Funkcia DDB

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DDB v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta odpis majetku za zadané obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej zadanej metódy.

Syntax

DDB(cena; zostatok; životnosť; obdobie; [faktor])

Syntax funkcie DDB obsahuje nasledovné argumenty:

  • Cena    Povinný argument. Vstupná cena majetku.

  • Zostatok    Povinný argument. Hodnota na konci odpisovania (zostatková cena majetku). Táto hodnota môže byť 0.

  • Životnosti    Povinný argument. Počet období, v ktorých sa majetok odpisuje (niekedy sa nazýva aj životnosť aktíva).

  • Obdobie    Povinný argument. Obdobie, za ktoré chcete vypočítať odpis. Argument obdobie musí byť zadaný v rovnakých jednotkách ako argument životnosť.

  • Faktor    Voliteľný argument. Miera poklesu zostatku. Ak tento argument nezadáte, použije sa hodnota 2 (metóda dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku).

Dôležité: Hodnoty všetkých piatich argumentov musia byť kladné čísla.

Poznámky

  • Metóda dvojitého odpisovania z klesajúceho zostatku je metódou zrýchleného odpisovania. Odpis je najvyšší v prvom období a v nasledujúcich obdobiach klesá. Funkcia DDB používa na výpočet odpisu za určité obdobie nasledovný vzorec:

Min( (náklady – celkové odpisy za predchádzajúce obdobia) * (faktor / životnosť), (náklady – zostatková hodnota – celkové odpisy za predchádzajúce obdobia) )

  • Ak nechcete použiť dvojité odpisovanie, zadajte iný faktor.

  • Ak chcete prejsť na metódu rovnomerného odpisovania, keď je hodnota odpisu vyššia ako klesajúci zostatok, použite funkciu VDB.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

 

2 400 EUR

Počiatočné náklady

300 EUR

Zostatková hodnota

10

Životnosť v rokoch

Vzorec

Popis

Výsledok

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Odpis za prvý deň s použitím metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku. Predvolený faktor je 2.

1,32 EUR

=DDB(A2;A3;A4*12;1;2)

Odpisy za prvý mesiac.

40,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Odpisy za prvý rok.

480,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Odpisy za druhý rok s použitím faktora 1,5 namiesto metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku.

306,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;10)

Odpisy za desiaty rok. Predvolený faktor je 2.

22,12 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×