Formáty súborov podporované v počítačovej verzii Projectu

Formáty súborov podporované v počítačovej verzii Projectu

Project môžete otvárať a ukladať súbory v nasledujúcich formátoch súborov. Niektoré formáty umožňujú uložiť všetky informácie v projekte a niektoré formáty umožňujú uložiť iba údaje obsiahnuté v poliach Projectu.

Formát súboru

Popis

Plán Projectu (MPP)

Štandardný formát súboru pre projekt, ktorý používa príponu .mpp.

Súbor programu Project 2010 alebo Project 2013

Project 2010, Project 2013 a Project 2016 používajú rovnaký formát súboru. Projekt vytvorený v programe Project 2016 je možné otvoriť v programe Project 2013 alebo Projecte 2010 bez nutnosti uložiť projekt do iného formátu.

Súbor Microsoft Projectu 2007

Project podporuje otváranie a ukladanie do formátu súboru, ktorý používa Project 2007.

Súbor Microsoft Projectu 2000-2003

Project podporuje otváranie zo súboru vo formáte, ktorý sa používa v Projecte 2000-2002 a Projecte 2003, ale nepodporuje ukladanie do tohto formátu.

Šablóna programu Microsoft Project (MPT)

Toto je súbor šablóny, v ktorom môžete uložiť štandardné informácie. Tento formát používa príponu. mpt. Globálny súbor (Global. mpt) je súbor predlohy, ktorý obsahuje informácie o formátovaní pre všetky projekty, ale nie je možné uložiť úlohy, zdroje alebo priradenia.

Microsoft Excel (formáty .xls, .xlsx, .xlsb a .xlsm)

Formáty používané tabuľkovým programom Microsoft Excel. Tento formát používa prípony .xls, .xlsx a .xslb. Project sa nedá otvoriť alebo Uložiť do excelových tabuľkových hárkov s príponou. xlsm. Do týchto formátov sa dajú exportovať údaje polí, nie však celý projekt.

Textový formát alebo formát ASCII

Formát iba na text alebo ASCII je všeobecný textový formát, ktorý sa používa na spracovanie textu a ďalšie programy. Tento formát používa príponu. txt a je oddelený tabulátorom. Údaje poľa môžete exportovať z jednej tabuľky projektu do tohto formátu, ale nie je možné otvoriť alebo exportovať celý projekt.

Formát CSV (Comma-separated values)

Hodnoty oddelené čiarkou (CSV) je všeobecný textový formát, ktorý sa používa pri spracovaní textu a iných programoch. Tento formát používa príponu. csv a je oddelený čiarkou, kde hodnoty sú oddelené oddeľovačom zoznamu systému. Údaje poľa môžete exportovať z jednej tabuľky projektu do tohto formátu, ale nie je možné otvoriť alebo exportovať celý projekt.

Formát XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) je formát na poskytovanie štruktúrovaných údajov štandardným a konzistentným spôsobom. Tento formát používa príponu .xml. Údaje projektu v tomto formáte je možné exportovať aj importovať. Formát XML sa dá používať na výmenu údajov projektu medzi Projectom a inými programami.

Formát XPS (XML Paper Specification)

Formát XPS je formát elektronických súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov.

Formát PDF (Portable Document Format)

PDF je formát elektronických súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu. Project môžete uložiť vo formáte PDF, ale súbory PDF sa nedajú otvoriť.

Ktoré formáty nebudú fungovať s Project ?

  • Microsoft Project 98. Project sa nedá otvoriť alebo uložiť vo formáte súboru Projectu 98.

  • Microsoft Project Exchange (MPX). Project sa nedá otvoriť ani uložiť vo formáte súboru MPX.

  • Databáza programu Microsoft Project (MPD). Project sa nedá otvoriť ani uložiť vo formáte MPD.

  • Databáza programu Microsoft Access (MDB). Project nie je možné otvoriť ani uložiť projekty uložené v súboroch MDB.

  • ODBC (Open Database Connectivity). Project nedokáže otvoriť ani uložiť projekty uložené v súboroch ODBC.

Formát súboru

Popis

Plán Projectu (MPP)

Štandardný formát súboru pre projekt, ktorý používa príponu .mpp.

Súbor Microsoft Projectu 2007

Project 2010 podporuje otváranie a ukladanie do formátu súboru, ktorý používa Project 2007.

Súbor Microsoft Projectu 2000-2003

Project 2010 a Project 2007 podporujú otváranie a ukladanie do formátu súboru, ktorý používa Project 2000-2002 a Project 2003.

