Hľadanie údajov v aplikácii Accessu

Dôležité    Access Services 2010 a Access Services 2013 sa odstraňujú z nasledujúceho vydania SharePointu. Odporúčame nevytvárať nové webové aplikácie a migrovať existujúce aplikácie na alternatívnu platformu, ako je napríklad Microsoft Power Apps.

Údaje sú zbytočné, pokiaľ ich nedokážete nájsť vtedy, keď ich potrebujete. Preto accessové aplikácie poskytujú niekoľko spôsobov na priblíženie potrebných údajov. Tieto nástroje na hľadanie a filtrovanie sa pridávajú automaticky pri vytvorení accessovej aplikácie.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na počítačové databázy Accessu. Ďalšie informácie o vytváraní formulárov v počítačových databázach nájdete v téme Vytvorenie formulára v Accesse.

Hľadanie údajov v zobrazení zoznamu

Zobrazenie zoznamu sa vytvorí automaticky po pridaní ľubovoľnej tabuľky do aplikácie. Ak chcete otvoriť toto zobrazenie, prejdite do aplikácie pomocou prehliadača a v selektore zobrazenia kliknite na položku Zoznam (pokiaľ ste nepremenovali popis zobrazenia). Ďalšie informácie o pridávaní tabuliek do aplikácií nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie. Ďalšie informácie o práci so zobrazeniami zoznamu nájdete v téme Použitie zobrazenia zoznamu v accessovej aplikácii.

V zobrazeniach zoznamu zobrazujúcich veľký počet záznamov môže byť ťažké nájsť konkrétny záznam, a preto túto úlohu uľahčuje funkcia vyhľadávacieho poľa. Každé zobrazenie zoznamu predvolene obsahuje vyhľadávacie pole tak, ako je znázornené tu:

Predvolené vyhľadávacie pole vo formulári Podrobnosti zoznamu.

Do poľa zadajte niekoľko znakov, stlačte Enter a aplikácia okamžite zoznam vyfiltruje tak, že bude obsahovať iba položky s týmito hľadanými znakmi.

Príklad hľadania pre znaky „ad“;

V tomto príklade sa po zadaní znakov „ad“ vyhľadajú položky „Adina“, „Traders” a „Mahadevan“. Access vyhľadáva vo viacerých poliach. V tomto príklade našiel Access hľadanú hodnotu v poliach Meno, Spoločnosť a Priezvisko v 3 rôznych položkách.

Kliknutím na tlačidlo x vo vyhľadávacom poli sa vrátite k zobrazeniu bez filtra. Pri zobrazovaní záznamov v zobrazení zoznamu zadajte lomku (/) ako klávesovú skratku na presun zamerania do vyhľadávacieho poľa.

Poznámka: Ak máte v zobrazení zoznamu vyhľadávacie polia, ktoré hľadajú svoje hodnoty v iných tabuľkách, pri použití vyhľadávacieho poľa Access vyhľadáva v zobrazených hodnotách vyhľadávacích polí namiesto uložených súvisiacich hodnôt identifikácie.

Tip: Ak máte na polia v zobrazení zoznamu viazané nejaké ovládacie prvky a vlastnosť ovládacieho prvku Viditeľné je nastavená na možnosť Skryté, Access počas hľadania nepoužíva hodnoty v týchto ovládacích prvkoch. Access hľadá len hodnoty zobrazené v ovládacom prvku zoznam a viditeľné ovládacie prvky v zobrazení. Ak chcete z hľadania vylúčiť polia, skryte tieto ovládacie prvky s použitím vlastnosti Viditeľné.

