Formáty súborov podporované v PowerPointe

PowerPoint podporuje niekoľko rôznych formátov prezentácií, ako je popísané nižšie.

Ak chcete uložiť prezentáciu ako jeden z nižšie uvedených typov súborov, použite súbor > Uložiť ako .  

Predvolený formát súboru vo PowerPoint verzii 2007 alebo novšej je . pptx.

Typ súboru

Prípona

Používa sa na ukladanie

PowerPointová prezentácia

.pptx

Prezentáciu, ktorú môžete otvoriť v PC v PowerPoint 2007 a novších verziách alebo ktorú môžete otvoriť v Macu v PowerPointe 2008 a novších verziách. 

Prezentáciu môžete otvoriť aj v ľubovoľnom mobilnom zariadení, ktoré má nainštalovaný PowerPoint.

PowerPointová Macro-Enabled prezentácia

.pptm

Prezentácia obsahujúca kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentácia v PowerPointe 97-2003

.ppt

Prezentácia, ktorú môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

Formát dokumentu vo formáte PDF

.pdf

Elektronický formát súborov založený na jazyku PostScript vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems, ktorý zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje zdieľanie súborov.

Formát dokumentu vo formáte XPS

.xps

Nový elektronický formát papiera na výmenu dokumentov v konečnej podobe.

Šablóny návrhov programu PowerPoint

.potx

Šablóna prezentácie PowerPoint, ktorú môžete použiť na formátovanie budúcich prezentácií.

Šablóna návrhu programu PowerPoint Macro-Enabled

.potm

Šablóna obsahujúca vopred schválené makrá, ktoré môžete pridať do šablóny, ktorá sa má použiť v prezentácii.

Šablóna návrhu v PowerPointe 97-2003

.pot

Šablóna, ktorú môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

Motív balíka Office

.thmx

Hárok so štýlmi, ktorý obsahuje definície farebného motívu, motívu písma a efektu.

PowerPointová prezentácia

.ppsx

Prezentácia, ktorá sa vždy otvorí v zobrazení prezentácie, nie v normálnom zobrazení.

PowerPointová Macro-Enabled Zobraziť

.ppsm

Prezentácia obsahujúca vopred schválené makrá, ktoré môžete spustiť v rámci prezentácie.

PowerPoint 97-2003 Zobraziť

.pps

Prezentáciu, ktorú môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

Add-In PowerPointu

.ppam

Doplnok, v ktorom sú uložené vlastné príkazy, kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA) a špecializované funkcie, ako je napríklad doplnok.

PowerPoint 97-2003 Add-In

. PPA

Doplnok, ktorý môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

PowerPointová prezentácia XML

.xml

Prezentácia v štandardnom formáte súboru podporujúceho formát XML.

MPEG-4 Video

.mp4

Prezentácia uložená ako video.

Formát súboru MP4 sa prehrá v mnohých prehrávačoch médií, ako je napríklad prehrávač Windows Media Player.

Windows Media Video

.wmv

Prezentácia uložená ako video.

Formát súboru WMV sa prehrá v mnohých prehrávačoch médií.

Poznámka: Tento formát je k dispozícii len v PowerPoint 2010 a novších verziách.

Formát GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát súboru GIF je obmedzený na podporu 256 farieb. Preto je efektívnejšia pre naskenované obrázky, ako sú napríklad ilustrácie. GIF môže byť tiež dobré pre kresby, čiernobiele obrázky a malý text, ktorý je len s vysokým množstvom pixelov. GIF tiež podporuje animáciu.

JPEG (spoločná Fotografická skupina expertov) FileFormat

.jpg

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát súboru JPEG podporuje 16 miliónov farieb a je najvhodnejší pre fotografie a zložitú grafiku.

Formát PNG (Portable Network Graphics)

.png

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát PNG bol schválený ako štandard pre webové konzorcium World Wide Web Consortium (W3C) na nahradenie obrázka GIF. PNG nepodporuje animáciu vo formáte GIF a niektoré staršie prehliadače nepodporujú tento formát súboru. PNG podporuje priehľadné pozadia.

Formát TIFF (Tag Image File Format)

.tif

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát TIFF je najvhodnejším formátom na ukladanie bitov priradených obrázkov v osobných počítačoch. Grafika TIFF môže byť ľubovoľne rozlíšená a môže byť čierna a biela, sivá alebo farebná.

Bitová mapa nezávislá na zariadení

.bmp

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Bitová mapa je reprezentáciou, ktorá sa skladá z riadkov a stĺpcov bodiek, grafického obrázka v pamäti počítača. Hodnota každej bodky (bez ohľadu na to, či je vyplnená alebo nie) je uložená v jednom alebo viacerých bitoch údajov.

Formát Windows Metafile (metasúbor systému Windows)

.wmf

Snímka ako 16-bitová grafika (na použitie s Microsoft Windowsom 3. x a novším).