Súbor Microsoft Projectu 98

Project 2010 a Project 2007 nie je možné uložiť vo formáte súboru Projectu 98, ale podporu pri otváraní vo formáte súboru Project 98.

Šablóna programu Microsoft Project (MPT)

Toto je súbor šablóny, v ktorom môžete uložiť štandardné informácie. Tento formát používa príponu. mpt. Globálny súbor (Global. mpt) je súbor predlohy, ktorý obsahuje informácie o formátovaní pre všetky projekty, ale nie je možné uložiť úlohy, zdroje alebo priradenia.

Microsoft Project Exchange (MPX)

Formát ASCII, ktorý sa používa pri riadení projektov a rôznych programoch podporujúcich formát MPX 4,0, ktorý používa príponu. Mpx. Microsoft Project 4,0, Microsoft Project 4,1 a Microsoft Project 98 používajú formát súboru MPX 4,0.

V Projecte 2010 a Projecte 2007 nie je možné uložiť informácie o projekte do tohto formátu súboru.

Microsoft Excel (formáty .xls, .xlsx, .xlsb a .xlsm)

Formáty používané tabuľkovým programom Microsoft Excel. Tento formát používa prípony .xls, .xlsx a .xslb. Project nedokáže otvoriť alebo uložiť excelové tabuľkové hárky s príponou. xlsm. Do týchto formátov sa dajú exportovať údaje polí, nie však celý projekt.

Databáza programu Microsoft Project (MPD)

Formát databázy používaný projektom na ukladanie celých projektov. Tento formát používa príponu. mpd.

Vo formáte MPD nie je možné uložiť súbor pomocou Projectu 2010 alebo Projectu 2007, môžete však otvoriť projekty uložené v súboroch MPD.

Databáza programu Microsoft Access (MDB)

Formát databázy, ktorý používa databázový program Microsoft Office Access, ktorý používa príponu. mdb.

Vo formáte MDB nie je možné uložiť súbor pomocou Projectu 2010 alebo Projectu 2007, môžete však otvoriť projekty uložené v súboroch MDB.

ODBC

Formát, ktorý používajú databázy Microsoft SQL servera kompatibilné s ODBC. Nie je možné uložiť do formátu ODBC pomocou Projectu 2010 alebo Projectu 2007, môžete však otvoriť projekty uložené v súboroch ODBC.

Textový formát alebo formát ASCII

Formát iba na text alebo ASCII je všeobecný textový formát, ktorý sa používa na spracovanie textu a ďalšie programy. Tento formát používa príponu. txt a je oddelený tabulátorom. Údaje poľa môžete exportovať z jednej tabuľky projektu do tohto formátu, ale nie je možné otvoriť alebo exportovať celý projekt.

Formát CSV (Comma-separated values)

Hodnoty oddelené čiarkou (CSV) je všeobecný textový formát, ktorý sa používa pri spracovaní textu a iných programoch. Tento formát používa príponu. csv a je oddelený čiarkou, kde hodnoty sú oddelené oddeľovačom zoznamu systému. Údaje poľa môžete exportovať z jednej tabuľky projektu do tohto formátu, ale nie je možné otvoriť alebo exportovať celý projekt.

Formát XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) je formát na poskytovanie štruktúrovaných údajov štandardným a konzistentným spôsobom. Tento formát používa príponu .xml. Údaje projektu v tomto formáte je možné exportovať aj importovať. Formát XML sa dá používať na výmenu údajov projektu medzi Projectom a inými programami.

Formát XPS (XML Paper Specification)

Formát XPS je formát elektronických súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov.

Project 2007 nedokáže otvoriť ani uložiť projekty uložené v súboroch XPS.

Formát PDF (Portable Document Format)

PDF je formát elektronických súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu.

Project 2010 je možné uložiť vo formáte PDF, ale nie je možné otvoriť súbory PDF.

Project 2007 nedokáže otvoriť ani uložiť projekty uložené v súboroch PDF.

Ako zistím, ktorú verziu aktuálne používam?

  • V prípade počítačových klientov Projectu Online, Projectu 2019, Project 2016 a Project 2013 vyberte položku súbor > konto.

  • V prípade Projectu 2010 kliknite na karte súbor na položku Pomocník.

  • V prípade Projectu 2007 kliknite v ponuke Pomocník na položku informácie o programe Microsoft Office Project.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×