Funkcie zjednodušenia ovládania v balíku Microsoft Office Starter 2010

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft Office Starter 2010 obsahuje funkcie, ktoré sprístupňujú softvér širšiemu spektru používateľov vrátane používateľov s obmedzenou pohyblivosťou, slabým zrakom alebo iným postihnutím.

Poznámka: Informácie o používaní featurs zjednodušenia ovládania v systéme Windows nájdete v téme Používanie Windows nastaveniach balíka Office so zjednodušeným ovládaním.

Čo vás zaujíma?

Použitie klávesových skratiek

Na vykonanie väčšiny úloh postačuje klávesnica.

Zobrazenie alebo skrytie niektorých klávesových skratiek v obrazovkových komentároch

Použitie klávesnice

 1. Stlačením klávesov ALT+F a I otvoríte dialógové okno Možnosti programu Word alebo Možnosti programu Excel.

 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberiete položku Rozšírené a potom stlačte kláves TAB, aby ste sa premiestnili na tablu Rozšírené možnosti….

 3. Opakovane stláčajte tabulátor, až kým nevyberiete možnosť S názvami tlačidiel zobrazovať i klávesové skratky v ponuke Zobraziť.

 4. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte alebo zrušte začiarkavacie políčko.

Použitie myši

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V programe Word alebo Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 4. V ponuke Zobraziť zrušte začiarknutie políčka S názvami tlačidiel zobrazovať i klávesové skratky.

Dôležité: Zmena tohto nastavenia ovplyvní všetky programy balíka Microsoft Office.

Ďalšie informácie o používaní klávesových skratiek nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Nastavenie možností veľkosti a priblíženia

Priblíženie alebo vzdialenie dokumentu

Dokument môžete priblížiť, aby ste zobrazili jeho detail, alebo vzdialiť, aby sa zobrazili jeho ďalšie časti.

Použitie klávesnice

 1. Stláčajte kláves F6, až kým nie je stavový riadok aktívny.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nie je aktívna Úroveň priblíženia.

 3. Stlačením klávesu ENTER otvoríte dialógové okno Lupa.

 4. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nevyberiete pole Percento a potom zadajte percentá alebo ich stlačením klávesov ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL vyberte.

Použitie myši

 1. V spodnej časti okna kliknite a pomocou myši posúvajte Jazdca lupy, alebo zadajte percentá do poľa Percento.

Približovanie pomocou myši Microsoft IntelliMouse alebo iného ukazovacieho zariadenia

 1. Kliknite na dokument.

 2. Stlačte a podržte kláves CTRL, kým otáčate kolieskom myši, aby ste priblížili alebo vzdialili dokument.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre dané ukazovacie zariadenie.

Na začiatok stránky

Zmena farby textu

Použitie klávesnice

 1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Stlačte klávesy ALT+H, F, C.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú farbu a stlačte kláves ENTER.

Použitie myši

 1. Označte text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v časti Písmo vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete použiť naposledy použitú farbu textu, kliknite na tlačidlo Farba písma.

  • Ak chcete použiť inú farbu, kliknite na šípku vedľa tlačidla Farba písma a vyberte požadovanú farbu.

Na začiatok stránky

Zhromažďovanie a prilepovanie položiek v programoch balíka Office Starter

Zhromažďovanie položiek na prilepenie

Použitie klávesnice

 1. Skontrolujte, či je otvorená pracovná tabla Schránka balíka Microsoft Office.

  Aký je postup?

  • Stlačte klávesy ALT+H a potom klávesy F a O.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, až kým sa nepremiestnite do dokumentu a potom vyberte prvú položku, ktorú chcete kopírovať.

 3. Stlačením klávesov CTRL+C skopírujte položku.

 4. Pokračujte v kopírovaní položiek z dokumentov v ľubovoľnom programe balíka Office, kým nezhromaždíte všetky požadované položky (maximálne 24).

Použitie myši

 1. Uistite sa, že pracovná tabla Schránka je otvorená.

  Aký je postup?

  • Na karte domov v skupine Schránka kliknite na spúšťač dialógového okna Schránka.
   Spúšťač dialógového okna

 2. Vyberte prvú položku, ktorú chcete kopírovať.

 3. Na karte Domov v časti Schránka kliknite na položku Kopírovať.

 4. Pokračujte v kopírovaní položiek z dokumentov v ľubovoľnom programe balíka Office, kým nezhromaždíte všetky požadované položky (maximálne 24).

Prilepenie zhromaždených položiek v balíku Office Starter

Použitie klávesnice

 1. Otvorte program Open Word Starter alebo Excel Starter.

 2. Uistite sa, že pracovná tabla Schránky balíka Microsoft Office je otvorená.

  Aký je postup?

  • Stlačte klávesy ALT+H a potom klávesy F a O.

