Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Funkcia NPV

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje čistú súčasnú hodnotu investícií na základe sérií pravidelných hotovostných tokov (platieb a príjmov) a diskontnej sadzby.

Syntax

NPV ( rate, values ())

Syntax funkcie NPV má tieto argumenty:

Argument

Popis

rate

Povinné. Hodnota typu Double, ktorá určuje diskontnú sadzbu počas určitého obdobia vyjadrenú ako desatinné číslo.

values ()

Povinné. Pole s hodnotami typu Double, ktoré určujú hodnoty hotovostných tokov. Pole musí obsahovať aspoň jednu zápornú hodnotu (platbu) a aspoň jednu kladnú hodnotu (príjem).


Poznámky

Čistá súčasná hodnota investícií je skutočná hodnota budúcej série platieb a príjmov.

Funkcia NPV používa poradie hodnôt v poli na interpretovanie poradia platieb a príjmov. Skontrolujte, či ste zadali hodnoty platieb a príjmov v správnom poradí.

Investícia funkcie NPV začína jedno obdobie pred dátumom prvej hodnoty hotovostného toku a končí poslednou hodnotou hotovostného toku v poli.

Výpočet čistej súčasnej hodnoty vychádza z budúcich hotovostných tokov. Ak sa prvý hotovostný tok vyskytne na začiatku prvého obdobia, táto prvá hodnota sa musí pripočítať k hodnote, ktorú vráti funkcia NPV, a nesmie byť zahrnutá medzi hodnotami hotovostného toku argumentu values().

Funkcia NPV je podobná funkcii PV (súčasná hodnota), až na to, že funkcia PV povoľuje, aby hotovostné toky začínali buď na konci, alebo na začiatku obdobia. Na rozdiel od premenlivých hodnôt hotovostného toku funkcie NPV musia byť hotovostné toky funkcie PV pevné v rámci celej investície.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade funkcia NPV vráti čistú súčasnú hodnotu pre sériu hotovostných tokov obsiahnutých v poli Values(). Hodnota RetRate predstavuje pevnú vnútornú mieru návratnosti.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×