Funkcia CallByName

Vykoná metódu objektu alebo nastaví či vráti vlastnosť pre objekt.

Syntax

CallByName ( object , procname, calltype [, args()])

Syntax funkcie CallByName má tieto argumenty:

Argument

Popis

object

Povinný argument. Variant (Object). Názov objektu, na ktorom sa funkcia vykoná.

procname

Povinný argument. Variant (String). Reťazcový výraz obsahujúci názov vlastnosti alebo metódy objektu.

calltype

Povinný argument. Konštanta. Konštanta typu vbCallType, ktorá predstavuje typ volanej procedúry.

args ()

Voliteľný argument. Variant (Array).


Poznámky

Funkcia CallByName slúži na získanie alebo nastavenie vlastnosti či na vyvolanie metódy v čase spustenia pomocou názvu reťazca.

V nasledujúcom príklade sa v prvom riadku pomocou funkcie CallByName nastaví vlastnosť MousePointer textového poľa, v druhom riadku sa získa hodnota vlastnosti MousePointer a v treťom riadku sa vyvolá metóda Move na premiestnenie textového poľa:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia CallByName použitá na vyvolanie metódy Move tlačidla príkazu.

V príklade sa používa aj formulár (Form1) s tlačidlom (Command1) a menovka (Label1). Pri načítaní formulára sa vlastnosť Caption menovky nastaví na názov metódy, ktorá sa má vyvolať, v tomto prípade „Move“. Po kliknutí na tlačidlo funkcia CallByName vyvolá metódu na zmenu umiestnenia tlačidla.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×