Funkcie na prácu s reťazcami a spôsob ich používania

Funkcie na prácu s reťazcami a spôsob ich používania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Reťazec funkcie, môžete vytvoriť výrazy v programe Access, ktoré manipulovať s textom v rôznymi spôsobmi. Budete chcieť zobraziť len časť poradové číslo vo formulári. Prípadne môže byť potrebné pripojiť sa k (zreťazenie) niekoľko reťazcov spolu, ako je napríklad priezvisko a krstné meno. Ak nie sú zatiaľ pútavé s výrazmi, pozrite si tému zostavenie výrazu.

Tu je zoznam niektorých bežných operácií s reťazcami v Accesse a funkcie, ktoré chcete použiť na ich vykonanie:

Cieľ

Príkaz...

Príklad...

Výsledky

Vrátenie znakov od začiatku reťazca

Funkcia Left

=Left([SériovéČíslo],2)

Ak je premenná [SériovéČíslo] CD234, výsledok je CD.

Vrátenie znakov od konca reťazca

Funkcia Right

=Right([SériovéČíslo],3)

Ak je premenná [SériovéČíslo] CD234, výsledok je 234.

Vyhľadanie pozície znaku v reťazci

Funkcia InStr

=InStr(1,[Meno],"b")

Ak je premenná [Meno] Ľuboš, výsledok je 3.

Vrátenie znakov v strede reťazca

Funkcia Mid

=Mid([SériovéČíslo],2,2)

Ak je premenná [SériovéČíslo] je CD234, výsledok je D2.

Orezávanie medzier v reťazci na začiatku riadka a na konci riadka

Funkcie LTrim, RTrim a trim

=Trim([Meno])

Ak je premenná [Meno] Ľuboš, výsledok je Ľuboš.

Spojenie dvoch reťazcov

Operátor znamienko plus (+)*

=[Meno] + [Priezvisko]

Ak je premenná [Meno] je Ľuboš a [Priezvisko] je Kollár, výsledok je ĽubošKollár

Spojenie dvoch reťazcov s medzerou medzi nimi

Operátor znamienko plus (+)*

=[Meno] + “ “ + [Priezvisko]

Ak je premenná [Meno] Ľuboš a [Priezvisko] je Kollár, výsledok je Ľuboš Kollár

Zmena veľkosti písma na veľké alebo malé písmo

Funkcia UCase alebo funkcia LCase

=UCase([Meno])

Ak je premenná [Meno] Ľuboš, výsledok je ĽUBOŠ.

Určenie dĺžky reťazca

Funkcia len

=Len([Meno])

Ak je premenná [Meno] Ľuboš, výsledok je 5.

* Iste, nie je to funkcia, ale operátor. Je to však najrýchlejší spôsob spojenia reťazcov. V počítačovej databáze môžete tiež na zlúčenie použiť operátor ampersand (&). V accessovej aplikácii je nutné použiť znamienko plus (+).

V Accesse existuje mnoho ďalších textových funkcií. Dobrým zdrojom ďalších informácií o týchto funkciách je nástroj Zostavovač výrazov, v ktorom môžete prechádzať cez zoznamy funkcií. Zostavovač výrazov je k dispozícii takmer všade, kde budete chcieť vytvoriť výraz. Obvykle sa na danom mieste nachádza malé tlačidlo Zostaviť, ktoré vyzerá takto: Obrázok tlačidla

A názorne si ukážeme Zostavovača výrazov, otvorte ho z vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku vo formulári alebo v zobrazení. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie v závislosti od toho, či používate počítačovú databázu alebo webovú aplikáciu Accessu.

Zobrazenie nástroja Zostavovač výrazov v počítačovej databáze

 1. Otvorte počítačovú databázu (.accdb).

 2. Stlačením klávesu F11 otvorte navigačnú tablu, ak ešte nie je otvorená.

 3. Ak máte k dispozícii formulár, kliknite naň v navigačnej table pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Zobrazenie rozloženia. Ak nemáte formulár, s ktorým by ste mohli pracovať, kliknite na položky Vytvoriť > Formulár.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole vo formulári a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. V hárku vlastností kliknite na položky Všetko > Zdroj ovládacieho prvku a potom kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla , ktoré sa nachádza na pravej strane poľa vlastností Zdroja ovládacieho prvku.

  Tlačidlo Zostaviť na hárku vlastností.

 6. V časti Prvky výrazov rozbaľte uzol Funkcie a kliknite na položku Vstavané funkcie.

 7. V časti Kategórie výrazu kliknite na položku Text.

 8. V časti Hodnoty výrazu kliknite na rôzne funkcie a prečítajte si krátke popisy v dolnej časti zostavovača výrazov.

  Poznámka: Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých kontextoch. Access automaticky zoznam filtruje v závislosti od toho, ktoré funkcie sa používajú v danom kontexte.

Zobrazenie nástroja Zostavovač výrazov v aplikácii web Access

 1. Otvorte webovú aplikáciu v Accesse. Ak sa zobrazujú v prehliadači, kliknite na položky Nastavenie > prispôsobiť v Accesse.

 2. Kliknite na tabuľku v ľavom stĺpci a potom vpravo od zoznamu tabuliek kliknite na názov zobrazenia.

  Výber zobrazenia v Accesse.

 3. Kliknite na položku Upraviť, kliknite na textové pole a potom na tlačidlo Údaje, ktoré sa zobrazí vedľa textového poľa.

  Tlačidlo Údaje vedľa ovládacieho prvku Textové pole.

 4. Kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla , ktoré sa nachádza napravo od rozbaľovacieho zoznamu Zdroj ovládacieho prvku.

 5. V časti Prvky výrazov rozbaľte uzol Funkcie a kliknite na položku Vstavané funkcie.

 6. V časti Kategórie výrazu kliknite na položku Text.

 7. V časti Hodnoty výrazu kliknite na rôzne funkcie a prečítajte si krátke popisy v dolnej časti zostavovača výrazov.

Kombinujte textové funkcie a získajte väčšiu flexibilitu

Niektoré funkcie na prácu s reťazcami majú číselné argumenty, ktoré je v niektorých prípadoch potrebné vypočítať pri každom volaní funkcie. Napríklad funkcia Left používa reťazec a číslo, ako v tomto príklade: =Left(SériovéČíslo, 2). Funguje to skvele, pokiaľ viete, že budete vždy potrebovať dva znaky zľava, ale čo ak sa počet požadovaných znakov pri každej položke mení? Namiesto pevného kódovania počtu znakov môžete zadať ďalšiu funkciu, ktorá to vypočíta.

Tu je príklad sériových čísel, ktoré majú niekde v reťazci spojovník. Pozícia spojovníka sa však mení:

SériovéČíslo

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Ak chcete zobraziť iba čísla nachádzajúce sa vľavo od spojovníka, pri každej položke musíte vykonať výpočet a zistiť, kde sa spojovník nachádza. Toto je jedna z možností:

=Left([SériovéČíslo],InStr(1,[SériovéČíslo],"-")-1)

Namiesto zadania čísla ako druhý argument Funkcia Left, sme zapojení funkcia InStr, ktorá vráti pozíciu pomlčky poradové číslo. Odčítajte číslo 1 z danej hodnoty a získate správneho počtu znakov pre funkcia Left, ak sa chcete vrátiť. Zdá sa, že trochu komplikované na prvý, ale s malou experimentovanie môžete spojiť dva alebo viaceré výrazy získať výsledky, ktoré chcete.

Ďalšie informácie o používaní funkcie reťazec nájdete v téme Používanie reťazcových funkcií v SQL dotazoch programu Access.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×