V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie STANDARDIZE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti normalizovanú hodnotu distribúcie určenej strednou hodnotou a smerodajnou odchýlkou.

Syntax

STANDARDIZE(x; stred; smerodajná_odch)

Syntax funkcie STANDARDIZE obsahuje nasledovné argumenty:

  • X    Povinný argument. Hodnota, ktorú chcete normalizovať.

  • Stred    Povinný argument. Aritmetický priemer rozdelenia.

  • Smerodajná_odch    Povinný argument. Smerodajná odchýlka rozdelenia.

Poznámky

  • Ak standard_dev ≤ 0, funkcia STANDARDIZE vráti #NUM! .

  • Rovnica na výpočet normalizovanej hodnoty je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

42

Hodnota, ktorú chcete normalizovať.

40

Aritmetická stredná hodnota rozdelenia.

1,5

Smerodajná odchýlka rozdelenia.

Vzorec

Popis

Výsledok

=STANDARDIZE(A2;A3;A4)

Normalizovaná hodnota čísla 42 s použitím čísla 40 ako aritmetickej strednej hodnoty a čísla 1,5 ako smerodajnej odchýlky.

1,33333333

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×