajú v niektorom z nasledujúcich formátov.

Formát

Prípona

Identifikátory typu Schránky

Obrázok

.wmf alebo .emf

Obrázky vo formáte metasúboru Windows (WMF) alebo vo formáte rozšíreného metasúboru Windows (EMF).

Poznámka     Ak kopírujete obrázok vo formáte metasúboru Windows (WMF) z iného programu, Excel obrázok vloží vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Bitová mapa

.bmp

Obrázky uložené vo formáte bitovej mapy (BMP).

Formáty súborov programu Microsoft Excel

.xls

Binárne formáty súborov pre Excel verzie 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) a Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Textový formát s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Formát s hodnotami oddelenými čiarkami.

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.rtf

Formát RTF. Len z programu Excel.

Vložený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

Objekty Microsoft Excelu, objekty z riadne registrovaných programov, ktoré podporujú OLE 2,0 (OwnerLink ) a obrázok alebo iný formát prezentácie.

Prepojený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

OwnerLink, ObjectLink, prepojenie, obrázok alebo iný formát.

Kresba typu Office

.emf

Formát kresby alebo obrázka typu Microsoft Office (formát rozšíreného metasúboru Windows, EMF).

Text

.txt

Text displeja, text OEM.

Jednosúborová webová stránka

.mht, .mhtml

Jednosúborová webová stránka (MHT alebo MHTML). Tento formát súborov integruje vloženú grafiku, aplety, prepojené dokumenty a iné podporné položky, na ktoré sa odkazuje v dokumente.

Poznámka: Tento formát nie je podporovaný v programe Excel 2007.

Webová stránka

.htm, .html

HTML (Hypertext Markup Language).

Poznámka: Pri kopírovaní textu z iného programu ho Excel prilepí vo formáte HTML bez ohľadu na formát pôvodného textu.

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v programe Excel

Nasledujúce formáty súborov už nie sú podporované v Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter a Excel 2007. Súbory v týchto formátoch súborov nie je možné otvoriť ani uložiť.

Formát

Prípona

Identifikátory typu schránky

Graf programu Excel

.xlc

Formáty súborov programu Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Formáty súborov programu Lotus 1-2-3 (všetky verzie)

Microsoft Works

.wks

Formát súborov programu Microsoft Works (všetky verzie)

DBF 2

.dbf

Formát súborov DBASE II

WQ1

.wq1

Formát súborov programu Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Program Quattro Pro, verzia 5.0 a 7.0 pre Windows.

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v programe Excel Starter

Okrem toho sa v programe Excel Starter už nepodporujú nasledujúce formáty súborov. Súbory v týchto formátoch súborov nie je možné otvoriť ani uložiť.

Formát

Prípona

Doplnok Excelu 97 – 2003

.xla

Doplnok programu Excel

.xlam

Názov zdroja údajov

. DSN

Databáza MDE programu Access

.mde

Pripojenie údajov balíka Office

. odc

Súbor prepojenia údajov

. udl

Otvorenie alebo zobrazenie nepodporovaných formátov súborov

Ak sa v programe Excel nepodporuje formát súboru, ktorý chcete použiť, môžete vyskúšať tieto kroky:

  • Vyhľadajte na internete spoločnosť, ktorá umožňuje Konvertory formátov súborov pre formáty súborov, ktoré nie sú podporované v Exceli.

  • Uložte súbor vo formáte súboru, ktorý podporuje iný program, a potom ho exportujte z tohto programu do formátu súboru, ktorý Excel podporuje.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Formátovanie a funkcie Excelu, ktoré nie sú prenesené do iných formátov súborov

Predplatné na využívanie času naplno

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×