Funkcia SKEW

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SKEW v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti koeficient šikmosti rozdelenia. Šikmosť vyjadruje stupeň asymetrie rozdelenia veličiny okolo strednej hodnoty. Kladná šikmosť označuje rozdelenie, ktorého pozvoľnejšia časť je vychýlená ku kladným hodnotám. Záporná šikmosť označuje rozdelenie, ktorého pozvoľnejšia časť je vychýlená k záporným hodnotám.

Syntax

SKEW(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie SKEW obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...    Argument číslo1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 argumentov, pre ktoré chcete vypočítať šikmosť. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky

  • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

  • Argument, ktorý je chybovou hodnotou, alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, zapríčiní chybu.

  • Ak máte menej ako tri údajové body alebo ak je smerodajná odchýlka vzorky nula, funkcia SKOSENie vráti #DIV/0! .

  • Rovnica na výpočet šikmosti je definovaná nasledovne:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Vzorec

Popis

Výsledok

=SKEW(A2:A11)

Šikmosť rozdelenia množiny údajov v rozsahu A2:A11.

0,359543

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×