Funkcia Input

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti reťazec obsahujúci znaky zo súboru otvoreného v režime Input alebo Binary.

Syntax

Input( číslo, [# ] číslo súboru)

Syntax funkcie Input má tieto argumenty:

Argument

Popis

číslo

Povinný argument. Akýkoľvek platný numerický výraz určujúci počet znakov, ktoré sa majú vrátiť.

číslo súboru

Povinný argument. Akékoľvek platné číslo súboru.


Poznámky

Údaje načítané pomocou funkcie Input sa zvyčajne zapíšu do súboru pomocou príkazu Print # alebo Put. Túto funkciu používajte len so súbormi otvorenými v režime Input alebo Binary.

Na rozdiel od príkazu Input # vráti funkcia Input všetky načítané znaky vrátane čiarok, koncov riadkov, znakov posunu riadka, úvodzoviek a úvodných medzier.

So súbormi otvorenými na prístup typu Binary sa opakuje pokus o prečítanie súboru pomocou funkcie Input dovtedy, kým funkcia EOF nevráti hodnotu True a nevygeneruje chybu. Pri načítavaní binárnych súborov s funkciou Input použite namiesto funkcie EOF funkcie LOF a Loc, prípadne pri použití funkcie EOF použite príkaz Get.

Poznámka:  V prípade bajtových údajov obsiahnutých v textových súboroch použite funkciu InputB. Pri funkcii InputB argument číslo určuje počet bajtov, ktorý má funkcia vrátiť, a nie počet znakov.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia Input použitá na postupné načítavanie po jednom znaku zo súboru, ktorý sa vytlačí do okna Immediate. V tomto príklade sa predpokladá, že TESTFILE je textový súbor s niekoľkými riadkami vzorových údajov.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×