Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru, ktorý bol zadaný ako argument. Smerodajná odchýlka vyjadruje, ako sa hodnoty odlišujú od priemeru (strednej hodnoty).

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme STDEV.P (funkcia).

Syntax

STDEVP(číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcie STDEVP obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1     Povinný argument. Číselný argument 1 zodpovedajúci základnému súboru.

 • Číslo2; ...     Voliteľné argumenty. Číselné argumenty 2 až 255 zodpovedajúce základnému súboru. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky:

 • Funkcia STDEVP predpokladá, že argumenty reprezentujú celý základný súbor. Ak údaje reprezentujú vzorku základného súboru, počítajte smerodajnú odchýlku pomocou funkcie STDEV.

 • Pri veľkých vzorkách vrátia funkcie STDEV a STDEVP približne rovnaké hodnoty.

 • Na výpočet smerodajnej odchýlky sa používa metóda „n“.

 • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text a chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

 • Argument, ktorý je chybovou hodnotou, alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, zapríčiní chybu.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel v odkaze, použite funkciu STDEVPA.

 • Na výpočet funkcie STDEVP sa používa nasledujúci vzorec:

  Vzorec

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(číslo1;číslo2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=STDEVP(A3:A12)

Smerodajná odchýlka pevnosti za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (26,0546).

26,05456

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×