Funkcie kompatibility (odkaz)

V Excel 2010 alebo novšom boli tieto funkcie nahradené novými funkciami, ktoré poskytujú lepšiu presnosť a majú názvy, ktoré lepšie vyjadrujú ich použitie. Môžete ich naďalej používať na kompatibilitu so staršími verziami Excelu, ale ak sa nepožaduje spätná kompatibilita, namiesto toho by ste mali začať používať nové funkcie. Ďalšie informácie o nových funkciách nájdete v téme štatistické funkcie (odkaz) a matematické a trigonometrická funkcie (odkaz) .

Ak používate Excel 2007, tieto funkcie nájdete v kategórii Štatistické alebo Matematické a trigonometrické na karte Vzorce.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o funkcii, kliknite na jej názov v prvom stĺpci.

Funkcia

Popis

Funkcia BETADIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie rozdelenia pravdepodobnosti beta

Funkcia BETAINV

Vráti inverznú hodnotu distribučnej funkcie pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

Funkcia BINOMDIST

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

Funkcia CHIDIST

Vráti jednostrannú pravdepodobnosť pre rozdelenie chí-kvadrát

Funkcia CHIINV

Vráti hodnotu funkcie inverznej k funkcii jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

Funkcia CHITEST

Počíta test nezávislosti

Funkcia CONCATENATE

Spojí dva alebo viaceré textové reťazce do jedného.

Funkcia CONFIDENCE

Vráti interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

Funkcia COVAR

Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

Funkcia CRITBINOM

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú má distribučná funkcia binomického rozdelenia hodnotu väčšiu alebo rovnajúcu sa hodnote kritéria

Funkcia EXPONDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty exponenciálneho rozdelenia

Funkcia FDIST

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F.

Funkcia FINV

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia pravdepodobnosti F.

Funkcia FORECAST

Vráti hodnotu lineárneho trendu

Poznámka: V programe Excel 2016 je táto funkcia nahradená novými prognostickými funkciami, ale aj naďalej zostáva kompatibilná so staršími verziami.

Funkcia FLOOR

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

Funkcia FTEST

Vráti výsledok F-testu

Funkcia GAMMADIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty rozdelenia gama

Funkcia GAMMAINV

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia gama

Funkcia HYPGEOMDIST

Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

Funkcia LOGINV

Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

Funkcia LOGNORMDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie lognormálneho rozdelenia

Funkcia MODE

Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

Funkcia NEGBINOMDIST

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

Funkcia NORMDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie normálneho rozdelenia

Funkcia NORMINV

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii normálneho rozdelenia

Funkcia NORMSDIST

Vráti hodnotu distribučnej funkcie štandardného normálneho rozdelenia

Funkcia NORMSINV

Vráti inverznú funkciu k distribučnej funkcii štandardného normálneho rozdelenia

Funkcia PERCENTILE

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

Funkcia PERCENTRANK

Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

Funkcia POISSON

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

Funkcia QUARTILE

Vráti kvartil množiny údajov

Funkcia RANK

Vráti relatívnu pozíciu čísla v zozname čísel.

Funkcia STDEV

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

Funkcia STDEVP

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru

Funkcia TDIST

Vráti hodnotu Studentovho t-rozdelenia

Funkcia TINV

Vráti inverznú funkciu k funkcii Studentovho t-rozdelenia

Funkcia TTEST

Vráti pravdepodobnosť súvisiacu so Studentovým t-testom

Funkcia VAR

Odhadne rozptyl na základe vzorky

Funkcia VARP

Vypočíta rozptyl základného súboru

Funkcia WEIBULL

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty Weibullovho rozdelenia

Funkcia ZTEST

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií programu Excel (podľa kategórie)

Zoznam funkcií programu Excel (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×