Pri zadaní kritéria hľadania do vyhľadávacieho poľa Access predvolene hľadá vo všetkých viditeľných poliach v zobrazení zoznamu. Hľadanie vo vyhľadávacom poli môžete spresniť tak, aby sa hľadalo len jedno pole namiesto všetkých viditeľných polí. Dosiahnete to tak, že zadáte názov poľa, potom dvojbodku a nakoniec kritériá hľadania. Ak by ste v predchádzajúcom príklade chceli napríklad hľadať len znaky „ad“ v poli Spoločnosť, do vyhľadávacieho poľa by ste zadali príkaz Spoločnosť:ad a potom stlačili Enter. V tomto prípade bude Access hľadať len v údajoch v poli Spoločnosť a vráti jeden záznam, ktorého názov spoločnosti zodpovedá hľadaniu – záznam Northwind Traders.

Tip: Ak názov poľa obsahuje medzery, názov poľa vo vyhľadávacom poli uzavrite do úvodzoviek. Ak je názov poľa napríklad Názov spoločnosti a chcete hľadať len tomto jednom poli, do vyhľadávacieho poľa zadajte "Názov spoločnosti":northwind.

Pri navrhovaní zobrazenia zoznamu Access nezobrazuje vyhľadávacie pole v mriežke návrhu. Vyhľadávacie pole sa zobrazí len v module runtime vo webovom prehliadači. Vyhľadávacie pole nemožno odstrániť ani skryť a je súčasťou ovládacieho prvku zoznam v zobrazení zoznamu a súhrnnom zobrazení. Vyhľadávacie pole si zachováva rovnakú šírku ako ovládací prvok zoznam, takže ak v zobrazení zmenšíte alebo zväčšíte šírku ovládacieho prvku zoznam, Access podľa toho zmenší alebo zväčší šírku vyhľadávacieho poľa.

Hľadanie údajov v zobrazení Súhrn

Zobrazenie Súhrn zoskupuje položky podľa hodnoty, napríklad podľa stavu úlohy:

Vyhľadávacie pole v súhrnnom zobrazení.

Súhrnné zobrazenia obsahujú rovnaký typ vyhľadávacieho poľa ako zobrazenia zoznamu, ale jeho možnosti filtrovania sú obmedzené len na zoznam hneď pod ním a nevzťahujú sa na podrobné informácie vpravo. Aj napriek tomu je to skvelý spôsob na vyhľadanie potrebnej skupiny v prípade, že máte v súhrnnom zobrazení zobrazených veľa skupín.

Hľadanie údajov v údajovom zobrazení

Podobne ako zobrazenie zoznamu, aj údajové zobrazenie sa vytvorí automaticky pre všetky tabuľky, ktoré pridáte do aplikácie, a k dispozícii je po kliknutí na položku Údajový hárok v selektore zobrazení (pokiaľ ste nepremenovali popis zobrazenia) v prehliadači. Údajové zobrazenia neobsahujú vyhľadávacie pole ako vyššie uvedené zobrazenia, ale poskytujú funkcie filtrovania podobné tým, ktoré nájdete v tabuľkovom programe alebo formulári údajového hárka počítačovej databázy Accessu. Ďalšie informácie o údajových zobrazeniach v accessových aplikáciách nájdete v téme Vytvorenie webového údajového zobrazenia.

Podržte ukazovateľ myši nad hlavičkou stĺpca, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a kliknutím na možnosť môžete zoznam zoradiť alebo filtrovať.

Použitie filtra v poli Termín splnenia v údajovom hárku.

Výberom ďalších možností zo zoznamu môžete do filtra stĺpca pridať ďalšie hodnoty. Vedľa vybratých hodnôt sa zobrazia značky začiarknutia.

Rozbaľovací zoznam v údajovom hárku s vybratými viacerými hodnotami.

Ak chcete odstrániť filter z niektorého stĺpca, kliknite v zozname možností na položku Vymazať filter.

Tip:  Pomocou funkcie prehliadača „hľadať na strane“ môžete v údajovom zobrazení rýchlo nájsť požadované údaje. Napríklad v Internet Exploreri stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F, zadajte hľadaný text alebo číslo a potom kliknutím na položky Predchádzajúca alebo Nasledujúca prechádzajte cez vyhľadané hodnoty.

Buďte neustále o krok vpred so službou Microsoft 365

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×