  • Opakovane stláčajte kláves F6, až kým sa nepremiestnite do dokumentu a potom umiestnite kurzor na miesto, kde chcete prilepiť položky.

  • Stlačením klávesu F6 sa premiestnite na pracovnú tablu Schránky balíka Microsoft Office.

  • Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Aby ste mohli prilepiť položky postupne, na pracovnej table Schránky balíka Microsoft Office stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyznačte položku, ktorú chcete prilepiť a stlačte ENTER.

   • Ak chcete prilepiť všetky skopírované položky, opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nevyberiete položku Prilepiť všetko a potom stlačte ENTER.

   • Stlačením klávesu ESC sa vrátite späť do dokumentu.

Použitie myši

 1. Otvorte program Open Word Starter alebo Excel Starter.

 2. Uistite sa, že pracovná tabla Schránky balíka Microsoft Office je otvorená.

  Aký je postup?

  • Na karte domov v skupine Schránka kliknite na spúšťač dialógového okna Schránka.
   Spúšťač dialógového okna

 3. Kliknite na miesto, kam chcete položky prilepiť.

 4. Vyberte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete položky prilepiť postupne, kliknite v Schránke programu Office na položku, ktorú chcete prilepiť.

  • Ak chcete prilepiť všetky skopírované položky, kliknite na položku Prilepiť všetko.

Na začiatok stránky

Informácie o nových alebo aktualizovaných funkciách zjednodušenia ovládania

Microsoft Office Starter 2010 pokračuje nasadenie na oboch tvorby produktov Microsoft Office dostupnejšie pre ľudí s postihnutím, okrem pomoci pri všetkých používateľov vytvoriť prístupný obsah. Okrem množstvo funkcií, aby vás mohli byť oboznámení s, Office Starter 2010 obsahuje niekoľko funkcií zjednodušenia ovládania nové a aktualizované.

Zobrazenie Microsoft Office Backstage

Jednou z výraznejších zmien v balíku Office 2010 je zmena umiestnenia akcií, ktoré sa predtým nachádzali v ponuke Súbor alebo na tlačidle Microsoft Office. Tieto sa teraz nachádzajú v ponuke zobrazenia Zobrazenie Microsoft Office Backstage. Tu je možné nájsť nástroje, ktoré slúžia na vykonávanie akcií s celým súborom, a nie iba s jeho obsahom, ako sú napríklad príkazy Tlačiť a Uložiť. Zobrazovanie väčšej plochy a poskytovanie viacerých podrobností o dostupných príkazoch pomáha používateľom, ktorých sa týkajú funkcie zjednodušenia ovládania, pri získavaní podrobnejších informácií o príkazoch. Príkazy majú navyše vďaka väčšej ploche na obrazovke logickejší sled v rámci používateľského rozhrania.

Používateľské rozhranie Microsoft Fluent (pás s nástrojmi)

Office 2010 požiadal používateľské rozhranie Fluent alebo pás s nástrojmi, všetky aplikácie balíka Office poskytuje jednotný vzhľad aplikáciami. Okrem toho na podporu používateľov, ktorí posun v páse s nástrojmi pomocou klávesnice, teraz je možné prejsť do rozličných sekcií na páse s nástrojmi (nazývané skupiny) stlačením kombinácie klávesov CTRL + šípka doprava, šípka alebo CTRL + ŠÍPKA doľava na páse s nástrojmi presunúť na ďalšiu alebo predchádzajúcu skupinu.

Kontrola zjednodušenia ovládania

Balík Office Starter obsahuje Kontrola zjednodušenia ovládania, ktoré vám pomôžu vytvoriť prístupný obsah. Kontrola zjednodušenia ovládania sa automaticky spustí, zatiaľ čo vy ste autorom súbore identifikácie oblastí, ktoré by mohli náročné pre používateľov s postihnutím na zobrazenie alebo ho použiť. Prostredníctvom pracovnej table Kontrola zjednodušenia ovládania od Zobrazenie Backstage môžete skontrolovať a riešenie možných problémov s obsahu.

Ďalšie informácie o tom, ako funguje tejto novej funkcii nájdete v téme Kontrola zjednodušenia ovládania.

Ďalšie vylepšenia

 • Odteraz je možné pridávať popis k tabuľkám, obrázkom, tvarom, atď. Tento popis je podobný alternatívnemu textu druhej úrovne a autorom pomáha pri opisovaní komplexného obsahu pre postihnutých čitateľov alebo čitateľov s inými požiadavkami.

 • Stlačením klávesov ALT+F10 v programe Word Starter alebo Excel Starter otvoríte tablu výberu, ktorá uľahčuje výber plávajúcich objektov v súbore.

 • Pomocou klávesových skratiek môžete otáčať a meniť veľkosť tvarov vo vašom súbore.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×