Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CUBEMEMBER  v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti člen alebo n-ticu kocky. Používa sa na overenie existencie člena alebo n-tice v kocke.

Syntax

CUBEMEMBER(pripojenie; členský_výraz; [popis])

Syntax funkcie CUBEMEMBER obsahuje nasledovné argumenty:

 • Pripojenie    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec názvu pripojenia ku kocke.

 • Členský_výraz    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec multidimenzionálneho výrazu (MDX), ktorý sa vyhodnocuje ako jedinečný člen v kocke. Argument členský_výraz môže byť n-tica určená ako rozsah buniek alebo pole konštánt.

 • Popis    Voliteľný argument. Predstavuje textový reťazec, ktorý sa zobrazí v bunke namiesto nadpisu (ak je definovaný) z kocky. Ak je vrátená n-tica, použije sa nadpis posledného člena n-tice.

Poznámky

 • Počas vyhodnocovania funkcie CUBEMEMBER sa v bunke dočasne zobrazí správa "#ZÍSKAVAJÚ_SA_ÚDAJE…", pokiaľ sa nenačítajú všetky údaje.

 • Ak použijete funkciu CUBEMEMBER ako argument inej funkcie kocky, funkcia kocky využije výraz MDX identifikujúci člena alebo n-ticu, nie hodnotu zobrazenú v bunke funkcie CUBEMEMBER.

 • Ak názov pripojenia nie je platným pripojením zošita uloženým v zošite, funkcia CUBEMEMBER vráti #NAME? . Ak server Online Analytical Processing (OLAP) nie je spustený, nie je k dispozícii alebo vráti chybové hlásenie, funkcia CUBEMEMBER vráti #NAME? .

 • Ak je neplatný aspoň jeden prvok n-tice, funkcia CUBEMEMBER vráti #VALUE! .

 • Ak je member_expression dlhší ako 255 znakov, čo je limit argumentu funkcie, funkcia CUBEMEMBER vráti #VALUE! . Ak chcete použiť textové reťazce dlhšie ako 255 znakov, zadajte textový reťazec do bunky (pre ktorú je limit 32 767 znakov) a potom ako argument použite odkaz na bunku.

 • Funkcia CUBEMEMBER vracia chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ, ak:

  • Syntax člena výrazu je nesprávna.

  • Člen určený výrazom MDX v kocke neexistuje.

  • N-tica nie je platná, pretože neexistuje prienik určitých hodnôt. (Toto sa môže vyskytnúť v prípade viacerých prvkov rovnakej hierarchie.)

  • Množina obsahuje aspoň jedného člena s odlišnou dimenziou ako ostatní členovia.

 • Funkcia CUBEMEMBER môže vrátiť chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ, ak odkazujete na objekt relácie, ako sú vypočítavaný člen alebo množina členov kontingenčnej tabuľky so zdieľaným pripojením k údajom a kontingenčná tabuľka je zrušená alebo konvertovaná na vzorce. (Na karte Možnosti v skupine Nástroje kliknite na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku Konvertovať na vzorce).

Príklady

=CUBEMEMBER("Predaj";"[Obdobie].[Fiškálne].[2004]")

=CUBEMEMBER($A$1;D$12)

=CUBEMEMBER("Predaj";(B4; C6; D5);"PredajZaRok2004")

=CUBEMEMBER("xlextdat8 Potraviny 2000 Predaj";"([Produkt].[Potraviny];[Obdobie].[1997])")

=CUBEMEMBER($A$1;C$12:D$12)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×