Funkcie definované používateľom, ktoré sú nainštalované s doplnkami (odkaz)

Ak doplnky, ktoré inštalujete, obsahujú funkcie, tieto doplnky alebo automatizačné funkcie budú k dispozícii v kategórii Definované používateľom v dialógovom okne Vloženie funkcie.

Poznámka:  Funkcie definované používateľom (UDF) nie sú v Excel pre web k dispozícii.

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Funkcia

Popis

Funkcia CALL

Vyvolá procedúru knižnice DLL alebo zdroja kódu

Funkcia EUROCONVERT

Konvertuje číslo na menu euro, konvertuje číslo z meny euro na menu členskej krajiny EMÚ alebo konvertuje z jednej meny členskej krajiny EMÚ na inú menu prostredníctvom meny euro (triangulácia)

Funkcia REGISTER.ID

Vráti identifikáciu registra zadanej knižnice DLL alebo zdroja kódu, ktoré boli registrované predtým

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií programu Excel (podľa kategórie)

Zoznam funkcií programu Excel (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×