Rozšírený metasúbor systému Windows

.emf

Snímka ako 32-bitová grafika (na použitie s Microsoft Windowsom 95 a novším).

Prehľad/RTF

.rtf

Prehľad prezentácie ako textový dokument, ktorý poskytuje menšie veľkosti súborov a možnosť zdieľať súbory bez makier s ostatnými používateľmi, ktorí nemusia mať rovnakú verziu PowerPointu alebo operačný systém, ktorý používate. Žiadny text na table s poznámkami sa neuloží s týmto formátom súboru.

PowerPointová prezentácia s obrázkami

.pptx

PowerPoint prezentáciu, v ktorej boli jednotlivé snímky skonvertované na obrázok. Uložením súboru ako PowerPointovej prezentácie sa zmenší veľkosť súboru. Niektoré informácie sa však stratia.

Striktná otvorená prezentácia XML

.pptx

Prezentácia vo formáte ISO s prísnou verziou súboru prezentácie programu PowerPoint.

Prezentácia vo formáte OpenDocument

. odp

Súbory PowerPoint môžete uložiť tak, aby sa dali otvoriť v prezentáciách, ktoré používajú formát OpenDocument Presentation, ako je napríklad Google Docs a OpenOffice.org impress. Prezentácie môžete otvoriť aj vo formáte. odp v PowerPointe. Pri ukladaní a otváraní súborov. odp sa môžu stratiť niektoré informácie.

Jednosúborová webová stránka

. mht;. MHTML

Webová stránka ako jeden súbor s príponou. htm a všetkými podpornými súbormi, ako sú napríklad obrázky, zvukové súbory, kaskádové štýly, skripty a ďalšie. Vhodné na odoslanie prezentácie e-mailom

Poznámka: Tento formát je k dispozícii len v PowerPoint 2007.

Webová stránka

. htm;. html

Webová stránka ako priečinok so súborom. htm a všetkými podpornými súbormi, ako sú napríklad obrázky, zvukové súbory, kaskádové štýly, skripty a ďalšie. Vhodné na vysielanie na lokalite alebo na úpravu pomocou programu Microsoft Office FrontPage alebo iného editora HTML.

Poznámka: Tento formát je k dispozícii len v PowerPoint 2007.

Dôležité: PowerPoint nepodporuje nasledovné:

 • Ukladanie vo formáte súborov programu PowerPoint 95 (alebo staršej verzie).

 • Súbory Sprievodcu Zbaľ a choď (. ppz).

Na začiatok stránky

Ak chcete uložiť prezentáciu ako jeden z nižšie uvedených typov súborov, použite súbor > Uložiť ako .  

Predvolený formát súboru vo PowerPoint pre macOS verzii 2008 alebo novšej je . pptx.

Typ súboru

Prípona

Používa sa na ukladanie

PowerPointová prezentácia

.pptx

Prezentáciu, ktorú môžete otvoriť v Macu v PowerPointe 2008 a novších verziách, alebo ktorú môžete otvoriť v PC v PowerPoint 2007 a novších verziách. 

Prezentáciu môžete otvoriť aj v ľubovoľnom mobilnom zariadení, ktoré má nainštalovaný PowerPoint.

PowerPointová Macro-Enabled prezentácia

.pptm

Prezentácia obsahujúca kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentácia v PowerPointe 97-2003

.ppt

Prezentácia, ktorú môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

Formát dokumentu vo formáte PDF

.pdf

Elektronický formát súborov založený na jazyku PostScript vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems, ktorý zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje zdieľanie súborov.

Šablóny návrhov programu PowerPoint

.potx

Šablóna prezentácie PowerPoint, ktorú môžete použiť na formátovanie budúcich prezentácií.

Šablóna návrhu programu PowerPoint Macro-Enabled

.potm

Šablóna obsahujúca vopred schválené makrá, ktoré môžete pridať do šablóny, ktorá sa má použiť v prezentácii.

Šablóna návrhu v PowerPointe 97-2003

.pot

Šablóna, ktorú môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

PowerPointová prezentácia

.ppsx

Prezentácia, ktorá sa vždy otvorí v zobrazení prezentácie, nie v normálnom zobrazení.

PowerPointová Macro-Enabled Zobraziť

.ppsm

Prezentácia obsahujúca vopred schválené makrá, ktoré môžete spustiť v rámci prezentácie.

PowerPoint 97-2003 Zobraziť

.pps

Prezentáciu, ktorú môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

Add-In PowerPointu

.ppam

Doplnok, v ktorom sú uložené vlastné príkazy, kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA) a špecializované funkcie, ako je napríklad doplnok.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

PowerPoint 97-2003 Add-In

. PPA

Doplnok, ktorý môžete otvoriť v PowerPointe 97 na Office PowerPoint 2003.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

PowerPointová prezentácia XML

.xml

Prezentácia v štandardnom formáte súboru podporujúceho formát XML.

