Funkcia ATAN2

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ATAN2 v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti arkustangens alebo inverzný tangens so zadanými súradnicami x a y. Arkustangens je uhol z osi x k priamke, ktorá obsahuje pôvod (0; 0) a bod s súradnicami (x_num, y_num). Uhol je uvedený v radiánoch medzi-Pi a Pi, okrem-Pi.

Syntax

ATAN2(x_číslo; y_číslo)

Syntax funkcie ATAN2 obsahuje nasledovné argumenty:

  • x_číslo    Povinný argument. je Súradnica x bodu.

  • y_číslo    Povinný argument. Súradnica y bodu.

Poznámky

  • Kladný výsledok znamená uhol, ktorý sa začína kladnou polosou osi x a vynáša sa proti smeru hodinových ručičiek; záporný výsledok znamená uhol v smere hodinových ručičiek.

  • ATAN2(a;b) sa rovná ATAN(b/a). Rozdiel je v tom, že pri funkcii ATAN2 môže byť a rovné 0.

  • Ak sú x_num aj y_num 0, ATAN2 vráti hodnotu #DIV/0! .

  • Ak chcete vyjadriť arkustangens v stupňoch, vynásobte výsledok výrazom 180/PI( ) alebo použite funkciu DEGREES.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

=ATAN2(1; 1)

Arkustangens bodu 1;1 v radiánoch, pí/4

0,785398163

=ATAN2(-1; -1)

Arkustangens bodu -1;-1 v radiánoch, -3*pí/4

-2,35619449

=ATAN2(-1; -1)*180/PI()

Arkustangens bodu 1;1 v stupňoch

-135

=DEGREES(ATAN2(-1; -1))

Arkustangens bodu 1;1 v stupňoch

-135

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×