Funkcia Environ

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti reťazec priradený k premennej prostredia operačného systému. Nie je k dispozícii v počítačoch Macintosh

Syntax

Environ( { reťazecprostredia | číslo } )

Syntax funkcie Environ má tieto argumenty:

Argument

Popis

reťazecprostredia

Voliteľný argument. Reťazcový výraz obsahujúci názov premennej prostredia.

číslo

Voliteľný argument. Numerický výraz zodpovedajúci číselnému poradiu reťazca prostredia v tabuľke Reťazec prostredia. Argument číslo môže byť akýkoľvek numerický výraz, ale pred výpočtom sa zaokrúhli na celé číslo.


Poznámky

Ak sa argument reťazecprostredia nedá v tabuľke reťazcov prostredia nájsť, vráti sa reťazec s nulovou dĺžkou (""). V opačnom prípade vráti funkcia Environ text priradený ku konkrétnemu argumentu reťazecprostredia, teda text, za ktorým nasleduje znak rovnosti (=) nachádzajúci sa v tabuľke Reťazec prostredia určený pre premennú prostredia.

Ak zadáte argument číslo, vráti sa reťazec zaberajúci číselnú pozíciu v tabuľke reťazcov prostredia. V tomto prípade vráti funkcia Environ všetok text vrátane argumentu reťazecprostredia. Ak v zadanej pozícii neexistuje žiadny reťazec prostredia, funkcia Environ vráti reťazec nulovej dĺžky.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia Environ použitá na poskytnutie čísla položky a dĺžky príkazu PATH pochádzajúceho z tabuľky reťazcov prostredia. Nie je k dispozícii v počítačoch Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×