IF, funkcia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vráti určitú hodnotu, ak je zadaná podmienka vyhodnotená ako PRAVDA. Inú hodnotu vráti, ak je zadaná podmienka vyhodnotená ako NEPRAVDA. Funkcia IF sa používa na vykonávanie podmienečných testov hodnôt a vzorcov.

Syntax

IF(logický_test,hodnota_pri_splnení_podmienky,hodnota_pri_nesplnení_podmienky)

Logical_test     je ľubovoľná hodnota alebo výraz, ktorý sa môže ohodnotiť ako TRUE alebo FALSE. Logickým výrazom je napríklad [Štvrťrok1]=100. V prípade, že hodnota v jednom riadku stĺpca [Štvrťrok1] sa rovná 100, výraz sa vyhodnotí ako TRUE. V opačnom prípade sa výraz vyhodnotí ako FALSE. Tento argument môže použiť ľubovoľný operátor porovnávacieho výpočtu.

Value_if_true     je hodnota vrátená funkciou, ak nadobudne výraz logický_test hodnotu PRAVDA. Napríklad, ak obsahuje tento argument textový reťazec "V medziach rozpočtu" a výsledkom argumentu logical_test je hodnota PRAVDA, zobrazí funkcia IF text "V medziach rozpočtu". Ak je hodnota výrazu logical_test PRAVDA a argument value_if_true je prázdny, vráti funkcia hodnotu 0 (nula). Ak chcete zobraziť slovo PRAVDA, použite ako argument logickú hodnotu PRAVDA. Argument value_if_true môže byť aj vzorec.

Hodnota_pri_nesplnení_podmienky     je hodnota vrátená funkciou, ak nadobudne výraz logický test hodnotu NEPRAVDA. Napríklad, ak obsahuje tento argument textový reťazec "Rozpočet je prekročený" a výsledkom výrazu logický_test je hodnota NEPRAVDA, potom zobrazí funkcia IF text "Rozpočet je prekročený". Ak je hodnota výraz logický test NEPRAVDA a výraz hodnota_pri_nesplnení_podmienky je vynechaný (ak nie je čiarka za argumentom hodnota_pri_splnení_podmienky), vráti funkcia hodnotu NEPRAVDA. Ak je hodnota argumentu logický test NEPRAVDA a argument hodnota_pri_nesplnení_podmienky je prázdny (ak je čiarka za výrazom hodnota_pri_splnení_podmienky), vráti funkcia hodnotu 0 (nula). Argument hodnota_pri_nesplnení_podmienky môže byť aj vzorec.

Poznámky

  • Ak potrebujete vykonať zložitejšie testovanie, môžete ako argumenty hodnota_pri splnení_podmienky a hodnota_pri_nesplnení_podmienky vnoriť až 7 funkcií IF. Pozrite si posledný z uvedených príkladov.

  • Ak sú uvedené hodnoty pravda a nepravda, funkcia IF vráti ich hodnotu.

  • Ak sú niektoré z argumentov funkcie IF polia, funkcia IF vyhodnotí každý prvok poľa.

Skupina príkladov 1

C OL1

Stĺpec2

Stĺpec3

Výdavky

Vzorec

Popis (výsledok)

50

=IF([Výdavky]<=100,"V medziach rozpočtu","Prekročenie rozpočtu")

Ak je číslo menšie alebo rovné 100, vzorec zobrazí text "V medziach rozpočtu". Ak nie, funkcia zobrazí text "Prekročenie rozpočtu" (V medziach rozpočtu)

23

45

89

50

=IF([Výdavky]=100,SUM([Stĺpec1],[Stĺpec2],[Stĺpec3]),"")

Ak je číslo 100, pridajú sa tri hodnoty. V opačnom prípade sa vráti prázdny text ("") ()

Skupina príkladov 2

SkutočnéVýdavky

PredpokladanéVýdavky

Vzorec

Popis (výsledok)

1 500 EUR

900 EUR

=IF([SkutočnéVýdavky]>[PredpokladanéVýdavky],"Prekročený rozpočet","OK")

Skontroluje, či bol v prvom riadku prekročený rozpočet (Prekročenie rozpočtu)

500

900 EUR

=IF([SkutočnéVýdavky]>[PredpokladanéVýdavky],"Prekročený rozpočet","OK")

Skontroluje, či bol v druhom riadku prekročený rozpočet (OK)

Skupina príkladov 3

Výsledky

Vzorec

Popis (výsledok)

45

=IF([Skóre]>89,"A",IF([Skóre]>79,"B", IF([Skóre]>69,"C",IF([Skóre]>59,"D","F"))))

Priradí hodnotenie k prvému výsledku (F)

90

=IF([Skóre]>89,"A",IF([Skóre]>79,"B", IF([Skóre]>69,"C",IF([Skóre]>59,"D","F"))))

Priradí hodnotenie k druhému výsledku (A)

78

=IF([Skóre]>89,"A",IF([Skóre]>79,"B", IF([Skóre]>69,"C",IF([Skóre]>59,"D","F"))))

Priradí hodnotenie k tretiemu výsledku (C)

V predchádzajúcom príklade je druhý príkaz IF zároveň argumentom hodnota_pri_nesplnení_podmienky prvého príkazu IF. Podobne je tretí príkaz IF zároveň argumentom hodnota_pri_nesplnení_podmienky druhého príkazu IF. Ak je napríklad prvý logický_test ([Skóre]>89) TRUE, vráti sa A. Ak je prvý logický_test FALSE, vyhodnotí sa druhý príkaz IF a tak ďalej.

Hodnotenia sú priradené číslam pomocou nasledujúceho kľúča (s predpokladom použitia len celých čísel).

Ak ide o výsledok

Vráti

väčšie ako 89

A

80 - 89

B

70 - 79

C

60 - 69

D

menšie ako 60

F

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×