Funkcia FINV

Vráti inverznú hodnotu (sprava ohraničeného) rozdelenia pravdepodobnosti F. Ak p = F.DIST.RT(x,...), potom F.INV.RT(p,...) = x. Ak je p = funkcia FDIST (x,...), potom funkcia FINV (p,...) = x.

Rozdelenie F sa môže použiť v F-teste, ktorý porovnáva stupeň rozdielnosti dvoch množín údajov. Môžete napríklad analyzovať rozdelenie príjmov v Českej republike a na Slovensku a určiť, či je v týchto krajinách podobný stupeň rozdielnosti príjmov.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o týchto nových funkciách nájdete v témach F.INV (funkcia) a F.INV.RT (funkcia).

Syntax

FINV(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti1;stupeň_voľnosti2)

Syntax funkcie FINV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Predstavuje pravdepodobnosť spojenú s kumulatívnym rozdelením F.

  • Stupeň_voľnosti1     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v čitateli.

  • Stupeň_voľnosti2     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v menovateli.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nemá číselný formát, funkcia FINV vráti #VALUE. .

  • Ak je pravdepodobnosť < 0 alebo pravdepodobnosti > 1, funkcia FINV vráti #NUM! .

  • Ak nie je argument stupeň_voľnosti1 alebo stupeň_voľnosti2 celé číslo, skráti sa.

  • Ak deg_freedom1 < 1 alebo deg_freedom1 ≥ 10 ^ 10, funkcia FINV vráti #NUM. .

  • Ak deg_freedom2 < 1 alebo deg_freedom2 ≥ 10 ^ 10, funkcia FINV vráti #NUM. .

Funkcia FINV možno použiť na vrátenie kritických hodnôt z rozdelenia F. Výstup výpočtu ANOVA napríklad často obsahuje údaje pre štatistickú hodnotu F, pravdepodobnosť F a kritickú hodnotu F na úrovni 0,05 významnosti. Ak chcete vrátiť kritickú hodnotu F, použite úroveň dôležitosti ako argument pravdepodobnosti na funkcia FINV.

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia FINV hodnotu x, pre ktorú platí FDIST(x; stupeň_voľnosti1; stupeň_voľnosti2) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie FINV závisí od presnosti funkcie FDIST. Funkcia FINV používa metódu iteračného hľadania. Ak vyhľadávanie po 100 iteráciách nekonverguje, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,01

Pravdepodobnosť priradená ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii F

6

Počet stupňov voľnosti čitateľa

4

Počet stupňov voľnosti menovateľa

Vzorec

Popis

Výsledok

=FINV(A2;A3;A4)

Inverzná hodnota rozdelenia pravdepodobnosti (pravdepodobnostnej funkcie) F pri vyššie uvedených podmienkach

15,206865

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×