Funkcia FreeFile

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti celé číslo predstavujúce ďalšie číslo súboru, ktoré sa môže použiť v príkaze Otvoriť.

Syntax

FreeFile[(číslorozsahu)]

Voliteľný argument číslorozsahu je variant určujúci rozsah, od ktorého sa má vrátiť číslo nasledujúceho voľného súboru. Zadajte hodnotu 0 (predvolené), ak chcete vrátiť číslo súboru v rozsahu 1 – 255 vrátane. Zadajte hodnotu 1, ak chcete vrátiť číslo súboru v rozsahu 256 – 511.

Poznámky

Funkciu FreeFile môžete použiť, ak chcete poskytnúť číslo súboru, ktoré sa ešte nepoužíva.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia FreeFile použitá na vrátenie ďalšieho dostupného čísla súboru. Na výstup je otvorených päť súborov v rámci slučky a do každého z nich sa zapisujú vzorové údaje.

Dim MyIndex, FileNumber
For MyIndex = 1 To 5 ' Loop 5 times.
' Get unused file number.
FileNumber = FreeFile
' Create file name.
Open "TEST" & MyIndex For Output As #FileNumber
' Output text.
Write #FileNumber, "This is a sample."
' Close file.
Close #FileNumber
Next MyIndex

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×