MPEG-4 Video

.mp4

Prezentácia uložená ako video.

Formát súboru MP4 sa prehrá v mnohých prehrávačoch médií, ako je napríklad prehrávač Windows Media Player.

Poznámka: Tento formát je k dispozícii len v PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac. Možno ho nájsť výberom položky súbor > Exportovať.

MOV

. MOV

Prezentácia uložená ako video.

Súbory MOV je možné prehrať v ľubovoľnej aplikácii, ktorá podporuje filmy vo formáte QuickTime.

Poznámka: Tento formát je k dispozícii len v PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac. Možno ho nájsť výberom položky súbor > Exportovať.

Formát GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát súboru GIF je obmedzený na podporu 256 farieb. Preto je efektívnejšia pre naskenované obrázky, ako sú napríklad ilustrácie. GIF môže byť tiež dobré pre kresby, čiernobiele obrázky a malý text, ktorý je len s vysokým množstvom pixelov. GIF podporuje animácie a priehľadné pozadia.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

JPEG (spoločná Fotografická skupina expertov) FileFormat

.jpg

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát súboru JPEG podporuje 16 miliónov farieb a je najvhodnejší pre fotografie a zložitú grafiku.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

Formát PNG (Portable Network Graphics)

.png

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát PNG bol schválený ako štandard pre webové konzorcium World Wide Web Consortium (W3C) na nahradenie obrázka GIF. PNG nepodporuje animáciu vo formáte GIF a niektoré staršie prehliadače nepodporujú tento formát súboru.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

Formát TIFF (Tag Image File Format)

.tif

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Formát TIFF je najvhodnejším formátom na ukladanie bitov priradených obrázkov v osobných počítačoch. Grafika TIFF môže byť ľubovoľne rozlíšená a môže byť čierna a biela, sivá alebo farebná.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

Bitová mapa nezávislá na zariadení

.bmp

Snímka grafického prvku, ktorý sa má použiť na webových stránkach.

Bitová mapa je reprezentáciou, ktorá sa skladá z riadkov a stĺpcov bodiek, grafického obrázka v pamäti počítača. Hodnota každej bodky (bez ohľadu na to, či je vyplnená alebo nie) je uložená v jednom alebo viacerých bitoch údajov.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

Formát RTF

.rtf

Prehľad prezentácie ako textový dokument, ktorý poskytuje menšie veľkosti súborov a možnosť zdieľať súbory bez makier s ostatnými používateľmi, ktorí nemusia mať rovnakú verziu PowerPoint ani operačný systém, ktorý používate. Žiadny text na table s poznámkami sa neuloží s týmto formátom súboru.

Táto možnosť sa nachádza na lokalite File > export.

Prezentácia vo formáte OpenDocument

. odp

Súbory PowerPoint môžete uložiť tak, aby sa dali otvoriť v prezentáciách, ktoré používajú formát OpenDocument Presentation, ako je napríklad Google Docs a OpenOffice.org impress. Prezentácie môžete otvoriť aj vo formáte. odp v PowerPointe. Pri ukladaní a otváraní súborov. odp sa môžu stratiť niektoré informácie.

Uloženie vo formáte JPEG alebo inom type obrázka

Keď prezentáciu uložíte vo formáte JPEG alebo inom type súboru s obrázkom, každá snímka sa zmení na obrázok a uloží sa ako samostatný súbor v novom priečinku.

 1. Kliknite na položky Súbor > Exportovať.

 2. Vyberte umiestnenie, kam chcete ukladať svoje súbory, a potom v poli Formát súboru kliknite na niektorú z možností: JPEG, TIFF, PNG, GIF alebo BMP.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

V PowerPoint pre web môžete otvoriť tieto typy súborov na úpravy:

 • .pptx

 • .ppsx

 • . odp

Môžete tiež otvoriť tieto staršie typy súborov, ale iba čítať súbor, nie upravovať. Ak chcete upraviť súbor tohto typu, otvorte ho a potom použite súbor > Uložiť kópiu na uloženie súboru vo formáte. pptx, ktorý je možné upraviť:

 • .ppt

 • .pps

V PowerPoint na webe nie je možné otvoriť tieto formáty súborov, ale môžete otvoriť súbor. pptx,. ppsx alebo. odp a potom pomocou súboru > Stiahnuť ako prezentáciu uložiť v týchto formátoch:

 • .pdf

 • . jpg (po výbere tohto formátu sa všetky snímky v prezentácii uložia ako súbor s obrázkom. jpg.)

Pozrite tiež

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Zbalenie prezentácie pre disk CD alebo USB kľúč

Blokovanie alebo odblokovanie externého obsahu v dokumentoch balíka Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×